Articole recente

image drapel

            

 

 Stimați Deputați și Senatori,

Având în vedere lipsa de respect pe care o manifestă o bună parte dintre autoritățile statului față de cel mai important simbol național, DRAPELUL ROMÂNIEI, Biroul Executiv al Partidului Socialist Român, considerând că se simte nevoia responsabilizării celor care dețin o demnitate publică, față de simbolurile naționale și față de români, formulează următorul proiect de lege, dar, cum nu are dreptul la inițiativă legislativă, îl înaintează tuturor parlamentarilor cu speranța că cel puțin un deputat sau un senator, ca să nu spunem toți, așa cum ar merita un asemenea proiect, să și-l însușească și să-l promoveze în parlament. În caz contrar vom fi obligați să declanșăm acțiunea de strângere a semnăturilor necesare pentru promovarea acestui proiect de lege prin inițiativă legislativă cetățenească.

                                                                                                     PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

                                                                                                                                                     Proiect 

                                                                 LEGE

pentru modificarea și completarea Legii nr. 75 din 16/07/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice         

             Articol unic. Articolul 20 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice, modificată și completată, se modifică, prin completare, și va avea următorul conținut:

            Art. 20. Cetăţenii sunt datori să manifeste respect faţă de drapelul şi imnul naţional al României şi să nu comită niciun act prin care s-ar aduce ofensă acestora.

  1. a) Pentru nearborarea DRAPELULUI ROMÂNIEI, conform prevederilor articolelor 2 și 3 sau arborarea DRAPELULUI ROMÂNIEI într-o stare evidentă de degradare, decolorat sau franjurat, se sancționează conducătorul unității, instituției sau autorității publice cu amendă, de la 5.000 lei la 10.000 lei.
  2. b) Pentru arborarea DRAPELULUI ROMÂNIEI într-o stare avansată de degradare, rupt sau sfâșiat, se sancționează conducătorul unității, instituției sau autorității publice cu amendă, de la 10.000 lei la 30.000 lei și demiterea din funcție.
  3. c) Arborarea DRAPELULUI ROMÂNIEI cu gaură se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și demiterea conducătorului unității, instituției sau autorității publice din funcție, sau cu amendă, de la 50.000 lei la 100.000 lei .
  4. d) Participarea unui reprezentant al unei autorități centrale a statului la manifestări unde sunt drapele ale României cu gaură atrage decăderea imediată din funcție, indiferent de rangul ei, director, primar, președinte al unei autorități, ministru, prim-ministru, Președinte Camera Deputaților, Președinte Senat sau Președinte al României.

                                                                                                   PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

                                         EXPUNERE DE MOTIVE

  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 75 din 16/07/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice

 „Drapelul este România, acest pământ binecuvântat al patriei, udat cu sângele străbunilor noștri și îmbogățit cu sudoarea muncitorului. El este familia, ogorul fiecăruia, casa în care s-au născut părinții și unde se vor naște copiii noștri. Steagul este încă simbolul devotamentului, credinței ordinii și disciplinei ce reprezintă oastea. Steagul este totodată trecutul, prezentul și viitorul țării, întreaga istorie a României!”                                                                                                                                                                       (                                                                                                                (Alexandru Ioan CUZA – 1863)

Drapelul, în întregul său, reprezintă o națiune, o țară. Drapelul unei națiuni își are originea în istoria sa. Drapelul semnifică existența unui stat, dreptul la autodeterminare națională și recunoaștere internațională. Fiecare stat în parte are dreptul să-și creeze propriul drapel, deci propria carte de identitate națională și internațională.

Drapelul emoționează, vorbește și transmite vibrații, trezește sentimente și înnobilează sufletele, animă și îmbărbătează la acțiune, la luptă. La marile manifestări olimpice, întreceri sportive sau științifice, la inventică, artă sau cultură, laureații, câștigătorii întrecerilor urcă pe primele trepte ale podiumului odată cu înălțarea drapelului național.

Drapelul este și va rămâne un simbol sfânt, care „vorbește” tăcut, înțelept, în credință și înălțător despre un neam, despre o țară. Îi trăiește prezentul și viitorul, îi luminează ființa sa ca popor de sine stătător. Din toate vremurile și până azi, la toate popoarele, pe drapel s-a depus și se depune cu venerație jurământul de credință, omul de sub drapel având datoria sfântă de a lupta, de a-și jertfi viața sa pentru păstrarea ființei naționale, pentru apărarea independenței și suveranității poporului său.

Înțelegând că „simbolurile trecutului și prezentului reprezintă pecetea fundamentală, în timp, a statului, ne face mare plăcere să precizăm că  Tricolorul românesc este unul dintre însemnele națiunilor lumii cu cea mai veche origine, cu o istorie demnă,  legată strâns de istoria poporului român, cele trei culori reprezentând, în întregul lor, trecutul, prezentul și viitorul nostru ca națiune.

 Drapelul trebuie să reprezinte carta sfântă a națiunii române. El flutură pe edificiile şi în sediile autorităţilor şi instituţiilor publice, la sediul partidelor politice, al sindicatelor, al instituţiilor de învăţământ şi cultură, la punctele pentru trecerea frontierei, precum şi la aeroporturile cu trafic internaţional, ca pavilion, pentru navele de orice fel şi alte ambarcaţiuni ce navighează sub pavilion românesc, la ambasadele României sau alături de celelalte însemne naționale la organizații internaționale, interguvernamentale, de cooperare economică etc. În plus, pentru fiecare cetățean al României, arborarea drapelului ar trebui să fie un act de mândrie și patriotism.

Având în vedere faptul că, prin codul internațional al drapelelor, se impune oricărui stat să respecte atât propriul drapel, dar și pe cel al altor state, credem că fiecare locuitor al României are datoria sfântă de a respecta, așa cum se cuvine, simbolul național și, prin el, acest pământ strămoșesc al patriei.

Din păcate, DRAPELUL ROMÂNIEI ultimelor trei decenii nu se bucură nici de tratamentul și nici de respectul ce i se cuvine din partea autorităților statului. Nu de puține ori vedem arborate pe sediile unor instituții sau autorități ale statului fluturând drapele ale României decolorate, franjurate, rupte sau sfârtecate. Ori, așa ceva, în mod normal, este inadmisibil. Nu-i este permis nimănui, mai ales atunci când ocupă o funcție de demnitate publică, să folosească un drapel șifonat, decolorat, franjurat, rupt sau găurit.

Există, de asemenea, un cult, prin care acel popor care-și pierde stindardul de luptă, se consideră învins și capitulează, iar dacă cineva din popor dezonorează propriul drapel prin găurire, rupere sau ardere, acel individ sau acei indivizi sunt tratați ca mari trădători care, prin asemenea fapte, dau semnalul că vor destrămarea statului, vor desprinderea unor teritorii etc.

Ironia sorții a făcut ca, într-un anumit moment, tocmai drapelul României să fie sfârtecat chiar în „inima lui”. Sub pretextul că îndepărtează stema socialistă, au îndepărtat acea parte de pe drapel și, în locul ei, au lăsat o gaură.

Trebuie să recunoaștem că, în ultimele trei decenii, DRAPELUL ROMÂNIEI A TRECUT PRIN CEA MAI NEAGRĂ PERIOADĂ A SA.

Această tristă perioadă a început la 22 decembrie 1989 și parcă nu se mai sfârșește. Printr-un gest, mai mult decât criminal, cei mai mari dușmani ai poporului român au atentat la integritatea drapelului și au hotărât că cel mai potrivit (???) simbol internațional al României este DRAPELUL CU GAURĂ. Și, mult mai trist, a fost că noii conducători ai României nu numai că și-au însușit, ca simbol al României, „DRAPELUL CU GAURĂ”, dar au avut marele tupeu să se și mândrească cu acesta.

Ei au motivat găurirea drapelului prin faptul că în acest fel au eliminat stema României socialiste. Dar, pe lângă faptul că puteau să elimine acea stemă fără să lase gaura în drapel, ar trebui să vedem ce reprezenta stema respectivă?!

Stema României socialiste era un cumul de simboluri. Pe lângă elementele terestre care reprezintă bogățiile naturale cu care ne-a înzestrat mama natură – munții și câmpiile, pădurile și apele, sondele de petrol și lanurile de grâu – găsim și elemente cosmice, soarele și steaua, care reprezintă spiritul strămoșesc al românului, credința și relația lui cu Universul. De ce trebuiau îndepărtate aceste simboluri? Răspunsul, care nu avea legătură cu socialismul, l-am primit în anii care au urmat. Ce s-a întâmplat în acești ani? Toate aceste bogății nu mai sunt ale poporului român. Ne-au fost luate în totalitate. Petrolul, gazele, aurul, pădurile și cele mai mănoase terenuri arabile ne-au fost luate. În plus, s-a produs cea mai criminală rătăcire a poporului român, rătăcire concretizată prin migrație masivă, dar și prin îndepărtarea lui de credința strămoșească și de valorile tradiționale. Singurul lucru care ne-a mai fost lăsat este acela că ni se permite să admirăm munții, care nu mai sunt ai noștri, și să ne bucurăm de relieful extraordinar pe care îl are România.

GAURA din drapel, pe lângă faptul că reprezintă un imens gol în inima României, este un atac direct la integritatea, unitatea, independența și suveranitatea țării și un semnal foarte clar că ne vor fi luate toate aceste bogății, toate proprietățile importante ale poporului român.

Din păcate, nici acum după aproape treizeci de ani, nu am scăpat de această fantasmă. Conducătorii autorităților locale și centrale ale statului, guvernanții, parlamentarii, Prim-miniștrii și Președinții României, care s-au perindat la putere în ultimele trei decenii, aproape fără excepție, dacă nu s-au mândrit(!), cu siguranță, au acceptat ca în prezența lor să fluture „DRAPELUL ROMÂNIEI CU GAURĂ”(?!?). Și mai trist, este faptul că și actualii conducători ai României, guvernanți, parlamentari, Prim-ministru și Președintele României, care și-au depus jurământul de credință pe DRAPELUL ROMÂNIEI, acceptă, ca să nu spunem că se simt foarte bine atunci când, în prezența lor, flutură DRAPELUL ROMÂNIEI CU GAURĂ.

L-am văzut pe Președintele României participând la manifestații(???) la care erau fluturate, fără nicio jenă, drapele ale României cu gaură. Am văzut o altă manifestație, guvernanții și parlamentarii puterii și-au permis să-și transmită crezul politic față de țară în prezența unui imens DRAPEL AL ROMÂNIEI CU GAURĂ.

Și atunci, ne întrebăm: CE FEL DE CONDUCĂTORI AVEM? Pe ce criterii i-am ales?

Ce fel de om este acela care depune jurământul de credință pe drapel, unii îl mai și sărută și după aceea, fără niciun pic de jenă, arată întregii lumi că nu-i pasă atunci când, în prezența lui, simbolul național este batjocorit?!

Trist este și faptul că autoritățile statului își arată lipsa de respect față de simbolul național și față de nația română, prin nearborarea DRAPELULUI ROMÂNIEI sau prin arborarea unui număr infim de mic de drapele cu ocazia sărbătorilor noastre naționale.

Este inadmisibil să vezi că de Ziua Națională a României sunt arborate un număr foarte mic de drapele ale României, de Ziua Națională a Drapelului este aproape imposibil să vezi vreun drapel al României arborat pe marile bulevarde ale municipiilor, ca să nu mai căutăm și în alte localități, sau de Ziua Independenței României să nu fie arborat niciun drapel pentru că ori nu se știe în ce zi și-a declarat România Independența, ori este Ziua Europei și toți liderii noștri se închină cu multă pioșenie în fața drapelului UE. De ce ne este rușine să sărbătorim Ziua Independenței României la 9 mai? Independența României nu a fost câștigată de comuniști, ea a fost declarată în timpul Domnitorului Carol I. Și atunci DE CE? Pe 9 mai e Ziua Europei! Și ce e rău în asta?

Pe 9 mai 2019 Ziua Europei va fi sărbătorită cu un Summit în România, la Sibiu. Este un lucru extraordinar. Ce bine ar fi dacă ai noștri conducători, în frunte cu Președintele României, ar organiza întâmpinarea acestei zile cu gândul că va fi o dubla sărbătoare: Ziua Independenței României și Ziua Europei! Atunci, cu siguranță, ne-ar face pe toți mândri că suntem români! Altfel, va fi foarte trist să vedem că pe 9 mai se va vorbi, în România, numai despre Europa! Atunci, semnalul va fi foarte clar: România nu mai există!? Este posibil să primim acest semnal tocmai de la conducătorii noștri(!?)

Din păcate, lipsa de iubire a autorităților statului față de DRAPELUL ROMÂNIEI se transmite, vrând-nevrând, într-o destul de mare măsură și către ceilalți români.

Toți liderii partidelor parlamentare declară că, prin politica pe care o fac și o  promovează, ei nu urmăresc altceva decât să ne facă pe toți să fim „mândri că suntem români”! Cum poți să faci așa ceva în condițiile în care nu îți iubești și nu îți respecți cel mai important simbol național, DRAPELUL ROMÂNIEI?!

Acesta este motivul pentru care se simte nevoia responsabilizării celor care dețin o demnitate publică față de drapel, față de simbolurile naționale, față de români.

În mod normal, nu ar trebui să fie nevoie de un act normativ în care să se prevadă asemenea sancțiuni, dar văzând modul lor de comportare, de-a lungul celor trei decenii, credem că a sosit timpul să spunem foarte clar că a sosit momentul să nu mai permitem niciunui individ să ocupe o funcție de demnitate publică dacă nu-și iubește țara!

 26 iunie 2018, Ziua Drapelului Național  

                                                                                               PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

București, Str. Olari, nr. 12, Sector 2,

tel/fax: 021 25 22 886

www.psr.org.ro, e-mail: contact@psr.org.ro

www.socialistul.ro

Articol scris de Redactia

Vizualizari: 8756 ,

Un răspuns la Scrisoare deschisă către parlamentari

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *