Mai există oameni care vorbesc despre crimele comunismului şi despre raiul din România interbelică. Pentru ei am pregătit următoarele date, care arată cum a evoluat România, condusă de satanele comuniste în perioada 1944-1964 în comparaţie cu perioada 1924 – 1944.  Adică douăzeci e ani interbelici comparaţi cu primii douăzeci de ani de constrrucţie a socialismului. Urmează ca în alt material să comparăm şi cu primii douăzeci de ani de neocapitalism.

Învăţământul

                Pentru a afla cum a fost organizat și cum s-a desfășurat învăţământul românesc în perioada interbelică, am apelat la Enciclopedia României, vol. I.

Învăţământul primar era organizat prin Legea din 24 iulie 1924. Conform acesteia, învăţământul primar este obligatoriu pentru toți copiii și gratuit în școlile statului, astfel:

  1. Pentru copiii de 5-7 ani în școli pentru copiii mici (grădinițe)
  2. Pentru copiii de 7-16 ani în școli primare

N.B.- Nefrecventarea școlii primare atrage după sine plata unor amenzi!

Școala primară cuprinde 7 clase. Primele 4 clase formează ciclul 1 și dau elemente de cunoștințe generale. Ultimele 3 clase (ciclul 2) continuă, întăresc și completează cultura generală acumulată în ciclul 1 și, în același timp, dau o deosebită dezvoltare învăţământului aplicat (agricol, manufacturier, etc.). Programa ciclului 2 capătă astfel un caracter regional-local aplicat.

Învăţământul secundar se suprapunea parţial învăţământului primar și cuprindea două trepte: 3 ani gimnaziu și 4 ani liceul. Învățământul secundar avea școli sau clase separate pentru băieți și fete, fiind organizat astfel: secundar teoretic, normal, seminarii teologice, industrial, comercial, agricol, militar. În învăţământul secundar erau admiși elevii care au absolvit ciclul 1 din școala primară.

Tab. 1   Repartizarea populației pe grupe de vârstă conform Recensământului din 1930 (în granițele de după 1945)

Total

0-6 ani

%

7-12 ani

%

13-19 ani

%

Peste 20 ani

%

14.354.664

2.783.545

19,39

1.585.533

11,05

2.100.333

14,63

7.885.253

54,93

 

Tab. 2   Știința de carte- România- 1930-după mediu și sex (în granițele de după 1945)

 

Medii întrunite

Rural

Urban

Masculin

Feminin

Populația de 7 ani și peste

11.571.119

8.922.195

2.648.924

5.648.469

5.922.650

Știutorii de carte

7.003.468

4.917.701

2.085.767

4.100.900

2.902.568

Procent știutori de carte

60,53

55,12

78,74

72,60

49,01

Neștiutorii de carte

4.567.651

4.004.494

563.157

1.547.569

3.020.082

 

Tab. 3   Știutorii de carte- România- 1930- după mediu și sex (în granițele de după 1945)

Masculin

%

Feminin

%

Total

Rural

2.975.661

60,51

1.942.040

39,49

4.917.701

Urban

1.125.239

53,95

960.528

46,05

2.085.767

 

Tab. 4   Neștiutorii de carte- grupa de vârstă 7-12 ani- Recensământ 1930 (în granițele de după 1945)

 

Populație 7-12 ani

Neștiutori de carte

%

Masculin

%

Feminin

%

Total

Neștiutori

Total

Neștiutori

Rural

1.304.614

303.167

23,24

661.501

126.799

19,17

643.113

176.368

27,42

Urban

280.919

29.477

10,49

141.740

12.861

9,07

139.179

16.616

11,94

Total

1.585.633

332.644

20,98

803.241

139.660

17,39

782.292

192.984

24,67

 

Analizând rezultatele Recensământului general al populației din 1930 (INS- vol. III), vom constata că la populația României în vârstă de peste 7 ani, doar 6 oameni din 10 știau să scrie și să citeasca, cu diferențe semnificative între sat și oraș sau între bărbați și femei. Iar o analiză secvențială a grupei de vârstă 7-12 ani (vârsta școlii primare) scoate în evidență realitatea crudă a învăţământului românesc din anii ’30, când practic 21 de copii din 100 nu mergeau la școală.

Cum și de ce s-a ajuns în situația aceasta? Ce sau cine i-a oprit pe guvernanții moșiero-burghezi să asigure un învăţământ, măcar primar, tuturor copiilor de vârstă școlară, la peste  100 de ani de la prima legislație de inspirație burgheză din Țările Române (Regulamentele Organice)?

Dacă facem un cât de scurt recurs la istorie, vom constata că boierimea, clasa conducătoare (elita??) nu avea deloc în lista de priorități sau interese știinta de carte. Până la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea, pentru fiii boierilor știința de carte se rezuma la o alfabetizare, învăţământ teologic și însușirea unor limbi străine (greaca, turca). Nu a existat practic și o pregătire științifică în sensul larg al termenului. Pe la jumătatea secolului al XVII-lea, când în vestul Europei cartea, și în general orice foaie tiparită, devenise mai mult sau mai puțin un loc comun, în spațiul românesc, mai ales extracarpatic, însăși existența unei tipografii era un act de excepție. La sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea, în contextul războaielor ruso-turce și cu ocazia cantonării trupelor țariste pe teritoriul românesc, s-a produs o schimbare semnificativă de atitudine a boierimii noastre față de cultură în general și față de știinta de carte în special. Astfel, din ce în ce mai mulți boieri își trimit copiii să învețe carte în Occident. S-a ajuns ca boierii să își trimită copiii la învățătură în străinătate de la vârste foarte fragede (9-10 ani), existând multe cazuri când un singur dascăl supraveghetor avea în grijă și 3-4 copii.

Desigur, nu toți tinerii se întorceau licențiați, dar, oricum, a crescut semnificativ numărul persoanelor cu o învățătură științifică generalistă (chiar dacă unii erau simpli absolvenți de liceu) adaugată la informațiile însușite pe viu despre progres și civilizație.

Prima organizare sistematică a învăţământului românesc s-a produs în timpul administrației generalului Kiseleff (1828-1834) în conformitate cu principiile stipulate în Regulamentul Organic. Ulterior, sistemul de învăţământ s-a îmbunătățit treptat, dar lent, observând o diferență pronunțată între intenții și realizări. Într-o mare măsură, aceste diferențe dintre dorințe și realizări erau cauzate de faptul că societatea românească evolua mult prea lent pe drumul modernizării capitaliste. Cu o activitate citadină foarte modestă, pentru marea majoritate a populației trăitoare la sat și care nu avea o perspectivă reală de progres social, școala nu era decât un moft. Cu toate că încă din 1883 învăţământul primar a fost declarat obligatoriu, constatăm că după aproape 50 de ani, în 1930, unu din cinci copii nu merge la școală!

Tab. 5  Știutorii de carte în Vechiul Regat conform INS- vol. III

Recensământ

1899

1912

1930

Populație de peste 7 ani

4.694.288

5.716.400

6.673.340

Știutorii de carte

1.032.743

2.242.868

3.722.678

%

22

39,3

56,1

 

Tab. 6  Evoluția procentuală a știutorilor de carte pe provincii

Provincii

Recensământ

Precedent

1930

Vechiul Regat

1912

39,3%

56,1%

Basarabia

1897

19,4%

38,2%

Bucovina

1910

45,2%

65,7%

Transilvania și Banat

1910

51,1%

67,3%

 

 

 

Tab. 7   Știinta de carte în diverse țări conform Statistique de la Societé de Nations 1931-1932, Geneva 1932

Țara

Recensământ

%

 

 

 

Franța

1926

94,1

Cehoslovacia

1921

92,6

Belgia

1920

92,5

Estonia

1922

89,2

Ungaria

1920

84,8

Letonia

1930

81,2

Italia

1921

73,2

Polonia

1921

67,3

Lituania

1923

67,3

Bulgaria

1926

60,3

ROMÂNIA

1930

57,1

Spania

1920

57,0

Grecia

1928

56,7

Rusia

1926

51,3

Portugalia

1920

34,8

Enciclopedia României, vol. I, p.147

Tab. 8A Gradul de instruire- 1930 (în granițele de după 1915)

 

Populație

%

Extrașcolară

69.755

1

Primară

6.002.038

85,70

Secundară V-XI

581.321

8,30

Profesională

234.401

3,35

Universitară

77.390

1,11

Alte școli superioare

38.563

0,55

TOTAL

7.003.468

 

Tab. 8B  Treptele sociale în funcție de gradul de instrucție-  1930

Trepte

Instruire

Pop. 7 ani și peste

%

 

 

 

 

A

Universitară

115.953

1

B

Secundară (cl. V-XI)

581.321

5,02

C

Profesională

234.401

2,03

D

Primară

6.071.793

52,48

E

Analfabeți

4.567.651

39,47

 

Total

11.571.651

100

 

Tab. 8C  Știinta de carte- Recensământ 1930 (populație de peste 7 ani)

 

Medii întrunite

%

Rural

%

Urban

%

 

Instrucție școlară

126.078

0,87

69.760

0,61

56.318

1,78

Instrucție primară

7.018.263

48,32

5.411.731

47,63

1.606.532

50,81

Instrucție secundară

708.581

4,88

234.493

2,06

474.088

14,99

Instrucție profesionala

263.579

1,81

80.851

0,71

182.728

5,78

Instrucție universitara

91.139

0,63

19.522

0,17

182.728

5,78

Alte școli superioare

42.543

0,29

5.770

0,05

36.773

1,16

Neștiutori (analfabeți)

6.200.568

42,69

5.490.050

48,32

710.518

22,47

Nedeclarați

74.127

0,51

50.709

0,45

23.418

0,75

Total populație

14.524.879

100

11.362.886

100

3.161.992

100

Nota: România în granițele din 1930

Reper istoric- 1961- Decret privind învăţământul general obligatoriu de 8 ani cu prelungirea școlii generale (liceul) până la 12 clase începând cu anul școlar 1961-1962

Tab. 9  Repartiția studenților pe facultăți  1921-1933

Facultatea

%

Drept

43,1

Litere și Filozofie

20,6

Științe

14,4

Medicină

11,2

Teologie

5,4

Farmacie

4,3

Medicină veterinară

1

Enciclopedia României, vol. I, p.480

Revenind, repet întrebarea: cine sau ce i-a oprit pe guvernanți să asigure un învăţământ primar complet pentru toți copiii de vârstă școlară? Răspunsul este unul simplu: EGOISMUL- caracteristic capitalismului! Interesele private ale fiecăruia dintre moșiero-burghezii guvernanți au fost mult mai puternice decât interesele generale ale națiunii pe care și-au asumat responsabilitatea de a o guverna.

Să vedem acum comparativ care au fost realizarile guvernării socialiste!

Învăţământul preșcolar se prezenta comparativ astfel:

Tab. 10  Evoluția învăţământului preșcolar

An școlar

1938/39

1965/66

1979/80

Grădinițe

1.577

7.627

13.536

Educatoare

1.819

13.579

37.770

Copii de 5-6 ani

750.000 (estimat)

674.000

1.149.082 (4-6 ani)

Copii înscriși

90.787

353.721

911.746

Procent înscriere

12%

52%

79,35%

Anuar statistic al RSR

Învăţământul de cultura generală primar, gimnazial și liceal a evoluat astfel:

Tab. 11 A  Evoluția învăţământului

An școlar

Unități școlare

Cadre didactice

Primar I-IV

Secundar V-VII

Licee

Clasele I-IV

Clasele V-XI

1938/39

12.884

770

211

36.665

8.694

1964/65

7.457

7.661

555

56.536

78.753

1978/79

Clasele I-VIII

Clasele IX-XII

Clasele I-VIII

Clasele IX-XII

14.587

977

150.415

52.617

Anuar statistic al RSR

Tab. 11 B  Evoluția învăţământului

An școlar

Elevi înscriși

Absolvenți

Clasele I-IV

Clasele V-VII

Clasele VIII-XI

Clasa a IV-a

Clasa a VII-a

Clasa a XI-a

1938/39

1.456.367

119.110

29.004

236.991

17.225

4.200

1964/65

1.575.623

1.415.989

329.816

361.263

306.625

68.877

1978/79

Clasele I-VIII

Clasele IX-XII

Clasa a VIII-a (X)

Clasa a XII-a

3.423.135

1.055.009

526.923

152.208

Anuar statistic al RSR

Tab. 12  Absolvenți școli post-gimnaziale și post-liceale

An școlar

1964/65

1978/79

Învăţământ profesional

65.929

71.687

Învăţământ pedagogic

4.061

3.094

Învăţământ mediu tehnic

21.664

Învăţământ tehnic de maiștri

6.160

10.199

Învăţământ superior

19.503

35.329

Anuar statistic al RSR

Tab. 13  Evoluția învăţământului superior

An școlar

1938/39

1964/65

1978/79

Localități cu centre universitare

4

15

19

Instituții învăţământ

16

47

44

Facultăți

33

178

134

Studenți

26.489

123.284

190.560

Absolvenți

5.152

19.503

35.329

Personal didactic

2.194

12.465

14.227

Anuar statistic al RSR

Tab. 14  Absolvenți ai învăţământului superior

An școlar

1964/65

1978/79

Absolvenți

%

Absolvenți

%

Universitar-pedagogice

9.805

50,27

7.764

21,98

Tehnice

5.012

25,70

15.545

43,74

Medicină umană

982

5,04

2.393

6,77

Farmacie

187

0,96

449

1,27

Agricultură, silvicultură

1.091

5,59

2.298

6,51

Medicină veterinară

358

1,84

216

0,61

Științe economice

1.020

5,23

4.428

12,53

Drept

250

1,28

1.649

4,67

Artistice

520

2,67

678

1,92

Cultură fizică și sport

278

1,42

19.503                            35.329

Prima constatare cu caracter general care se poate face privind datele statistice prezentate este aceea a saltului imens realizat în numai 20 ani de guvernare socialistă. Sistemul socialist a dovedit că, dacă într-adevăr se vrea, se poate. Prin înfrânarea tendințelor egoiste de acumulare burgheze, sistemul socialist a asigurat o repartizare corectă a resurselor societății, iar rezultatele se văd. În numai 20 ani, în învăţământul preșcolar gradul de cuprindere a crescut de la 12% la peste 50%, asigurându-se de 5 ori mai multe locații (grădinițe) și de peste 7 ori mai mult personal calificat (educatoare).

În ceea ce privește învăţământul primar, odată cu promoția de absolvenți ai clasei a IV-a 1951/52, au fost cuprinși în sistem toți copiii de vârstă școlară (deci peste 6 ani). Peste înca 10 ani s-a putut consemna, odată cu promoția de absolvenți ai clasei a VII-a 1961/62, cuprinderea și în învăţământul secundar (gimnazial) a tuturor copiilor de vârstă școlară.

Deci în numai 16 ani, toți copiii în vârstă de până la 14 ani erau cuprinși în învăţământ, asigurându-li-se spații, manuale și personal didactic calificat, toate gratuit.

 

 

 

Tab. 15  Salariații cu studii superioare după specificul facultății și anul absolvirii- la 1 iunie 1964

 

Specificul facultății

 

Total 100 %

Din care absolvenți în anii

Până în 1944

%

1945-1948

%

1949-1955

%

1956-1959

%

1960-1964

%

Total

210.230

45.213

21,5

14.950

7,1

56.059

26,7

49.285

23,4

44.723

21,3

Tehnică

74.085

8.806

11,9

3.567

4,8

22.328

30,1

23.098

31,2

16.286

22,0

Univ.-pedagogică

51.944

9.506

18,3

2.424

4,7

12.949

24,9

12.022

23,1

15.043

29,0

Medico-farmaceutică

30.646

7.915

25,8

2.898

9,5

9.132

29,8

5.166

16,9

5.535

18,0

Economică

24.955

5.784

23,2

3.099

12,4

6.931

27,8

5.418

21,7

3.723

14,9

Juridică

20.975

11.105

52,9

2.299

11,0

2.982

14,2

1.998

9,5

2.591

12,4

Artă și cultură

5.747

1.717

29,9

585

10,2

1.285

22,3

1.059

18,4

1.101

19,2

Cultură fizică și sport

1.878

380

20,2

78

4,2

452

24,1

524

27,9

444

23,6

Anuar statistic al RSR– 1966 (nu cuprinde personalul din rețeaua Departamentului Cultelor)

Tab. 16  Salariații cu studii medii dupa specificul școlii și anul absolvirii la 1 iunie 1964

 

Specificul școlii

 

Total 100 %

Din care absolvenți în anii

Până în 1944

%

1945-1948

%

1949-1955

%

1956-1959

%

1960-1964

%

Total

457.316

90.749

19,8

31.398

6,9

143.996

31,5

74.793

16,4

116.380

25,4

Cultură generală

176.474

32.147

18,2

12.466

7,1

34.721

19,7

33.242

18,8

63.898

36,2

Tehnică

104.339

15.285

14,6

7.418

7,1

41.506

39,8

15.722

15,1

24.408

23,4

Pedagogică

79.035

27.073

34,3

5.766

7,3

30.497

38,6

9.127

11,5

6.572

8,3

Sănătate (incl. cultură fizică)

38.694

757

2,0

324

0,8

14.526

37,6

9.573

24,7

13.514

34,9

Economic-administrativ

56.916

15.289

26,9

5.335

9,4

22.234

39,0

6.600

11,6

7.458

13,1

Artă și cultură

1.858

198

10,7

89

4,8

512

27,5

529

28,5

530

28,5

Anuar statistic al RSR– 1966 (nu cuprinde personalul din rețeaua Departamentului Cultelor)

Tab. 17  Procentul pe specialități al Absolvenților cu studii superioare

Specificul facultății

Până în 1944

%

1945-1964

%

Tehnică

8.806

19,48

65.279

39,56

Universitar-pedagogică

9.506

21,02

42.438

25,72

Medico-farmaceutică

7.915

17,51

22.731

13,77

Economică

5.784

12,79

19.171

11,62

Juridică

11.105

24,56

9.870

5,98

Cultură și artă

1.717

3,80

4.030

2,44

Cultură fizică și sport

380

0,84

1.498

0,91

Total

45.213

100

165.017

100

În capitalismul românesc interbelic se pot observa 5 trepte (nivele) sociale în funcție de gradul de instrucție școlară al părinților (capi ai familiei): analfabeți, alfabetizați (școala primară), absolvenți de gimnaziu (cu diferite calificări), absolvenți de liceu (cu diferite specializări), învăţământ superior. Saltul a două trepte de la o generație la alta (părinți-copii) era un fapt extraordinar pentru că nu se întampla decât pe cale de excepție. Se considera chiar o mare realizare ca un copil provenind din familii din primele două trepte să ajungă absolvent de gimnaziu.

Tab. 18  Știința/neștiința de carte- urban- România 1930

Orașe

Populația peste 7 ani

Știutori de carte

%

Neștiutori de carte

%

Orașe

Populația peste 7 ani

Știutori de carte

%

Neștiutori de carte

%

București

Iasi

Cluj

Galați

Timișoara

570.369

89.439

90.038

87.525

83.505

466.436

66.108

79.707

68.097

75.630

82,6

74,7

88,9

78,6

91,1

98.019

22.357

9.947

18.594

7.413

17,4

25,3

11,1

21,4

8,9

Salonta

Dej

Râmnicu-Sărat

Caracal

Bistrița

13.413

13.131

12.879

12.602

12.354

11.952

10.657

9.688

8.650

10.673

89,3

81,3

75,6

69,2

86,9

1.436

2.444

3.119

3.852

1.607

10,7

18,7

24,4

30,8

13,1

Oradea

Ploiești

Arad

Brăila

Craiova

75.143

68.025

69.612

59.635

55.552

67.054

52.217

60.123

47.296

41.061

89,8

77,9

86,7

79,7

74,4

7.583

14.818

9.196

12.066

14.131

10,2

22,1

13,3

20,3

25,6

Fălticeni

Pașcani

Baia Mare

C-lung Muscel

Băilești

11.851

11.168

12.021

11.813

10.140

8.503

7.082

9.581

8.881

5.344

72,5

64,1

79,9

76,2

52,7

3.230

3.966

2.404

2.774

4.790

27,5

35,9

20,1

23,8

47,3

Brașov

Constanța

Satu Mare

Sibiu

Târgu Mureș

52.366

51.000

44.673

43.569

33.852

48.763

39.432

38.852

40.715

30.439

93,9

78,1

87,2

93,9

90,5

3.163

11.046

5.692

2.665

3.207

6,1

21,9

12,8

6,1

9,5

Sighișoara

Târgu Jiu

Târgu Ocna

Alba- Iulia

Roșiorii de Vede

11.083

11.167

10.107

10.738

9.547

10.039

7.929

6.507

8.828

6.354

90,7

71,4

64,6

82,4

67,1

1.030

3.175

3.567

1.890

3.117

9,3

28,6

35,4

17,6

32,9

Buzau

Focșani

Botoșani

Bacău

Giurgiu

30.177

28.022

27.525

26.799

25.634

22.773

21.817

18.985

20.597

16.212

76,0

78,1

69,2

77,2

63,7

7.192

6.134

8.463

6.083

9.255

24,0

21,9

30,8

22,8

36,3

Slatina

Zimnicea

Sf. Gheorghe

Dărăbani

Deva

9.722

8.350

9.647

8.299

9.288

6.926

3.673

8.697

3.861

7.799

73,3

44,1

90,5

46,6

84,1

2.523

4.649

917

4.416

1.476

26,7

55,9

9,5

53,4

15,9

Piatra Neamț

Roman

Sighet

Bârlad

Lugoj

24.886

24.294

22.769

22.650

21.094

18.666

17.433

15.517

17.035

17.776

75,3

72,0

68,8

75,4

85,3

6.113

6.793

7.022

5.549

3.056

24,7

28,0

31,2

24,6

14,7

Oltenița

Gheorghieni

C-lung Mold.

Siret

Vatra Dornei

8.222

8.577

8.460

8.191

8.154

4.879

7.286

6.857

5.696

6.122

59,4

85,1

81,2

69,8

75,3

3.332

1.271

1.590

2.461

2.012

40,6

14,9

18,8

30,2

24,7

Targoviste

Turnu Severin

Tulcea

Turda

Resita

18.913

18.655

17.287

16.970

17.593

13.908

14.682

11.637

13.675

15.169

74,1

79,1

67,6

80,9

86,7

4.864

3.871

5.573

3.239

2.320

25,9

20,9

32,4

19,1

13,1

Oravița

Aiud

Târgu Neamț

Reghin

Sebeș

8.682

8.411

7.740

8.091

7.796

6.528

7.129

5.445

7.172

6.712

75,3

84,9

71,6

88,9

86,3

2.136

1.267

2.161

893

1.063

24,7

15,1

28,4

11,1

13,7

Pitesti

Alexandria

Călărași

Tecuci

Huși

17.139

15.596

14.861

14.461

14.230

13.172

9.062

10.795

11.024

9.234

77,8

58,4

72,7

76,6

65,3

3.755

6.448

4.055

3.374

4.909

22,2

41,6

27,3

23,4

34,7

Hârlau

Ștefănești

Corabia

Caransebeș

Buhuși

7.177

6.880

7.189

7.706

6.918

4.288

3.969

4.673

6.191

4.622

59,8

57,8

65,2

80,7

76,2

2.887

2.893

2.491

1.478

2.259

40,2

42,2

34,8

19,3

32,8

Suceava

Turnu-Măgurele

Câmpina

Radauți

Carei

14.554

14.095

14.288

14.496

13.816

11.350

8.855

11.214

12.104

11.758

78,2

63,5

78,9

83,6

85,5

3.168

5.090

2.994

2.374

1.998

21,8

36,5

21,1

16,4

14,5

Urziceni

Odorhei

Zalău

Orșova

Odobești

6.680

7.500

7.338

7.163

6.703

3.532

6.883

6.222

5.602

4.767

53,5

92,0

85,0

78,3

71,8

3.069

600

1.098

1.553

1.873

46,5

8,0

15,0

21,7

28,2

Dorohoi

Râmnicu-Valcea

Mediaș

Petroșani

Vaslui

13.317

13.368

13.037

12.876

12.811

9.220

9.717

11.653

9.692

8.680

69,6

73,3

89,7

75,6

69,2

4.020

3.542

1.341

3.128

3.867

30,4

26,7

10,3

24,4

30,8

Strehaia

Făgăraș

Plenița

Calafat

Slobozia

6.423

7.130

6.590

6.315

6.026

3.265

6.568

3.495

4.076

4.065

51,2

92,2

53,1

65,4

67,6

3.117

552

3.088

2.158

1.944

48,8

7,8

46,9

34,6

32,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sănătate

Enciclopedia României, 1938, vol. 1, pag. 504…

1934- circumscripții sanitare rurale- 1.194

– circumscripții sanitare urbane- 234

Pag. 506 Totalitatea Așezămintelor spitalicești pe care le întreține Ministerul sănătății ne dă cifra de 379 spitale cu 24.696 paturi, revenind deci câte un pat la 772 locuitori. Exista în țară un număr de aproximativ 795 farmacii urbane și 715 farmacii rurale- vezi harta de la pag. 510- Organizarea sanitară a României rurale

Tab. 19  Mișcarea populației României în perioada 1920-1935

Anul

Mediul

Populația la 1 iulie

Născuți vii

Decese

Excedent

Născuți morti

Decese sub 1 an

Decese sub un an la 100 născuți vii

1920

România

15.541.424

539.359

414.359

124.730

10.695

119.700

22,2

Urban

3.453.812

68.076

63.265

4.811

3.453

14.982

22

Rural

12.087.612

471.283

351.364

119.364

7.242

104.718

22,2

1925

România

16.687.359

605.655

361.995

243.660

11.723

116.163

19,2

Urban

3.541.764

73.380

55.737

17.643

3.243

13.025

17,8

Rural

13.145.595

532.275

306.258

226.017

8.480

103.138

19,4

1930

România

17.888.992

625.341

346.714

278.627

9.940

109.955

17,6

Urban

3.480.577

82.013

61.606

20.407

3.556

14.173

17,3

Rural

14.408.415

543.328

285.108

258.220

5.884

95.728

17,6

1935

România

19.087.770

585.386

402.678

182.708

13.694

112.415

19,2

Urban

3.556.104

73.580

68.463

5.117

3.949

12.970

17,6

Rural

15.531.666

511.806

334.215

177.591

9.745

99.445

19,4

Nota: Din 1930 Populația urbană s-a socotit fără comune subordonate.

Enciclopedia României, 1938, vol. 1, pag. 157

Tab. 20  Mortalitatea infantilă în diverse țări în 1933

Nr. crt.

Țara

Decese sub 1 an

la 1000 născuți vii

1.

România

174

2.

Iugoslavia 1932

167

3.

Bulgaria

144

4.

Ungaria

136

5.

Grecia 1932

129

6.

Polonia

128

7.

Cehoslovacia

127

8.

Japonia

121

9.

Letonia

121

10.

Spania

112

11.

Italia

93

12.

Belgia

86

13.

Scoția

81

14.

Germania

76

15.

Finlanda

76

16.

Franța

75

17.

Irlanda

69

18.

Danemarca

68

19.

Anglia

64

20.

Suedia

50

21.

Elveția

48

22.

Norvegia 1932

46

23.

Olanda

44

24.

Australia

39

Enciclopedia României, 1938, vol. 1, pag. 159

 

În Enciclopedia României 1938, vol. 1, pag. 513, se afirmă că „în 1935, dintr-un total de 511.901 copii născuți în comunele rurale, numai 36,6 % nașteri au fost asistate de moașe cu diplomă și 0,7 % de medic, restul fiind îngrijite de moașe empirice.” Pe pagina următoare, 514, găsim remarca: „Deși nu avem o cifră exactă a medicilor din țară, totuși se evaluează cam la 10.000 numărul total al medicilor practicanți. Dintre aceștia, locuiesc și practică, sub o formă sau alta, în mediul rural aproximativ 1.000, restul de 9.000 practică la oraș.”

 

Tab. 21  Paturi de asistență medicală

 

1938

1948

1955

1965

1975

1986

Total

33.763

47.758

111.503

144.054

196.236

213.560

Dintre care în spitale

30.812

40.501

83.234

114.338

174.696

204.193

Sursa: Anuar statistic al RSR

Tab. 22  Numărul medicilor și al personalului mediu sanitar

 

1938

1948

1955

1965

1975

1985

Total medici

8.234

12.650

21.141

27.900

34.055

47.390

Dintre care stomatologi

570

948

998

2.025

6.051

7.340

Personal mediu

11.360

24.691

60.040

77.819

121.322

133.932

Sursa: Anuar statistic al RSR

Tab. 23  Nașteri asistate în unitățile sanitare

1938

1948

1955

1965

1975

1985

Născuți vii în unit. sanitare

10.047

24.648

236.205

230.101

406.128

355.416

Procent din total născuți vii

2,2

6,5

53,3

82,7

97,1

99,1

Sursa: Anuar statistic al RSR

Tab. 24  Nașteri asistate în unitățile sanitare- pe medii

 

 

1938

1948

1955

1960

1965

 

 

 

 

 

 

 

Născuți vii în unit. sanitare

Urban

9.776

20.978

80.513

78.978

75.102

 

Rural

271

3.670

155.692

167.040

154.999

 

Total

10.047

3.670

236.205

246.018

230.101

Procent din total născuți vii

Urban %

15,1

34,1

83,6

91,2

96,8

 

Rural %

1,2

44,9

62,9

77,2

 

Total %

2,2

6,5

53,3

69,8

82,7

Sursa: Anuar statistic al RSR

Tab. 25  Case de nașteri

1938

1948

1950

1955

1960

1963

1965

1975

Case de nașteri

370

918

1.390

1.851

2.043

1.957

L.D.

Paturi

1.527

4.873

6.483

8.558

9.388

8.927

7.307

Sursa: Anuar statistic al RSR

Casele de naștere sunt unități sanitare pe lângă circumscripțiile medico-sanitare care asigură asistență calificată la naștere, dispunând de o cameră de travaliu, o cameră cu cel puțin 3 paturi pentru lăuze, precum și de anexele necesare. Ele funcționează în localitățile unde nu sunt maternități, cu deosebire în mediul rural.

Economie

Institutul Central de Statistică- Recensământ 1930- vol. X

Pentru o înțelegere cât mai corectă a datelor prezentate în tabele, vom reda exact denumirea clasei de întreprindere așa cum era înscrisă în vol. X al Recensământului general al populației României din 1930:

  1. INDUSTRIA

Exploatarea subsolului, industria metalurgică, a lemnului, a construcțiilor, textilă, industria manufacturieră și de confecțiuni, industria alimentară, industria hârtiei, industria tiparului, industria chimică, uzine electrice, gaz, apă, alte industrii.

  1. COMERȚ

Comerț alimentar, hoteluri, restaurante, cârciumi, cafenele, comerț de articole de îmbrăcăminte și confecțiuni, comerț de materiale de construcții și mobile, comerț de mașini și aparate, comerț de produse chimice, comerț cu produse agricole, animale brute, oboare și ambulant, alte întreprinderi de comerț.

  1. CREDIT

Bănci, cooperative, asigurări, întreprinderi auxiliare (reprezentanțe, agenții, etc.).

  1. DIVERSE și NESPECIFICATE

Igienă și sănătate publică, învăţământ, arte frumoase, sport, divertisment, etc., întreprinderi nespecificate.

Tab. 26  Mărimea întreprinderilor în funcție de numărul de personal medii întrunite

*fără întreprinderi de transport

Întreprinderi cu:

Nr. întreprinderi

%

Nr. personal

%

Pers./

întreprindere

     1 persoană

96.154

43,17

96.154

11,55

1

2-5 persoane

110.856

49,77

291.569

35,02

2,63

6-20 persoane

12.816

5,75

113.871

13,68

8,89

21-50 persoane

1.647

0,74

51.636

6,20

31,35

51-100 persoane

601

0,27

42.582

5,11

71

101-200 persoane

323

0,15

45.385

5,45

141

201-500 persoane

247

0,11

78.389

9,41

317

Peste 500 persoane

97

0,04

113.064

13,58

1.166

TOTAL

222.741

100

832.650

100

 

Tab. 27  Numărul întreprinderilor pe clase și medii

ROMÂNIA

RURAL

URBAN

Întrep.

Personal

Întrep.

Personal

Întrep.

Personal

INDUSTRIE

119.286

557.589

71.069

227.182

48.217

330.407

COMERȚ

92.921

220.326

46.225

84.903

46.696

135.423

CREDIT

3.811

27.893

1.408

4.527

2.403

23.366

DIVERSE

6.723

26.842

2.072

5.280

4.651

21.562

TOTAL

222.741

832.650

120.774

321.892

101.967

510.758

 

 

 

 

 

Tab. 28  Categoriile de personal medii întrunite

Categorie personal

Nr. personal

Personal de conducere

290.111

34,84%

Funcționari

71.068

8,54%

Lucrători calificați cu brevet

142.363

17,10%

Ucenici, elevi, practicanți- 14 ani și peste

84.757

10,18%

Ucenici, elevi, practicanți- sub 14 ani

15.182

1,82%

Muncitori necalificați

229.169

27,52

TOTAL

832.650

100%

 

Tab. 29  Rural- Mărimea întreprinderii

Întreprinderi cu:

Nr. întreprinderi

Nr. personal

Pers./întreprindere

1 persoană

62.311

62.311

1

2-5 persoane

55.480

132.708

2,39

6-20 persoane

2.182

18.951

8,69

21-50 persoane

345

10.745

31

51-100 persoane

190

13.502

71

101-200 persoane

133

18.825

142

201-500 persoane

96

31.579

329

Peste 500 persoane

37

33.271

899

TOTAL

120.774

321.892

 

Tab. 30 Rural

Categorie personal

Nr. personal

Personal de conducere

160.456

49,85%

Funcționari

9.816

3,05%

Lucrători calificați cu brevet

39.759

12,35%

Ucenici, elevi, practicanți- 14 ani și peste

21.043

6,54%

Ucenici, elevi, practicanți- sub 14 ani

3.815

1,18%

Muncitori necalificați

87.003

27,03

TOTAL

321.892

100%

 

Tab. 31  Urban- Mărimea întreprinderii

Întreprinderi cu:

Nr. întreprinderi

Nr. personal

Pers./întreprindere

1 persoană

33.843

33.843

1

2-5 persoane

55.376

158.861

2,87

6-20 persoane

10.634

94.920

8,93

21-50 persoane

1.302

40.891

31

51-100 persoane

411

29.080

71

101-200 persoane

190

26.560

140

201-500 persoane

151

46.810

310

Peste 500 persoane

60

79.793

1.330

TOTAL

101.967

510.758

 

 

Tab. 32 Urban

Categorie personal

Nr. personal

Personal de conducere

129.655

25,38%

Funcționari

61.252

12,00%

Lucrători calificați cu brevet

102.604

20,09%

Ucenici, elevi, practicanți- 14 ani și peste

63.714

12,47%

Ucenici, elevi, practicanți- sub 14 ani

11.367

2,23%

Muncitori necalificați

142.166

27,83%

TOTAL

510.758

100%

 

Tab. 33  Transporturi

Întreprinderi

Personal

Căi ferate

1.127

70.000*

Transport cu automobile

1.617

3.732

Transport cu tracțiune electrică, tramvai

14

2.803

Cărăușie, birje, căruțe, camioane

4.367

5.321

Transport pe apă

88

4.260

Poștă, telegraf, telefon, radio

1.346

16.303

Birouri de voiaj, expedițiuni, vămi

315

2.032

Altele

41

273

TOTAL

8.915

104.724

* personal total al României întregite- 80.202

 

Tab. 34  Întreprinderi industriale și comerciale în principalele 26 orașe (fără transporturi)

București

639.040 locuitori

Timișoara

91.580 locuitori

Arad

77.181 locuitori

Cluj- Napoca

100.844 locuitori

Ploiești

79.149 locuitori

Brașov

59.232 locuitori

Întrep.

Personal

Întrep.

Personal

Întrep.

Personal

Întrep.

Personal

Întrep.

Personal

Întrep.

Personal

Industrie

7.665

74.141

1.649

16.998

1.300

16.183

1.547

13.578

1.017

13.867

1.130

13.490

Comerț

9.280

37.645

1.204

4.330

1.022

3.663

1.108

3.851

1.354

3.991

757

3.075

Credit

621

9.033

118

1.002

63

526

84

1.089

26

301

75

570

Diverse

907

5.686

213

848

180

767

185

1.107

117

400

99

382

TOTAL din care:

18.473

126.505

3.184

23.178

2.565

21.139

2.924

19.625

2.514

18.559

2.061

17.517

1 pers.

4.166

4.166

944

944

825

825

899

899

701

701

629

629

2-5 pers.

10.742

32.055

1.635

4.835

1.330

3.826

1.484

4.325

1.425

4.267

1.012

3.128

6-20 pers.

2.889

26.457

469

4.534

329

3.123

422

3.994

330

3.080

329

3.173

21-50 pers.

412

12.860

79

2.416

48

1.465

88

2.845

26

905

51

1.513

51-100 pers.

147

10.436

30

1.993

21

1.429

16

1.127

11

911

19

1.351

101-200 pers.

55

7.993

18

2.623

4

549

7

1.009

8

1.021

10

1.351

201-500 pers.

46

14.135

6

1.864

3

934

5

1.363

10

3.096

7

2.286

Peste 500 pers.

16

18.403

3

3.969

5

8.988

3

4.063

3

4.578

4

4.086

 

 

 

 

Iași

102.872 locuitori

Galați

100.611 locuitori

Oradea

82.687 locuitori

Sibiu

49.345 locuitori

Brăila

68.347 locuitori

Craiova

63.215 -locuitori

Întrep.

Personal

Întrep.

Personal

Întrep.

Personal

Întrep.

Personal

Întrep.

Personal

Întrep.

Personal

Industrie

1.573

10.619

1.183

6.845

1.445

8599

1.007

7.196

1.130

5.181

1.005

4.924

Comerț

1.726

4.560

1.914

5.262

1.116

2.967

565

2.180

1.282

3.792

1.050

3.176

Credit

71

849

82

763

76

594

47

539

43

445

45

461

Diverse

163

1.079

137

463

177

884

81

488

116

419

75

327

TOTAL din care:

3.533

17.107

3.316

13.333

2.814

13.044

1.700

10.403

2.571

9.837

2.175

8.888

1 pers.

1.260

1.260

1.008

1.008

1.075

1.075

486

486

763

763

568

568

2-5 pers.

1.836

5.179

1.907

5.411

1.334

3.806

894

2.749

1.492

4.477

1.344

3.903

6-20 pers.

368

3.410

332

2.769

329

2.918

252

2.345

275

2.389

226

1.973

21-50 pers.

42

1.187

49

1.703

52

1.579

41

1.402

30

993

18

573

51-100 pers.

11

766

11

784

13

915

15

971

9

677

14

921

101-200 pers.

8

1.064

7

1.024

5

671

6

800

1

111

3

388

201-500 pers.

5

1.389

2

614

6

2.080

6

1.650

1

427

2

562

Peste 500 pers.

3

2.852

 

Reșița

19.868 locuitori

Satu- Mare

51.495 locuitori

Constanța

59.164 locuitori

Bacău

31.138 locuitori

Mediaș

15.505 locuitori

Târgu- Mureș

38.517 locuitori

Întrep.

Personal

Întrep.

Personal

Întrep.

Personal

Întrep.

Personal

Întrep.

Personal

Întrep.

Personal

Industrie

202

7.817

955

4.711

707

2.971

607

3.310

232

4.166

731

3.045

Comerț

177

545

650

1.692

1.120

3.192

644

1.495

172

468

437

1.191

Credit

7

37

30

409

62

372

23

212

10

89

35

312

Diverse

43

108

84

376

100

431

52

184

23

75

55

216

TOTAL din care:

429

8.507

1.719

7.188

1.989

6.966

1.326

5.201

437

4.798

1.258

4.764

1 pers.

138

138

740

740

508

508

514

514

119

119

459

459

2-5 pers.

248

738

837

2.344

1.195

3.472

687

1.838

235

722

643

1.903

6-20 pers.

37

358

113

1.025

261

2.142

100

867

62

582

138

1.267

21-50 pers.

4

111

18

596

21

610

16

563

13

403

12

409

51-100 pers.

1

54

4

296

4

234

4

278

4

330

101-200 pers.

5

709

2

323

3

367

1

176

201-500 pers.

1

203

3

818

2

628

1

220

Peste 500 pers.

1

7.108

1

1.275

3

1.977

 

Lugoj

23.593 locuitori

Piatra- Neamț

29.827 locuitori

Turda

20.023 locuitori

Petroșani

15.405 locuitori

Focșani

32.481 locuitori

Turnu- Severin

21.107 locuitori

Întrep.

Personal

Întrep.

Personal

Întrep.

Personal

Întrep.

Personal

Întrep.

Personal

Întrep.

Personal

Industrie

533

3.270

443

2.978

448

3.044

128

2.910

475

1.910

337

1.981

Comerț

335

1.039

570

1.118

215

572

117

535

582

1.224

366

1.033

Credit

22

124

18

192

12

86

6

33

26

191

12

106

Diverse

58

261

47

131

30

81

27

86

44

140

31

160

TOTAL din care:

948

4.694

1.078

4.419

705

3.783

278

3.564

1.127

3.465

746

3.280

1 pers.

354

354

400

400

266

266

88

88

425

425

161

161

2-5 pers.

463

1.323

604

1.563

363

1.040

149

456

622

1.714

474

1.409

6-20 pers.

108

948

53

445

58

471

34

326

72

599

101

822

21-50 pers.

15

513

12

363

13

361

2

84

7

234

6

198

51-100 pers.

3

263

3

190

1

53

2

144

3

256

101-200 pers.

2

220

2

213

2

291

201-500 pers.

2

553

4

1.245

1

327

2

753

1

493

1

434

Peste 500 pers.

1

520

1

974

1

1.713

 

Câmpina

16.918 locuitori

Giurgiu

31.016 locuitori

Întrep.

Personal

Întrep.

Personal

Industrie

167

3.925

330

1.513

Comerț

204

714

483

1.115

Credit

4

20

17

132

Diverse

15

52

37

255

TOTAL din care:

390

4.711

867

3.015

1 pers.

79

79

310

310

2-5 pers.

244

798

480

1.352

6-20 pers.

55

459

69

576

21-50 pers.

5

149

4

137

51-100 pers.

1

51

2

115

101-200 pers.

3

387

1

149

201-500 pers.

1

486

1

376

Peste 500 pers.

2

2.302

 

Tab. 35  Întreprinderile industriale în Vechiul Regat la 1901 și 1930

 Populația estimată 1901- 6.468.000   Recensământ 1930- 8.429.380

Denumirea clasei de industrie

Nr. întreprinderi

Nr. personal

Raport nr. personal/întrep.

1901

1930

1901

1930

1901

1930

Exploatarea subsolului

235

300

6.568

25.254

27,95

84,2

Industria metalurgică

10.128

10.074

23.452

46.277

2,32

4,6

Industria lemnului

12.864

7.559

26.238

32.444

2,04

4,3

Industria construcțiilor

5.079

1.355

9.665

10.621

1,9

7,84

Industria textilă

1.287

1.650

5.241

22.038

4,07

13,36

Ind. manufacturieră și de confecții

22.997

19.459

53.887

52.129

2,34

2,68

Industria alimentară

8.659

16.814

34.144

58.367

3,94

3,47

Industria hârtiei

120

55

2.112

2.993

17,6

54,42

Industria tiparului

359

894

3.057

10.012

8,52

11,2

Industria chimică

439

506

4.377

14.767

9,97

29,18

Uzine producătoare de energie electrică, gaz, apă

21

107

457

4.559

21,76

42,61

Alte industrii

119

436

3,66

TOTAL

62.188

58.892

169.198

279.897

2,72

4,75

Recensământ general al populației României 1930 pag. XVI

Tab. 36  Întreprinderile industriale din Transilvania, Banat și Crișana-Maramureș la 1900 și 1930

Populația estimată 1900- 4.856.000    Recensământ 1930- 5.548.363

Denumirea clasei de industrie

Nr. întreprinderi

Nr. personal

Raport nr. personal/ întrep.

1901

1930

1901

1930

1901

1930

Exploatarea subsolului

471

210

24.810

27.133

52,68

129,2

Industria metalurgică

16.309

9.139

38.894

46.262

2,38

5,06

Industria lemnului

12.998

9.865

28.697

49.720

2,21

5,04

Industria construcțiilor

7.297

2.472

15.901

19.648

2,18

7,95

Industria textilă

1.904

1.127

3.607

15.660

1,89

13,9

Ind. manufacturieră și de confecții

39.344

19.706

59.847

47.429

1,52

2,41

Industria alimentară

14.225

14.596

32.780

43.695

2,3

3,00

Industria hârtiei

29

44

1.024

3.122

35,31

70,95

Industria tiparului

1.070

1.188

3.151

6.173

2,94

5,2

Industria chimică

439

464

3.639

6.686

8,29

14,41

Uzine producătoare de energie electrică, gaz, apa

22

140

245

3.849

11,14

27,49

Alte industrii

4

89

4

246

1,00

2,76

TOTAL

94.112

59.040

212.599

269.623

2,26

4,57

 

Tab.  37 Situația pe profesiuni a locuitorilor României- 1930

 

ROMÂNIA

URBAN

RURAL

 

Nr. persoane

% activ

Nr. persoane

% activ

Nr. persoane

% activ

Proprietari, rentieri, pensionari

200.300

1,9

128.100

7,0

72.200

0.8

Persoane lucrând pe cont propriu

3.321.000

31,5

327.200

17,9

2.993.800

34,3

Membri familiei auxiliari

4.649.400

44,1

195.600

10,7

4.453.800

51,1

Liber profesioniști

42.200

0,4

25.100

1,4

17.100

0,2

Salariați

1.022.700

9,7

589.400

32,3

433.200

5,0

Ucenici

94.900

0,9

69.300

3,8

25.600

0,3

ALȚII

917.200

8,7

316.800

17,4

600.400

9,6

Servitori

295.200

2,8

172.400

9,5

122.800

1,4

TOTAL pop. activă

10.542.900

100

1.823.900

100

8.718.000

100

Pop. întreținută

7.510.000

1.808.300

5.701.700

TOTAL populație

18.052.900

3.632.200

14.420.700

Enciclopedia României, vol. I, pag. 156

 

Tab. 38  Structura profesionala a populației active în diverse țări

Țara

Recensământ

Populația totală (mii)

Populația activă (%)

Populația activă (mii)

Exploatarea solului

(%)

Industrie (%)

Comerț, credit

(%)

Transport (%)

Alte categorii (%)

URSS

1926

147.028

57,5

84.541

84,9

5,9

1,4

1,5

6,3

Bulgaria

1926

5.749

56,2

3.231

80,0

9,0

2,7

1,3

7,0

România

1930

18.053

58,4

10.543

78,2

7,2

3,2

1,7

9,7

Grecia

1928

6.204

44,3

2.748

53,7

15,9

7,6

3,9

18,9

Ungaria

1930

8.688

46,0

3.996

50,8

23,0

5,7

2,8

17,7

Japonia

1930

64.450

45,3

29.196

50,3

19,5

17,0

3,2

10,0

Italia

1931

41.177

41,9

17.253

47,3

29,5

8,3

4,6

10,3

Franța

1934

41.229

52,4

21.604

35,7

33,7

12,5

5,0

13,1

Norvegia

1930

2.814

41,5

1.168

35,3

26,5

12,5

9,3

16,4

Austria

1934

6.760

46,9

3.170

31,7

33,0

12,4

4,6

18,3

Germania

1933

65.336

49,4

32.276

28,9

40,4

13,6

4,8

12,3

Cehoslovacia

1930

14.729

40,2

5.921

28,3

42,2

8,7

4,9

15,9

Statele Unite

1930

122.775

39,8

48.864

22,0

31,8

18,2

9,0

19,0

Elveția

1930

4.077

47,6

1.941

21,3

45,0

14,6

4,4

14,7

Olanda

1930

7.936

40,1

3.182

20,6

38,1

15,8

7,6

17,9

Anglia

1931

39.948

47,2

18.855

5,6

46,2

19,0

7,9

21,3

Enciclopedia României, vol. I, pag. 154-155

În determinarea populației active a României, la Recensământul din 1930, s-a luat în considerare numai Populația de la 13 ani împliniți „în sus”/ de peste 13 ani (împliniți).

Enciclopedia României, vol. I, pag. 155

Tab. 39  Structura numerică a populației active în diverse țări pe categorii de profesiuni în ordinea de mărime a populației active

Țara

Pop. activă

mii loc.

Exploatarea solului

Industrie

Comerț, credit

Transport

Alte categorii

%

mii loc.

%

mii loc.

%

mii loc.

%

mii loc.

%

mii loc.

URSS

84.541

84,9

71.775

5,9

4.988

1,4

1.184

1,5

1.268

6,3

5.326

Statele Unite

48.864

22,0

10.750

31,8

15.539

18,2

8.893

9,0

4.398

19,0

9.284

Germania

32.276

28,9

9.327

40,4

13.040

13,6

4.390

4,8

1.549

12,3

3.970

Japonia

29.196

50,3

14.686

19,5

5.693

17,0

4.963

3,2

934

10,0

2.920

Franța

21.604

35,7

7.713

33,7

7.281

12,5

2.700

5,0

1.080

13,1

2.830

Italia

17.253

47,3

8.161

29,5

5.090

8,3

1.432

4,6

793

10,3

1.777

Anglia

18.855

5,6

1.056

46,2

8.711

19,0

3.582

7,9

1.490

21,3

4.016

România

10.543

78,2

8.245

7,2

759

3,2

337

1,7

179

9,7

1.023

Cehoslovacia

5.921

28,3

1.676

42,2

2.499

8,7

515

4,9

290

15,9

941

Ungaria

3.996

50,8

2.030

23,0

919

5,7

228

2,8

112

17,7

707

Bulgaria

3.231

80,0

2.585

9,0

291

2,7

87

1,3

42

7,0

226

Olanda

3.182

20,6

655

38,1

1.212

15,8

503

7,6

242

17,9

570

Austria

3.170

31,7

1.005

33,0

1.046

12,4

393

4,6

146

18,3

580

Grecia

2.748

53,7

1.476

15,9

437

7,6

209

3,9

107

18,9

519

Elveția

1.941

21,3

413

45,0

874

14,6

284

4,4

85

14,7

285

Norvegia

1.168

35,3

412

26,5

310

12,5

146

9,3

109

16,4

191

 

Tab. 40  Repartiția populației totale și a populației active pe sexe în diferite țări

 

Țara

 

Recensământ

 

Pop. totală

 mii loc.

Masculin

Feminin

Populația activă

Masculin

Feminin

%

mii loc.

mii locuitori

%

mii loc.

%

mii loc.

URSS

1926

147.028

47,5

69.838

77.190

63,8

44.557

51,6

39.830

SUA

1930

122.775

50,6

62.124

60.651

61,3

38.082

17,7

10.735

Germania

1933

65.336

48,5

31.688

33.648

65,5

20.787

34,1

11.474

Japonia

1930

64.450

50,3

32.418

32.032

58,9

19.094

31,6

10.122

Franța

1934

41.229

48,3

19.914

21.315

68,9

13.721

37,1

7.908

Italia

1931

41.177

48,9

20.136

21.041

66,4

13.370

18,5

3.893

Anglia

1931

39.948

47,9

19.135

20.813

69,2

13.241

26,9

5.599

România

1930

18.053

49,1

8.864

9.189

64,8

5.744

52,2

4.797

Cehoslovacia

1930

14.729

48,5

7.144

7.585

60,2

4.301

21,4

1.623

Ungaria

1930

8.688

48,9

4.248

4.440

69,0

2.931

24,0

1.066

Olanda

1930

7.936

49,7

3.944

3.992

61,3

2.418

19,2

766

Austria

1934

6.760

48,0

3.245

3.515

64,7

2.100

30,4

1.069

Grecia

1928

6.204

49,6

3.077

3.127

64,1

1.972

24,7

772

Bulgaria

1926

5.749

50,2

2.886

2.863

61,4

1.772

51,0

1.460

Elveția

1930

4.077

48,2

1.965

2.112

67,8

1.332

28,9

610

Norvegia

1930

2.814

48,8

1.373

1.441

62,0

851

22,0

317

Enciclopedia României, vol. I, pag. 139, 156

 

 

 

 

 

Tab. 41  Repartiția sexelor pe profesiuni în diverse țări

 

 

Țara

Masculin

Feminin

Exploatarea solului

Industrie

Comerț, credit

Transport

si altele

Exploatarea solului

Industrie

Comerț, credit

Transport

si altele

%

mii loc.

%

mii loc.

%

mii loc.

%

 

%

mii loc.

%

mii loc.

%

mii loc.

%

 

URSS

79,9

35.601

8,5

3.787

2,0

891

9,6

90,7

36.126

3,0

1.195

0,7

279

5,6

SUA

25,8

9.825

34,4

13.100

17,1

6.512

22,7

8,5

912

22,4

2.405

22,1

2.372

47,0

Germania

22,6

4.698

49,4

10.269

12,3

2.557

15,7

40,5

4.647

24,0

2.754

15,9

1.824

19,6

Japonia

43,3

8.258

24,4

4.659

18,3

3.494

14,0

63,3

6.407

10,5

1.063

14,5

1.468

11,7

Franța

32,9

4.514

37,6

5.159

11,2

1.537

18,3

40,4

3.195

26,9

2.127

14,7

1.162

18,0

Italia

49,6

6.632

28,8

3.851

8,5

1.136

13,1

39,4

1.534

31,9

1.242

7,5

292

21,2

Anglia

7,5

993

49,6

6.568

17,7

2.344

25,5

1,1

62

38,3

2.144

22,1

1.237

38,5

România

70,7

4.061

10,7

615

4,0

230

14,6

87,1

4.178

2,9

139

2,3

110

7,7

Cehoslovacia

28,3

1.217

45,2

1.944

8,3

357

18,2

28,3

459

34,4

558

9,7

157

27,6

Ungaria

53,2

1.559

25,5

747

5,8

170

15,5

44,2

471

16,2

173

5,3

56

34,3

Olanda

22,6

546

43,4

1.049

15,1

365

18,9

14,3

110

21,5

165

17,9

137

46,3

Austria

31,1

653

38,8

815

11,1

233

19,0

32,7

350

22,9

245

13,9

149

30,5

Grecia

51,1

1.008

17,0

335

10,2

319

21,7

60,5

467

12,9

100

0,9

7

25,7

Bulgaria

69,7

1.235

14,0

248

2,3

41

14,0

92,5

1.351

3,0

44

0,1

1,46

4,4

Elveția

27,2

362

48,5

646

11,5

153

12,8

8,4

51

37,5

229

21,4

131

32,7

Norvegia

43,7

372

29,3

249

9,8

83

17,2

12,8

41

19,1

61

19,7

62

48,4

Enciclopedia României 1938, vol. I, pag. 156

Tab. 42  Numărul mediu scriptic al salariaților pe ramuri ale economiei naționale în anii 1950-1975 (mii salariați) în România

 

Total

1950

1955

1965

1975

2.123,0

100%

2.948,4

100%

4.305,3

100%

6.300,8

100%

Industrie

813,5

38,3

1.084,3

36,8

1.675,6

38,9

2.802,1

44,5

Construcții

174,9

8,2

367,9

12,5

512,5

11,9

736,4

11,7

Agricultură și silvicultură

250

11,7

315,3

10,7

458,5

10,7

535,4

8,5

Transporturi și telecomunicații

156,3

7,4

232,4

7,8

339,0

7,9

470,1

7,5

        Circulația mărfurilor

173,5

8,2

305,3

10,4

384,8

8,9

553,2

8,8

Gospodarie comunală

48,4

2,3

78,4

2,7

175,1

4,1

286,1

4,5

Învăţământ, știintă, artă

219,8

10,3

233,8

8,0

384,8

9,0

471,8

7,5

Ocrotirea sănătății

86,5

4,1

113,0

3,8

187,1

4,3

262,0

4,2

Administrație

137,6

6,5

135,0

4,6

94,9

2,2

64,1

1,0

Celelalte ramuri

62,5

3,0

83,0

2,7

93,0

2,1

119,6

1,9

A. S. – R.S.R.- 1966,1980

Tab. 43  Structura populației active în anii 1950-1975 (mii persoane) în România

 

Total

1950

1955

1965

1975

8.377,2

100%

9.362,6

100%

9.684,0

100%

10.150,8

100%

Industrie

1.000,7

12,0

1.222,9

13,1

1.862,9

19,2

3.109,7

30,6

Construcții

186,3

2,2

402,6

4,3

609,3

6,3

825,5

8,1

Agricultură și silvicultură

6.226,3

74,3

6.528,9

69,7

5.495,3

56,7

3.863,9

38,1

Transporturi și telecomunicații

188,6

2,2

250,7

2,7

348,9

3,7

500,5

5,0

Circulația mărfurilor

205,8

2,5

308,4

3,3

386,4

4,0

558,7

5,5

Gospodarie comunală

58,5

0,7

87,7

0,9

205,5

2,1

348,7

3,4

Învățământ, știintă, artă

210,5

2,5

233,0

2,5

391,9

4,0

485,9

4,8

Ocrotirea sănătății

90,8

1,1

111,5

1,2

188,6

2,0

267,3

2,6

Administrație

142,1

1,7

140,0

1,5

98,8

1,0

67,6

0,7

Celelalte ramuri

67,6

0,8

76,9

0,8

96,4

1,0

123,0

1,2

A. S. – R.S.R.- 1966,1980

 

Tab. 44  Cooperația meșteșugărească și micii meseriași individuali (la sfârșitul anului) în România

1950

1955

1965

1975

Cooperative

568

637

302

395

Unități de servire a populației

2.127

5.549

11.100

13.200

Cooperatori

65.304

130.985

128.534

279.040

Mici meseriași individuali

188.900

129.000

42.900

41.400

A. S. – R.S.R.- 1966,1980

Tab. 45  Situația în profesie- România- 1930

Proprietari

Prof. liberi

 

 

Patroni

 

Salariati

Ucenici și practicanți

 

Alții

Membri familiei auxiliari

 

Servitori

 

Total activi

Populația pasivă

Exploatarea solului

7.544

2.907.721

144.461

191

523.575

4.585.751

61.843

8.231.086

4.832.127

Exploatarea

subsolului

740

47.501

611

547

3.271

52.670

100.753

Ind. metalurgică

41.345

68.473

14.680

73

1.309

4.006

129.886

180.068

Ind. lemnului

39.944

47.270

9.729

2.581

2.341

2.558

104.423

144.726

Construcții

669

21.403

42.100

3.229

18

321

2.553

70.293

111.175

Ind. textilă și manufact.

102.516

98.916

31.970

204

1.029

5.942

240.577

223.810

Ind. alimentară, tutun

28.029

50.588

4.751

171

3.205

10.008

97.019

128.321

Ind. chimică, hârtie, tipar

4.257

35.625

3.804

192

144

3.690

47.712

57.341

Credit, reprez. ag. de comerț

3.917

26.772

754

269

31

11.965

43.708

45.311

Comerț

137.154

60.956

16.733

3.692

45.990

49.057

313.582

346.907

Transporturi

23.464

133.463

2.614

4.316

220

10.274

174.351

334.269

Institutii publice

9.499

262.538

1.185

145.141

67.584

485.947

377.625

Diverse

11.524

8.092

42.627

3.935

273.823

101

59.011

399.113

659.441

Alte întrep. ind.

451

9.728

1.566

58

12

660

12.475

12.235

Nedeclarate

24

19.730

2.697

29.185

3

3.120

54.759

45.318

Total

7544

21.692

3.319.057

1.091.015

98.449

983.845

4.640.457

295.542

10.457.601

7.599.427

 

Obs: Patroni: inclusiv persoane lucrând pe contul lor, singuri sau cu ajutorul membrilor familiei.

Sursa: I.C.S. – Recensământ 1930- vol. IX

 

Tab.  46  Instrucția pe profesii- România- 1930

Clase pe profesiuni

Populația de peste 8 ani

Știutori de carte

 

%

Extra școlară

 

Primară

 

Secundară

 

Profesionala

Universi

tară

Alte școli superioare

 

Nedeclarați

Total

 

14.502.946

8.399.683

57,92

126.078

7.167.763

708.581

263.579

91.139

42.543

74.127

Exploatarea solului

10.248.148

5.087.448

49,64

52.365

4.883.080

103.888

38.594

6.110

3.411

41.705

Exploatarea

subsolului

117.842

87.897

74,59

890

75.197

6.687

3.677

511

935

347

Ind. metalurgică

252.364

189.786

75,20

2.644

150.548

22.671

12.127

692

1.104

1.292

Ind. lemnului

200.313

149.498

74,63

2.405

126.987

12.172

7.372

355

207

866

Construcții

146.901

111.468

75,88

1.697

93.711

10.020

4.596

383

1.061

672

Ind. textilă și manufact.

399.691

327.596

81,96

6.695

274.330

31.996

31.379

759

437

1.427

Ind. alimentară, tutun

188.425

148.879

79,01

3.584

118.100

19.392

6.476

811

516

856

Ind. chimică, hartie, tipar

89.010

75.342

84,64

1.427

53.960

12.734

5.640

812

769

384

Credit, reprez. ag. de comerț

80.023

72.791

90,96

2.128

28.743

22.265

13.541

3.005

3.109

331

Comerț

574.764

488.383

84,97

18.543

336.707

95.927

30.726

4.551

1.929

2.639

Transporturi

397.183

317.515

79,94

3.905

242.851

45.197

21.538

2.268

1.756

1.754

Instituții publice

755.297

640.216

84,76

10.934

337.578

174.762

52.909

45.597

18.436

5.784

Diverse

942.998

622.276

65,99

16.207

398.265

131.907

44.313

23.818

7.766

7.461

Alte întrep. ind.

21.187

16.782

79,21

417

12.702

2.193

1.152

147

171

156

Nedeclarate

88.800

63.806

71,85

2.237

35.004

16.770

7.539

1.320

936

8.453

I.C.S.- Recensământ 1930- vol. IX

Tab.  47  Situația în profesie- România- 1930

Rural

Proprie-tari*1

Prof. liberi

 

Patroni*2

 

Salariați

Ucenici și practicanți

 

Alții

Membri familiei

 

Servitori

 

Total activi

Populația pasivă

Exploatarea solului

4.650

2.783.046

125.825

132

494.564

4.405.083

53.874

7.867.174

4.604.918

Exploatarea

subsolului

333

38.221

399

16

1.592

40.561

81.537

Ind. metalurgică

28.129

22.861

5.633

11

772

839

58.245

91.460

Ind. lemnului

28.306

24.344

3.980

606

2.178

1.212

60.626

86.828

Construcții

33

9.408

15.997

910

4

284

441

27.077

44.284

Ind. textilă și manufact.

55.617

23.867

9.430

21

661

1.103

90.699

82.859

Ind. alimentară, tutun

14.656

16.244

1.626

16

2.202

3.654

38.398

54.801

Ind. chimică, hârtie, tipar

1.229

7.811

371

7

73

449

9.940

16.524

Credit, reprez. ag. de comerț

355

3.956

62

25

8

1.084

5.490

7.088

Comerț

58.084

8.220

2.944

264

32.860

11.547

113.919

117.243

Transporturi

8.606

45.630

449

993

88

2.840

58.606

130.564

Instituții publice

1.617

114.499

194

17.655

24.513

158.478

169.694

Diverse

3.555

2.676

13.662

864

95.306

36

19.405

135.504

209.151

Alte întrep. ind. și nedeclarate

84

7.311

1.052

11.897

8

827

21.179

23.142

Total

4.650

5.205

2.990.529

468.448

28.046

621.385

4.444.253

123.380

8.685.896

5.720.093

*1) Proprietari= proprietari terenuri; Prof. liberi= profesioniști liberi

*2) Patroni= inclusiv persoanele lucrând pe contul lor, singuri sau cu ajutorul membrilor familiei

Sursa: I.C.S.- Recensământ 1930- vol. IX

Tab. 48  Situația în profesie- România- 1930

Urban

Proprie-tari*1

Prof. liberi

 

Patroni*2

 

Salariați

Ucenici și practicanți

 

Alții

Membri familiei auxiliari

 

Servitori

 

Total activi

Populația pasivă

Exploatarea solului

2.894

124.675

18.636

59

29.011

180.668

7.969

363.912

227.209

Exploatarea

subsolului

407

9.280

212

531

1.679

12.109

19.216

Ind. metalurgică

13.612

45.612

9.047

62

537

3.167

71.641

88.608

Ind. lemnului

11.638

22.926

5.749

1.975

163

1.346

43.797

57.898

Construcții

636

11.995

26.103

2.319

14

37

2.112

43.216

66.891

Ind. textilă și manufact.

46.899

75.049

22.540

183

368

4.839

149.878

140.951

Ind. alimentară, tutun

13.373

34.611

3.125

155

1.003

6.354

58.621

73.520

Ind. chimică, hârtie, tipar

3.028

27.814

3.433

185

71

3.241

37.772

40.817

Credit, reprez. ag. de comerț

3.562

22.816

692

244

23

10.881

38.218

38.223

Comerț

79.070

52.736

13.789

3.428

13.130

37.510

199.663

229.664

Transporturi

14.858

87.833

2.165

3.323

132

7.434

115.745

203.705

Instituții publice

7.882

148.039

991

127.486

43.071

327.469

207.931

Diverse

7.969

5.416

28.965

1.909

17.291

2.395

263.609

450.290

Alte întrep. ind. și nedeclarate

391

22.147

3.211

17.346

7

2.953

46.055

34.411

Total

2.894

 

16.487

328.528

622.567

70.403

362.460

196.204

172.162

1.771.705

1.879.334

 

*1) Proprietari= proprietari terenuri; Prof. liberi= profesioniști liberi

*2) Patroni= inclusiv persoanele lucrând pe contul lor, singuri sau cu ajutorul membrilor familiei

Sursa: I.C.S.- Recensământ 1930- vol. IX

Tab.  49  Situația populației în profesie pe medii- România 1930

Rural

Urban

România

Activă

Pasivă

Total

Activă

Pasivă

Total

Activă

Pasivă

Total

 

Exploatarea solului            %

7.867.174

4.604.918

12.472.092

363.912

227.209

591.121

8.231.086

4.832.127

13.063.213

63,08

36,92

100

61,56

38,44

100

63,01

36,99

100

Exploatarea subsolului     %

40.561

81.537

122.098

12.109

19.216

31.325

52.670

100.753

153.423

33,22

66,78

100

38,66

61,34

100

34,33

65,67

100

Industrie A

%

145.948

222.572

368.520

158.654

213.397

372.051

304.602

435.969

740.571

39,60

60,40

100

42,64

57,36

100

41,13

58,87

100

Industrie B

 

%

142.986

159.204

302.190

254.797

262.503

517.300

397.783

421.707

819.490

47,32

52,68

100

49,26

50,74

100

48,54

51,46

100

Credit, repr. agenții,comerț %

119.409

124.331

243.740

237.881

267.887

505.768

357.290

392.218

749.508

48,99

51,01

100

47,03

52,97

100

47,67

52,33

100

Transporturi

 

%

58.606

130.564

189.170

115.745

203.705

319.450

174.351

334.269

508.620

30,98

69,02

100

36,23

63,77

100

34,28

65,72

100

Instituții publice          %

158.478

169.694

328.172

327.469

207.931

535.400

485.947

377.625

863.572

48,29

51,71

100

61,16

38,84

100

56,27

43,73

100

Diverse

 

%

135.504

209.151

344.655

263.609

450.290

713.899

399.113

659.441

1.058.554

39,32

60,68

100

36,93

63,07

100

37,70

62,30

100

Nedeclarate

 

%

17.230

18.122

35.352

37.529

27.196

64.725

54.759

45.318

100.077

48,74

51,26

100

57,98

42,02

100

54,72

45,28

100

Total

 

                       %

8.685.896

5.720.093

14.405.989

1.771.705

1.879.334

3.651.039

10.457.601

7.599.427

18.057.028

60,29

39,71

100

48,53

51,47

100

57,91

42,09

100

 

Nota: Industrie A cuprinde: Ind. metalurgică, a lemnului și Construcții

           Industrie B cuprinde: Ind. textilă și manufacturieră, alimentară, chimică, tutun, etc.

Tab.  50  Situația populației în profesie pe medii- România 1930 – PROCENTE-

Rural

Urban

România

Activă

Pasivă

Total

Activă

Pasivă

Total

Activă

Pasivă

Total

 

Exploatarea solului

90,57

80,50

86,58

20,54

12,09

16,19

78,70

63,58

72,35

Exploatarea subsolului

0,47

1,43

0,85

0,68

1,02

0,86

0,50

1,32

0,85

Industrie A

1,68

3,89

2,56

8,96

11,35

10,19

2,91

5,74

4,10

Industrie B

1,65

2,78

2,09

14,38

13,97

14,17

3,81

5,55

4,54

Credit, repr. agenții, comerț

1,37

2,17

1,69

13,43

14,26

13,85

3,42

5,16

4,15

Transporturi

0,68

2,28

1,31

6,53

10,84

8,75

1,67

4,40

2,82

Instituții publice

1,82

2,97

2,28

18,48

11,06

14,66

4,65

4,97

4,78

Diverse

1,56

3,66

2,39

14,88

23,96

19,56

3,82

8,68

5,86

Nedeclarate

0,20

0,32

0,25

2,12

1,45

1,77

0,52

0,60

0,55

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Sursa: I.C.S.- Recensământ 1930, vol. X

Nota: Industrie A cuprinde: Ind. metalurgică, a lemnului și Construcții

           Industrie B cuprinde: Ind. textilă și manufacturieră, alimentară, chimică, tutun, etc.

Tab.  51  Situația în profesie după neam (etnie) – România 1930

Exploatarea solului

Expl. subsolului

Industrie A

Industrie B

Credit, agenții, comerț

Trans-porturi

Instituții publice

Diverse

Nedecla-rate

Total

Români

%

10.164.144

104.534

350.075

381.317

299.111

375.573

673.260

585.527

47.783

12.981.324

78,3

0,8

2,7

2,9

2,3

2,9

5,2

4,5

0,4

100

Unguri

%

809.405

28.249

130.106

130.920

59.785

55.594

62.257

138.455

10.736

1.425.507

56,8

2,0

9,1

9,2

4,2

3,9

4,4

9,7

0,7

100

Germani

%

399.877

9.099

92.281

77.782

37.933

15.876

32.940

74.110

5.523

745.421

53,5

1,2

12,4

10,5

5,1

2,1

4,4

10,0

0,7

100

Ruși

%

291.197

917

14.836

16.522

12.645

14.389

19.480

36.696

2.468

409.150

71,2

0,2

3,6

4,0

3,1

3,5

4,8

9,0

0,6

100

Bulgari

%

313.065

111

8.182

11.111

10.242

2.696

8.664

11.298

1.015

366.384

85,5

0,03

2,2

3,0

2,8

0,7

2,4

3,1

0,3

100

Evrei

%

45.525

1.742

51.860

152.080

291.548

20.301

36.883

105.477

22.699

728.115

6,3

0,2

7,1

20,9

40,0

2,8

5,1

14,5

31

100

Sârbi,croați, sloveni %

36.038

284

2.195

4.382

2.533

964

1.479

3.006

181

51.062

70,6

0,6

4,3

8,3

5,0

1,8

2,9

5,9

0,3

100

Ruteni- ucraineni %

529.665

723

7.911

8.315

3.941

5.627

9.802

15.108

1.023

582.115

91,0

0,1

1,3

1,4

0,7

1,0

1,7

2,6

0,2

100

Greci

%

2.603

153

1.652

4.503

8.461

3.580

1.142

3.737

664

26.495

9,8

0,6

6,3

17,0

31,9

13,5

4,3

14,1

2,5

100

Diverse grupuri %

440.295

5.555

74.441

29.613

19.305

12.383

14.153

77.558

4.683

677.986

64,9

0,8

11,0

4,4

2,9

1,8

2,1

11,4

0,7

100

Alții

%

30.137

2.007

6.814

2.678

3.674

1.479

2.442

6.586

538

56.355

53,3

3,6

12,1

4,7

6,5

2,6

4,3

11,7

1,0

100

Nedeclarați

%

1.262

49

218

267

330

158

1.070

996

2.764

7.114

17,8

0,7

3,0

3,8

4,6

2,2

15,0

14,0

38,9

100

Total

%

13.063.213

153.423

740.571

819.490

749.508

508.620

863.572

1.058.554

100.077

18.057.028

72,3

0,8

4,1

4,5

4,2

2,8

4,8

5,9

0,6

100

Nota:   La Diverse grupuri sunt incluși: cehi-slovaci- 51.842, poloni- 48.310, huțani- 12.456, albanezi- 4.670, armeni- 15.544, turci- 154.772, tătari-

22.141, găgăuzi- 105.750, țigani- 262.501.

 Industrie A cuprinde: Ind. metalurgică, a lemnului și Construcții

  Industrie B cuprinde: Ind. textilă și manufacturieră, alimentară, chimică, tutun, hârtie, tipar și alte întreprinderi industriale.

Sursa: I.C.S.- Recensământ 1930, vol. IX

 

Tab. 52  Populația urbană dupa numărul de gospodării, clase de profesiuni și menajele colective

Sursa: I.C.S.- Recensământ 1930, vol. IX

București*

Iasi

Cluj

Galați*

Timișoara

Oradea

Ploiești*

Arad

Brăila

Craiova*

Nr. gospodării

158.007

24.129

24.320

24.145

25.066

20.341

17.966

21.148

17.905

14.629

Pop. men. colective

43.112

8.517

11.063

6.304

8.358

9.279

4.993

4.721

1.812

7.559

Total populație

639.040

102.872

100.844

100.611

91.580

82.687

79.149

77.181

68.347

63.215

Expl. solului

20.316

2.854

5.803

5.004

2.500

3.391

2.912

6.427

1.198

4.000

Expl. subsolului

5.155

149

280

60

254

152

2.167

72

143

89

Industrie A

74.956

9.253

10.670

10.900

10.148

9.617

9.195

12.751

8.550

5.984

Industrie B

106.759

16.556

19.079

11.036

18.978

15.465

19.851

12.287

8.488

8.413

Credit, comerț

114.410

16.383

12.913

19.659

12.712

12.230

10.983

8.965

13.415

8.922

Transporturi

68.102

12.394

10.332

14.397

9.728

6.609

6.756

7.116

13.230

5.145

Instituții publice

101.122

16.485

17.073

14.439

13.737

13.808

9.022

8.296

7.625

13.531

Diverse + nedeclarate

148.220

28.798

24.694

25.116

23.523

21.415

18.263

21.267

15.698

17.131

 

 

 

Brașov

Constanța

Satu-Mare

Sibiu

Târgu Mureș

Buzău

Focșani*

Botoșani

Bacău

Giurgiu*

Nr. gospodării

14.579

13.462

11.148

11.046

8.548

7.810

7.256

7.439

7.039

6.937

Pop. men. colective

4.136

6.416

4.030

7.139

3.517

1.973

3.498

1.646

3.022

1.362

Total populație

59.232

59.164

51.495

49.345

38.517

35.687

32.481

32.355

31.138

31.016

Expl. solului

2.187

2.244

9.242

1.353

2.519

2.970

6.316

5.050

2.344

8.280

Expl. subsolului

165

94

24

105

174

129

26

14

28

17

Industrie A

10.738

5.010

7.486

7.034

5.088

3.062

2.352

2.570

2.876

2.435

Industrie B

12.259

5.256

6.548

9.741

6.263

3.992

3.559

4.725

5.906

3.414

Credit, comerț

8.482

9.843

6.794

6.601

4.930

5.016

4.130

4.962

4.813

3.447

Transporturi

6.530

13.045

4.903

3.862

3.683

6.198

1.944

1.727

3.501

3.664

Instituții publice

7.884

12.061

6.595

9.891

6.407

6.181

7.354

5.649

5.954

4.289

Diverse + nedeclarate

10.987

11.611

9.903

10.758

9.453

8.139

6.800

7.658

5.716

5.470

 

Piatra Neamț*

Român*

Sighet

Bârlad*

Lugoj

Târgoviște*

Turnu Severin

Tulcea

Turda*

Reșița

 

Nr. gospodării

6.694

6.300

5.750

5.718

6.100

4.493

5.224

4.598

4.622

5.610

Pop. men. colective

1.669

2.846

1.790

2.950

2.071

2.840

953

1.006

608

153

Total populație

29.827

28.823

27.270

26.204

23.593

22.298

21.107

20.403

20.023

19.868

Expl. solului

5.733

7.157

6.130

4.703

2.382

6.033

589

4.416

4.320

660

Expl. subsolului

27

18

16

11

36

450

28

74

323

64

Industrie A

3.887

2.067

1.992

1.771

3.652

1.956

2.526

1.446

2.856

12.907

Industrie B

4.544

3.827

3.400

2.754

4.200

2.162

3.089

2.240

4.556

1.726

Credit, comerț

3.845

3.304

3.624

3.755

2.536

2.147

2.815

2.452

1.538

918

Transporturi

2.131

1.655

1.768

2.267

1.390

622

3.490

1.200

979

390

Instituții publice

3.602

6.129

3.583

5.567

4.133

4.356

3.564

2.978

2.018

659

Diverse + nedeclarate

6.058

4.666

6.757

5.357

5.264

4572

5.006

5.597

3.433

2.544

*inclusiv comunele suburbane

Nota: Menajele colective cuprind: cazărmi, azile, internate, mănăstiri, colonii, închisori

 Industrie A cuprinde: Ind. metalurgică, a lemnului și Construcții

 Industrie B cuprinde: Ind. textilă și manufacturieră, alimentară, chimică, tutun, hârtie, tipar și alte activități industriale.

 

 

 

Pitești

Alexandria*

Călărași*

Tecuci

Huși

Suceava*

Turnu Măgurele*

Câmpina*

Rădăuți

Carei

Nr. gospodării

4.436

4.084

4.018

3.750

4.020

3.906

3.385

3.866

4.202

3.826

Pop. men. colective

1.870

691

1.034

1.547

659

902

1.326

552

639

650

Total populație

19.532

19.350

18.053

17.172

17.130

17.028

16.950

16.918

16.788

16.042

Expl. solului

532

9.070

3.555

4.719

7.716

6.682

6.523

1.354

2.948

2.722

Expl. subsolului

45

11

1

15

1

16

4

3.073

11

16

Industrie A

1.519

1.968

1.705

938

916

1.242

1.207

2.200

1.993

2.017

Industrie B

2.849

2.096

1.667

1.350

1.263

1.529

1.201

4.559

2.391

2.047

Credit, comerț

3.063

2.007

2.661

1.764

1.722

1.879

1.530

1.683

2.688

1.936

Transporturi

2.355

583

2.144

2.050

709

509

911

1.123

653

1.160

Instituții publice

3.954

1.308

3.607

3.864

2.078

2.480

3.001

742

2.180

1.567

Diverse + nedeclarate

5.215

2.307

2.713

2.472

2.725

2.691

2.573

2.184

3.924

4.577

 

Dorohoi

Râmnicu Valcea

Mediaș

Petroșani

Vaslui*

Salonta

Dej

Râmnicu Sarat

Caracal

Bistrița

Nr. gospodării

3.406

3.532

3.534

4.003

3.212

3.985

3.191

3.303

3.161

3.275

Pop. men. colective

1.346

1.214

629

115

1.683

615

1.705

1.135

950

1.376

Total populație

15.866

15.648

15.505

15.405

15.310

15.297

15.110

15.007

14.950

14.128

Expl. solului

2.304

4.928

2.334

1.101

4.025

6.634

1.906

2.637

4.031

1.848

Expl. subsolului

10

15

242

5.941

2

9

39

6

16

11

Industrie A

1.006

940

1.889

1.137

808

1.503

1.239

1.086

1.226

1.791

Industrie B

2.027

1.557

5.618

859

1.274

1.928

2.042

1.905

1.429

2.401

Credit, comerț

2.698

1.553

1.492

960

2.288

998

1.995

2.231

1.872

1.654

Transporturi

1.402

943

298

1.453

948

418

1.777

673

454

359

Instituții publice

3.508

3.067

1.267

901

3.284

1.451

3.482

2.888

3.179

3.465

Diverse + nedeclarate

2.911

2.644

2.465

3.053

2.681

2.356

2.630

3.581

2.743

2.549

 

 

 

 

 

 

Fălticeni*

Pașcani*

Baia Mare

Câmp. Muscel

Băilești

Sighișoara

Târgu Jiu*

Târgu Ocna*

Alba- Iulia

Roșiori de Vede

Nr. gospodării

2.961

3.357

3.543

3.108

2.772

3.160

2.753

2.993

2.708

2.704

Pop. men. colective

857

97

251

1.130

22

197

1.461

546

1.477

61

Total populație

14.096

13.968

13.904

13.868

13.169

13.033

13.030

12.588

12.282

11.453

Expl. solului

4.108

6.165

1.843

2.019

11.057

2.644

3.335

5.919

2.325

2.546

Expl. subsolului

7

2.099

432

7

23

7

688

10

13

Industrie A

1.044

303

1.481

1.209

453

1.645

928

482

1.350

1.144

Industrie B

1.562

623

2.245

1.603

387

2.137

1.564

701

1.495

1.626

Credit, comerț

1.914

974

1.447

1.557

542

1.446

1.240

815

1.526

1.950

Transporturi

557

4.147

766

746

 

104

1.192

638

1.351

663

850

Instituții publice

2.611

476

1.086

2.396

391

1.582

2.776

1.316

3.544

816

Diverse + nedeclarate

2.300

1.273

2.937

3.906

228

2.364

2.542

1.316

1.369

2.508

 

Slatina*

Zimnicea*

Sfântu Gheorghe

Dără-bani

Deva

Oltenița*

Gheor-ghieni

Câmp. Moldove-nesc

Oravița*

Vatra Dornei*

Nr. gospodării

2.375

2.066

2.577

2.464

2.512

2.323

2.241

2.493

2.681

2.517

Pop. men. colective

1.371

41

1.257

5

1.152

206

196

215

156

22

Total populație

11.243

10.879

10.818

10.748

10.509

10.389

10.355

10.071

9.585

9.826

Expl. solului

1.853

8.279

847

8.197

2.695

3.345

3.432

3.568

2.561

4.551

Expl. subsolului

2

1

14

5

122

40

187

56

Industrie A

873

518

1.167

237

1.016

998

1.322

734

1.052

1.574

Industrie B

1.168

334

2.995

663

1.209

1.112

1.089

734

934

553

Credit, comerț

1.387

454

835

912

968

1.318

883

831

722

966

Transporturi

673

210

530

60

358

1.041

769

1.016

802

408

Instituții publice

3.359

453

2.081

255

2.341

746

629

1.166

959

480

Diverse + nedeclarate

1.928

630

2.349

419

1.800

1.829

2.231

1.982

2.368

1.238

 

 

 

 

 

 

Aiud

Târgu Neamț

Reghin

Sebeș

Hârlău

Ștefănești

Corabia

Caran-sebeș

Buhuși

Urziceni*

Nr. gospodării

2.011

2.188

2.130

2.207

2.105

2.008

1.878

2.178

2.111

1.907

Pop. men. colective

1.451

294

59

463

30

5

59

783

150

37

Total populație

9.478

9.475

9.290

9.137

9.074

8.891

8.857

8.704

8.655

8.616

Expl. solului

1.392

3.241

771

3.350

5.178

5.519

4.022

1.554

2.201

5.456

Expl. subsolului

16

10

10

2

3

5

9

6

Industrie A

942

810

1.567

1.144

284

262

612

1.077

426

594

Industrie B

1.135

1.160

2.246

1.277

1.385

875

777

1.022

3.715

590

Credit, comerț

962

1.513

1.514

659

875

1.044

1.166

717

806

692

Transporturi

551

401

454

177

277

133

481

853

151

280

Instituții publice

1.731

877

889

1.096

418

389

641

1.795

399

342

Diverse + nedeclarate

2.749

1.463

1.839

1.432

654

669

1.153

1.677

957

656

 

Odorhei

Zalău

Orșova*

Odobești*

Strehaia

Făgăraș

Calafat

Slobo-zia*

Simleul Silvaniei

Oraștie*

Nr. gospodării

2.113

1.976

2.134

2.004

1.951

1.653

1.587

1.726

1.730

1.819

Pop. men. colective

397

879

600

67

18

1.346

489

113

378

874

Total populație

8.518

8.340

8.159

8.106

7.870

7.841

7.633

7.591

7.448

7.337

Expl. solului

941

1.548

1.336

4.947

5.832

524

3.003

3.682

1.279

1.154

Expl. subsolului

41

11

18

5

2

14

14

14

Industrie A

948

718

543

409

456

951

582

509

850

854

Industrie B

1.790

1.191

987

529

392

1.485

757

712

1.035

1.119

Credit, comerț

1.055

616

640

776

273

812

619

880

981

651

Transporturi

260

369

1.627

293

279

321

410

563

539

286

Instituții publice

1.637

1.841

1.181

408

335

2.230

1.357

436

863

1.388

Diverse + nedeclarate

1.846

2.046

1.827

744

298

1.516

891

809

1.887

1.871

*inclusiv comunele suburbane

Nota: Menajele colective cuprind: cazărmi, azile, internate, mănăstiri, colonii, închisori

 Industrie A cuprinde: Ind. metalurgică, a lemnului și Construcții

 Industrie B cuprinde: Ind. textilă și manufacturieră, alimentară, chimică, tutun, hârtie, tipar și alte activități industriale.

 

 

 

Tab. 53  Evoluția industriei de transformare (industria mare) în perioada 1927- 1937

În industria mare sunt cuprinse toate întreprinderile care folosesc cel putin 10  lucrători sau 20 C.P.

Total industria mare

 

Întreprinderi nr.

 

Forța motrică C.P.

 

Personal nr.

Salarii

mii lei

Valoarea producției

mii lei

Anul            1927

4.094

463.436

214.052

7.267.816

59.044.501

                     1932

3.557

514.745

152.198

4.378.571

32.475.096

                     1937

3.512

722.638

278.919

7.665.852

64.567.298

Industria alimentară

Anul            1927

1.147

125.266

35.149

974.391

17.435.905

                     1932

1.028

130.570

20.720

586.434

8.512.800

                     1937

991

127.873

34.724

730.830

12.940.189

Ind. lemnului
Anul            1927

832

72.032

41.470

1.087.131

4.952.163

                     1932

692

68.526

24.056

411.108

1.508.066

                     1937

670

64.476

44.160

770.704

3.531.525

Ind. textilă

      Anul            1927

511

34.964

36.062

1.103.608

8.633.553

                     1932

470

42.941

38.074

909.304

6.137.702

                     1937

574

66.655

70.450

1.693.217

14.227.888

Ind. metalurgică     Anul            1927

453

78.302

40.334

1.815.247

8.575.686

                     1932

394

103.102

26.083

945.456

4.327.347

                     1937

356

148.816

49.529

1.774.173

10.494.414

Ind. chimică     Anul            1927

378

62.890

17.809

818.951

11.448.927

                     1932

278

65.659

13.753

559.373

7.384.135

                     1937

270

182.022

27.626

1.123.795

14.682.358

Ind. materialelor de construcții     Anul            1927

294

42.122

15.790

389.324

1.560.978

                     1932

288

52.720

9.807

244.110

861.910

                     1937

258

59.246

16.065

373.774

1.639.085

Ind. pielăriei     Anul            1927

269

13.237

10.080

352.301

3.149.018

                     1932

162

12.679

6.647

197.200

1.492.183

                     1937

155

12.573

11.959

336.739

2.770.127

Ind. hârtiei     Anul            1927

126

31..396

10.291

473.808

2.386.495

                     1932

162

33.652

8.916

406.292

1.834.095

                     1937

141

54.008

14.780

621.135

3.163.269

Ind. sticlăriei     Anul            1927

32

1.856

4.212

172.406

580.961

                     1932

35

2.263

2.866

73.052

278.469

                     1937

39

3.832

6.088

150.304

589.333

Ind. ceramică     Anul            1927

38

727

814

26.646

87.522

                     1932

33

518

684

14.983

40.637

                     1937

33

876

1.588

33.350

111.790

Ind. electrotehnică     Anul            1927

14

638

1.041

54.003

233.313

                     1932

15

2.115

592

31.259

97.752

                     1937

25

2.261

1.950

57.831

417.320

 

Enciclopedia României 1938, vol. III pag. 1.097-1.101

Tab. 54   Personalul din industria extractivă în 1937

Petrol

18.430

Gaz metan

290

Carbuni

17.668

Minereuri și cariere

26.099

Saline

1.637

Total

64.124

 

Tab. 55   Producția industrială pe cap de locuitor în 1934 în mărci germane, dupa prețurile din 1928, în diferite state

Țara

Val. prod./loc.

D.M.

Statele Unite

1.750

Marea Britanie

1.550

Germania

1.100

Franța

920

Rusia

500

Japonia

225

România

130

Enciclopedia României , vol. III pag. 830

 

Extra-școlară

 

Primară

Secun-dară

Profesio- nală

Univer-sitară

Alte școli superioa-re

Total știutori de carte

Nede-clarati

Copii sub 8 ani

 

Analfabeți

Exploatarea solului

52.365

4.883.080

103.888

38.594

6.110

3.411

5.087.448

41.705

2.815.065

5.118.995

Exploatarea

subsolului

890

75.197

6.687

3.677

511

935

87.897

347

35.581

29.598

Ind. metalurgică

2.644

150.548

22.671

12.127

692

1.104

189.786

1.292

57.590

61.286

Ind. lemnului

2.405

126.987

12.172

7.372

355

207

149.498

866

48.836

49.949

Construcții

1.697

93.711

10.020

4.596

383

1.061

111.468

672

34.567

34.761

Ind. textilă și manufact.

6.695

274.330

31.996

13.379

759

437

327.596

1.427

64.696

70.668

Ind. alimentară, tutun

3.584

118.100

19.392

6.476

811

516

148.879

856

36.915

38.690

Ind. chimică, hârtie, tipar

1.427

53.960

12.734

5.640

812

769

75.342

384

16.043

13.284

Credit, reprez. ag. de comerț

2.128

28.743

22.265

13.541

3.005

3.109

72.791

331

8.996

6.901

Comerț

18.543

336.707

95.927

30.726

4.551

1.929

488.383

2.639

85.725

83.742

Transporturi

3.905

242.851

45.197

21.538

2.268

1.756

317.515

1.754

111.437

77.914

Instituții publice

10.934

337.578

174.762

52.909

45.597

18.436

640.216

5.784

108.275

109.297

Diverse

16.207

398.265

131.907

44.313

23.818

7.766

622.276

7.461

115.556

313.261

Alte întrep. ind. și nedeclarate

2.654

47.706

18.963

8.691

1.467

1.107

80.588

8.609

14.800

20.790

Total

126.078

7.167.763

708.581

263.579

91.139

42.543

8.399.683

74.127

3.554.082

 

6.029.136

 

 

 

 

Electrificarea

 

Tab. 56  Aprovizionarea cu energie electrică pe provincii- România 1935

Electrificate

Provincia

Total nr. localități

Locuitori

Nr. localități

Populația localităților

%

 

 

 

 

 

 

Moldova

3.060

2.828.000

46

630.000

22,28

Muntenia

3.385

4.028.000

76

1.136.000

28,20

Dobrogea

343

437.000

5

160.000

22,88

Oltenia

2.015

1.513.000

22

210.000

13,88

Banat

595

940.000

35

256.000

27,23

Crișana-Maramureș

919

1.390.000

45

418.000

30,07

Transilvania

2.624

3.218.000

172

839.000

26,07

TOTAL                          

12.941                           

14.354.000                     

401   

3.589.000                                             

25,00

Enciclopedia României, vol. III pag. 1.036

Muntenia fără București

3.384

3.389.000

75

497.000

14,67

 

De reținut: Faptul că o localitate era electrificată nu însemna că toți locuitorii erau racordați la rețeaua de energie electrică, ci doar că în acea localitate exista o uzină electrică sau localitatea era conectată la o centrală electrică exterioară. De exemplu:

Tab. 57 Gradul de electrificare a câtorva orașe principale- 1933

Orașul

Gospodării

Abonați energie electrică

Nr. abonați

%

 

 

Arad

29.380

13.938

47

București

158.043

63.346

40

Cluj

27.781

14.618

53

Galați

24.200

11.210

46

Timișoara

28.256

20.158

71

TOTAL

267.660

123.270

46,05

Enciclopedia României, vol. III pag. 1.036

 

Tab. 58 Consumul anual public de energie electrică al câtorva state- 1935

Țara

Kwh/locuitor

 

 

Austria

234

Belgia

457

Canada

1319

Danemarca

191

Elveția

845

Franța

359

Italia

243

Olanda

293

Suedia

748

SUA

757

România

22

Enciclopedia României, vol. III pag. 1.037

Tab. 59  Evoluția consumului de energie electrică a principalelor orașe

Orașul

Milioane kwh

1920

1925

1930

1935

 

 

 

 

 

București

18,00

38,00

81,77

128,51

Timișoara

8,00

10,10

13,02

16,02

Sibiu

5,35

8,16

10,16

10,98

Galați

1,30

4,80

8,74

Cluj

6,85

7,93

9,00

8,09

Arad

5,13

6,90

7,23

6,56

Iași

4,00

5,83

8,06

Oradea

5,oo

6,28

6,62

7,57

Ploiești

2,53

4,07

Brăila

8,67

Craiova

2,50

4,23

Constanța

0,64

3,58

Satu Mare

0,60

0,98

1,31

2,02

Enciclopedia României, vol. III pag. 1.036

 

Din analiza tabelelor 56 și 57 vom observa că doar 3.589.000 persoane locuiau în localități electrificate, dar, dintre acestea, mai puțin de jumătate (46%) beneficiau de o racordare la o rețea de energie electrică, deci aproximativ 1.651.000 oameni. Cu alte cuvinte, doar aproximativ 12% din populația țării putea aprinde un bec electric în casă în anii ’30.

Producția și consumul de energie electrică ale unei țări pot fi un element de referință atunci când vorbim despre nivelul de dezvoltare al țării respective. Urmărind datele statistice, putem observa în cazul României burgheze din anii ’30 un nivel foarte redus al consumului de energie electrică. O analiză mai în detaliu scoate în evidență faptul că unii specialiști în domeniu, împreună cu responsabili oficiali ai administrației, au încercat să dezvolte producția și transportul de energie electrică, dar, din cauza nivelului de trai foarte scăzut al populației, nu se putea asigura un consum cât de cât sustenabil al producției, nemaivorbind de acoperirea investițiilor.

Pentru exemplificare redau un citat extins din Enciclopedia României, vol. 3, pag.1042-1043.

„Or aci este cheia întregei probleme: dacă întreprinderile electrice cu caracter public nu se pot sprijini pe industrie, ele nu se pot dezvolta, deci și alimentația populației cu electricitate va suferi. Pe de altă parte, nu se poate cere populației rurale și din orașele cu un standard economic foarte scăzut, care arde și azi lămpi cu petrol, să plătească instalațiuni costisitoare de distribuție, să consume de la început electricitate din abundență în locuințe și să suporte iluminatul public al comunei.”

„Alt exemplu îl putem da cu linia de înaltă tensiune de 30 km, București- Arcuda- Ulmi, construită de Primăria București pentru acționarea pompelor sale de apa. Cu toata propaganda făcută, nu s-a putut dobândi niciun abonat particular pentru lumină timp de 3 ani, deși linia străbate sate mari și destul de înfloritoare.”

Pentru comparație ar fi foarte util să se examineze arhivele și să se facă publice datele privind Evoluția anuală a numărului de abonați casnici după 1945, mai ales în mediul rural. Deoarece, dacă în statistici găsim „sate electrificate”, asta nu înseamnă decât existența unei rețele electrice stradale, în timp ce racordarea gospodăriei se făcea pe cheltuiala exclusivă a cetățeanului.

 

Tab. 60   Puterea instalată și producția de energie electrică în România din 1938- 2005

 

1938

1948

1955

1965

1975

1986

2000

2005

Puterea instalată

Total mii kwh

501

730

1.220

3.258

11.578

21.905

19.042

Termo electrică

453

1.120

2.797

8.945

15.785

12.753

Hidro electrică

48

100

461

2.632

6.120

6.289

Producția

Total milioane kwh

1.130

1.500

4.340

17.215

53.721

75.478

51.935

59.413

Termo electrică

982

1.370

4.017

16.210

45.009

64.668

37.157

39.206

Hidro electrică

148

130

323

1.005

8.711

10.810

14.778

20.207

Kwh/locuitor

72

94

251

905

2.529

3.307

2.315

2.748

Anuar statistic R.S.R.

Tab. 61   Sate electrificate

La sfârșitul anului

1944

1950

1955

1959

1965

1969

1974

Sate electrificate

443

678

1.693

3.034

7.570

9.874

11.903

% din total sate

2,91

4,46

11,14

19,96

49,80

75,09

90,52

Nota: Numărul total de sate era de 15.200 până în 1968, iar dupa aceea de 13.139 datorită noii legislații de împărțire administrativ-teritorială.

Sursa: Anuar statistic R.S.R.

Tab. 62  Evoluția consumului casnic de energie electrică- România

Anul

1955

1960

1965

1970

1975

1979

Milioane kwh

195

433

1.028

2.239

3.717

5.378

Creștere față de 1955

1

2,22 ori

5,27 ori

11,48 ori

19,06 ori

27,58 ori

Sursa: Anuar statistic R.S.R.

Tab. 63  Rețeaua apei potabile distribuite

Anul

Nr. localităților alimentate cu apă

Lungimea simplă a rețelei

Consum casnic

 

Total

din care

mun. și orașe

Km

Mii mc.

1950

101

88

3.700

47.860

1955

118

96

4.076

62.309

1960

172

125

5.162

92.610

1965

261

152

7.265

159.817

1970

437

195

9.571

284.419

1975

739

221

12.999

483.920

1980

1.541

233

19.060

754.665

1986

2.137

237

25.464

1.067.493

Sursa: Anuar statistic R.S.R.

Agricultura

Vezi Enciclopedia României, vol. III- G. Ionescu-Sisești

Tab. 64   Repartiția proprietăților agricole la 1914 în Vechiul Regat

Categorii proprietari

Suprafața agricolă

%

Nr. proprietăți

%

Observații

Peste 100 ha

3.810.000

47,7

5.385

0,56

Aprox. 383.000 familii fără pământ

Aprox. 724.000 proprietăți mai mici de 2 ha.

10-100 ha

879.000

11,0

38.723

4,01

Sub 10 ha

3.299.000

41,3

920.939

95,43

Total

7.988.000

100

965.047

100

 

Sursa: Enciclopedia României, vol. III, pag. 299-300, 304

Tab. 65   Repartizarea terenurilor agricole pe categorii după întinderea exploatației în România- 1930

Categorii

 

Exploatările

Suprafața totală

Suprafața însămânțată

Număr

%

Hectare

%

Hectare

%

Total

3.280.000

100

19.750.000

100

12.850.000

100

Peste 500 ha

2.700

0,08

3.375.000

17,1

950.000

7,4

100-500 ha

9.500

0,29

2.095.000

10,6

920.000

7,2

50-100 ha

12.800

0,39

895.000

4,5

540.000

4,2

20-50 ha

55.000

1,68

1.535.000

7,8

1.015.000

7,9

10-20 ha

180.000

5,49

2.360.000

12,0

1.715.000

13,3

5-10 ha

560.000

17,07

3.955.000

20,0

3.110.000

24,2

Sub 5 ha

2.460.000

75,00

5.535.000

28,0

4.600.000

35,8

Din care: < 1 ha

610.000

18,6

320.000

1,6

275.000

2,1

1-3 ha

1.100.000

33,54

2.200.000

11,1

1.850.000

14,4

3-5 ha

750.000

22,86

3.015.000

15,3

2.475.000

19,3

Sursa: Enciclopedia României, vol. III, pag. 304

Tab. 66 Categorii sociale după proprietate- România 1930

Categorii sociale

 

%

A

Mari proprietari

peste 100 ha

0,37

0,37

B

Proprietari

20-100 ha

2,07

7,56

C

Chiaburi

10-20 ha

5,49

D

Țărani mijlocii

5-10 ha

17,07

17,07

E

Țărani săraci

3-5 ha

22,86

75,00

F

Țărani foarte săraci

sub 3 ha

52,14

Dacă raportăm datele statistice generale la un sat mijlociu cu 400 de gospodării și aproximativ 1.600 locuitori, vom avea următoarea imagine a satului românesc interbelic:

Tab. 67  Satul românesc interbelic- structura socială

Categorii sociale

Nr. gospodării

A

Mari proprietari

1

1

B

Proprietari

9

31

C

Chiaburi

22

D

Țărani mijlocii

68

68

E

Țărani săraci

91

300

F

Țărani foarte săraci

209

 

400

400

 

Țăranul mijlociu (5-10 ha) era acela care din exploatarea proprietății sale putea asigura familiei un trai peste limita subzistenței și nu era nevoit să apeleze la angajamente de muncă față de terți.

Tab. 68   Evoluția parcului de tractoare din agricultură

Anul

1938

1950

1960

1965

1975

1985

Tractoare

4.049

13.713

44.194

81.356

119.533

184.408

Sursa: Anuar statistic R.S.R.

Tab. 69  Inventarul agricol al României întregi- 1937

Pluguri cu grindei de lemn

701.026

Pluguri cu grindei de fier

1.371.284

Pluguri cu 2 brazde

192.667

Total pluguri

2.264.977

Sursa: Enciclopedia României, vol. III, pag. 306

Căruțe

1.323.886

Care

1.039.040

Total vehicule

2.362.926

Inventarul agricol

Tab. 70   Repartizarea inventarului viu la exploatările agricole- România 1935

Vite trăgătoare

Nr. exploatări

%

 

0

1.212.000

36,94

1

359.000

10,96

2

1.331.000

40,59

3-5

332.000

10,11

Peste 5

46.000

1,40

Total

3.280.000

100

 

În 1935, în România erau 4.685 autotractoare. Numărul explotărilor agricole  cu peste 100 ha era de 12.200. Se poate deduce simplu cam câte din aceste exploatații agricole dispuneau de tractoare, cunoscând faptul că unele aveau 2 sau 3 tractoare.

Sursa: Enciclopedia României 1938, vol. III, pag. 337-338

Vaci lapte

Nr. exploatări

%

 

Porci

Nr. exploatări

%

0

1.064.000

32,43

0

1.579.000

48,15

1

1.348.000

41,09

1

1.390.000

42,38

2

660.000

20,14

2 și peste 2

311.000

9,47

3-5

181.000

5,51

Total

3.280.000

100

Peste 5

27.000

0,83

Total

3.280.000

100

 

În privința gospodăriilor țărănești care au oi, cea mai mare parte dintre acestea au în medie 3-5 oi/capete.

 

 

 

Tab. 71   Producția medie la hectar pentru câteva țări în anii 1931- 1935 (kg)

Țara

Grâu

Porumb

România

820

1.090

Italia

1.240

1.830

Franța

1.390

1.490

Germania

2.170

Ungaria

1.300

1.630

Polonia

1.130

990

Cehoslovacia

1.690

1.590

Iugoslavia

1.020

1.560

Bulgaria

1.140

1.270

Olanda

2.910

Canada

840

2.580

Statele Unite

870

1.420

Argentina

930

1.890

De reținut: la 1864, fruntaș era țăranul cu 4 vite mari, mijlocaș cel cu 2 vite și pălmaș acela care nu avea nicio vită. În 1938 prof. Dimitrie Gusti îi trece la condiție de mijlocași pe gospodarii care aveau între 2-7 ha. „Exista, în stare de formație subțire, pătura de chiaburi cu mai mult de 7 ha”. „Ea ridica însă o nouă problemă, complement al problemei țăranilor independenți. Acțiunea acestei pături este de un individualism extrem și stârnește numeroase nemulțumiri în rândul țărănimii sărace. Spre a nu se lăsa să se înăsprească raporturile între diferitele paturi ale țăranimii, este necesară pregătirea unei legislații de protecție a muncii agricole, de limitare a cămătăriei țărănești, de control al formelor în care se fac vânzările de terenuri.” Enciclopedia României vol III, pag. 75

Într-o notă de subsol la pag.224 a vol. III din Enciclopedia României găsim următoarele date: „Din 3.078.820 locuințe rurale, un milion sunt case de pământ, iar 100.000 bordeie (îngropate în pământ); 600.000 au simple bucăți de geam fixate în pereți, iar 800.000 sunt acoperite cu trestie sau paie și în fine 2.000.000 nu au podea.”

 

Tab. 72   Numărul animalelor domestice din țările Europei în 1935

Țara

Cabaline

Bovine

Ovine

Porcine

% din populație*

 

Mii capete

Dens. la

100 loc.

Mii capete

Dens. la

100 loc.

Mii capete

Dens. la

100 loc.

Mii capete

Dens. la

100 loc.

%

Mii locuitori

România

2.167

11,4

4.327

22,7

11.838

62,0

2.970

15,6

78,2

8.245

Albania 1936

67

6,7

393

39,1

1.595

158,9

24

2,4

Anglia și Tara Galilor

1.122

3,7

8.653

21,3

24.950

166,0

4.477

11,0

5,6

1.056

Austria 1934

261

3,9

2.349

34,7

263

5,4

2.823

41,8

31,7

1.005

Belgia

231

2,8

1.837

22,1

187

2,3

1.284

15,5

Bulgaria 1926

482

8,8

1.817

33,2

8.740

159,5

1.002

18,3

80,0

2.585

Cehoslovacia

701

4,6

4.305

28,4

510

3,6

3.032

20,0

28,3

1.676

Danemarca

521

14,1

3.072

82,9

175

4,7

3.036

81,9

Elveția

139

3,3

1.590

38,2

175

4,2

1.088

26,1

21,3

41,3

Estonia 1934

218

19,3

725

64,3

593

52,6

289

25,6

Finlanda

361

9,5

1.822

48,1

1.024

27,0

510

13,5

Franța

2.810

6,7

15.670

37,4

9.558

22,8

7.043

16,8

35,7

7.713

Germania

3.390

5,1

18.938

28,5

3.928

5,9

22.827

34,3

28,9

9.327

Grecia

361

5,3

957

14,0

8.185

119,7

624

9,1

53,7

1.476

Irlanda

420

14,1

4.019

135,3

3.042

102,4

1.088

36,3

Italia 1936

816

1,9

7.235

16,8

8.862

20,6

3.206

7,5

47,3

8.161

Iugoslavia

1.201

8,0

3.982

26,6

9.211

61,6

2.932

19,6

Letonia

384

19,6

1.275

65,2

1.347

68,8

803

41,0

Lituania

558

22,3

1.168

46,7

628

25,1

1.201

48,0

Norvegia

183

6,3

1.328

46,0

1.737

60,2

410

14,2

35,3

412

Olanda 1936

288

3,4

2.639

31,1

680

8,0

1.524

18,0

20,6

655

Polonia 1936

3.760

11,1

9.759

28,9

2.802

8,3

6.723

19,9

Spania 1936

568

3,2

3.570

14,4

19.093

76,8

5.412

21,8

Suedia

611

9,8

2.919

46,7

444

7,1

1.293

20,7

Ungaria

807

9,0

1.749

19,6

1.228

13,7

3.176

35,5

50,8

2.030

URSS

15.881

9,3

49.256

28,5

54.228

31,3

22.550

13,0

84,9

71.775

Sursa: Enciclopedia României, vol. III, pag. 335

*Populația activă ocupată în agricultură

 

 

 

Tab. 73   Nr. animalelor domestice din unele țări ale Europei raportat la numărul lucrătorilor din agricultură- anii 1930-1935

Pop. activă

mii loc.*

Cabaline

Bovine

Ovine

Porcine

Mii capete

Nr. animale**

Mii capete

Nr. animale**

Mii capete

Nr. animale**

Mii capete

Nr. animale**

România

8.245

2.167

26,3

4.327

52,5

11.838

143,6

2.970

36,0

Anglia și Tara Galilor

1.056

1.122

106,2

8.653

819,4

24.950

2.362,7

4.477

424,0

Austria

1.005

261

26,0

2.349

233,7

263

26,2

2.823

280,9

Bulgaria 1926

2.585

482

18,6

1.817

70,3

8.740

338,1

1.002

38,8

Cehoslovacia

1.676

701

41,8

4.305

236,9

510

30,4

3.032

180,9

Elveția

413

139

33,7

1.590

385,0

175

42,2

1.088

263,4

Franța

7.713

2.810

36,4

15.670

203,2

9.558

123,9

7.043

91,3

Germania

9.327

3.390

36,3

18.938

203,0

3.928

42,1

22.827

244,7

Grecia

1.476

361

24,5

957

64,8

8.185

554,5

624

42,3

Italia

8.161

816

10,0

7.235

88,7

8.862

108,6

3.206

39,3

Norvegia

412

183

44,4

1.328

322,3

1.737

421,6

410

99,5

Olanda

655

288

44,0

2.639

402,9

680

103,8

1.524

232,7

Ungaria

2.030

807

39,7

1.749

86,2

1.228

60,5

3.176

156,5

URSS

71.775

15.881

22,1

49.256

68,6

54.228

75,6

22.550

31,4

*Populația activă ocupată cu exploatarea solului (agricultura)

**numărul de capete de animale ce revin la 100 lucrători în agricultură

Obs.: Populația activă a URSS în 1926- inv. agricol 1935

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMUL ELECTORAL – Democrația interbelică

 

Populația României întregi la Recensământul din 1930 era de 18.057.000 locuitori. Dintre aceștia, populația de 20 de ani și peste era de 9.763.000 locuitori, deci cu vârstă de peste 21 ani erau aproximativ 9.300.000 cetățeni cu drept constituțional de vot, conform art. 64 al Constituției din 1923. Dar un alt articol al Constituției spune că „legi speciale, votate cu majoritate de două treimi, vor determina condițiile sub care femeile pot avea exercițiul drepturilor politice”. Aceste legi speciale au acordat dreptul de vot femeilor doar pentru alegerile administrative (locale), și acolo însă  în niște condiții foarte restrictive. Listele electorale erau întocmite de catre administrațiile locale, împreună cu notarul. Concluzia este că femeile nu aveau dreptul de vot pentru alegerile parlamentare. Observăm cum Constituția lăsa „în coadă de pește” dreptul de vot al femeilor: au dreptul, dar nu au voie!

Propaganda burgheză de după 1989 a calificat sistemul politic de dupa 1945 ca fiind ilegitim. Să vedem cât de legitim era sistemul parlamentar burghez interbelic.

Alegerile pentru Camera Deputatilor conform Enciclopediei României, vol. 1

12 decembrie 1928

Total alegători înscriși pe liste- 3.671.352-   39,48% din cei de peste 21 ani

Total voturi neexprimate- 830.373, reprezentând 22,62%

Nume partid Voturi exprimate %
     
PNȚ 2.208.922 77,75
PNL 185.939 6,54
Partidul Maghiar 172.699 6,08
Partidul Poporului 70.790 2,49
Partidul Țărănesc (Dr. N. Lupu) 70.506 2,48
Blocul Muncitoresc și Țărănesc 38.351 1,35
Liga Apărării Național Creștine (A.Cuza) 32.273 1,14
Diverse 8.250 0,29
Anulate 53.249 1,87

Total voturi exprimate- 2.840.979, reprezentând 77,38%.

1 iunie 1931

Liste- 4.038.464- cca. 43% din cei peste 21 ani

Neexprimat- 1.111.352

Nume partid Voturi exprimate %
     
Grup. Uniunea Națională 1.389.901 47,48
PNȚ 438.747 14,99
PNL- Gh. I. Brătianu 173.586 5,93
Partidul Poporului 141.141 4,82
Partidul Maghiar 139.003 4,75
Liga ANC (Cuza) 113.863 3,89
Partidul Țărănesc (Dr. Lupu) 100.682 3,44
Partidul Social Democrat 94.957 3,24
Partidul Țăranist Democrat și Liga contra cametei 80.570 2,75
Blocul Muncitoresc și Țărănesc 73.716 2,52
Partidul Evreiesc 64.193 2,19
Gruparea C.Z.Codreanu 30.783 1,05
Diverse 3.412 0,12
Anulate 82.558 2,82
2.927.112

 

20 decembrie 1933

Liste- 4.380.354- cca. 47% din cei peste 21 ani

Neexprimat- 1.401.864

Nume partid Voturi exprimate %
     
PNL (I.Gh. Duca) 1.518.606 50,99
PNȚ 414.685 13,92
Partidul Țărănesc (Dr. Lupu) 152.167 5,11
PNL (Gh. I. Bratianu) 147.665 4,96
Liga ANC (Cuza) 133.205 4,47
Partidul Național Agrar (O. Goga) 121.748 4,09
Partidul Maghiar 119.562 4,01
Partidul Țăranist- Radical (Iunian) 82.930 2,78
Uniunea Agrară (Argetoianu) 73.208 2,46
Diverse 155.759 5,23
Anulate 58.95 1,98
2.978.490

 

 

 

Articol scris de Adrian Rusu

Vizualizari: 1480 ,

Comentariile sunt suspendate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *