• vin. iul. 12th, 2024

SOCIALISTUL.RO

Schimbarea e tot mai aproape!

ROMÂNIA RESPECTATĂ, EUROPA CORECTATĂ

ByGheorghiță Zbăganu

apr. 3, 2023

Poziția alianței ROMÂNIA SOCIALISTĂ față de relația cu Uniunea Europeană.

Aderarea României la Uniunea Europeană a avut efecte mai degrabă negative asupra evoluției economice, sociale și politice a ROMÂNIEI. Dorința politicienilor români de a intra în ”clubul lumii bune”, de înțeles în anii 90 cînd publicul privea spre Vest cu speranță, cînd se vorbea despre Europa de la Atlantic la Vladivostok, a avut puține rezultate pozitive, cele mai multe negative.

Rezultate aparent pozitive:

– nu mai este nevoie de pașaport pentru a vizita țările din UE ;

– sistemul Bologna în învățămîntul superior permite echivalarea studiilor în țările UE.

– cine vrea poate găsi locuri de muncă în UE sau poate investi și derula afaceri acolo. Deja sunt peste trei milioane de români în UE.

Rezultate sigur negative: scăderea populației României; îmbătrînirea demografică; dezindustrializarea;  acapararea principalelor ramuri ale economiei de companii multinaționale; dispariția controlului asupra resurselor naționale; vasalizarea politicii externe și slăbirea suveranității naționale prin forțarea Parlamentului să voteze dispoziții ale UE, chiar neconstituționale.

Cum s-a ajuns aici?

 • la 1 februarie 1993, România a semnat Acordul European de asociere a României cu Comunitatea Europeană și statele membre, intrat în vigoare la 1 februarie 1995;
 • 1995:  România a depus cererea de aderare la UE, publicată de Comisia Europeană în iulie 1997;
 •  1998: Comisia Europeană a publicat primul Raport de Țară ;
 • 1999:   România a adoptat Planul Național de Aderare la UE și Consiliul European a decis începerea negocierilor de aderare;
 • 2002: s-a adoptat Foaia de parcurs pentru România și Bulgaria;
 • 2004: la Consiliul European de la Bruxelles, România a primit confirmarea politică a încheierii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană;
 •  2005: Președintele României, Traian Băsescu, a semnat Tratatul de Aderare la UE
 •  1 ianuarie 2007, România a devenit  stat membru al Uniunii Europene.

Toate forțele politice de după lovitura de stat din 1989 au participat la procesul de aderare. Cetățeanul român nu a știut niciodată în ce constă negocierile. Nu au existat forțe politice care să îi explice de ce i se cere să renunțe la resursele sale și de ce să plătească despăgubiri și retrocedări unor indivizi puși pe jaf. Credea că intră în lumea bună, chiar dacă era șantajat să accepte reguli care îi erau defavorabile. În realitate, intra într-o structură totalitară, care nu accepta modele sociale și economice diferite. Nu o Europă cu mai multe sisteme – vezi China – ci o Europă cu reguli decise de la centru.

 Anii de preaderare au fost marcați de parcurgerea unor formalități, de natură economică și socială, încheiate cu organisme internaționale și instituții financiare (FMI, Banca Mondială), care au avut drept scop ”pregătirea” României în vederea aderării. Pregătirea a însemnat restructurarea și privatizarea tuturor domeniilor de activitate, inclusiv a celor strategice. Schimbarea și reforma au devenit cuvintele de ordine în industrie, în agricultură, în învățământ, în sănătate, în justiție, în cultură, în relații diplomatice.

Până la aderarea din 2007 s-a reușit spolierea României de toate resursele, ruinarea industriei, revenirea agriculturii la feudalism, paralizarea sistemelor publice de învățământ și sănătate, reapariția analfabetismului și tuberculozei, transformarea justiției într-un instrument de anihilare a adversarilor politici. Orice încercare de opoziție era respinsă pe motiv că așa ni se cere de la UE. Ne îndreptam spre statutul de semicolonie.

După aderare, s-a trecut la etapa de consolidare a statutului de colonie.

Acum, în mod oficial, România trebuie să facă numai ce spun comisarii, să îndeplinească directivele Comisiei (sau indicațiile ei) să renunțe la suveranitatea națională, să își transforme cetățenii într-o populație amorfă și dezorientată, un rezervor de muncă ieftină pentru companiile transnaționale – așa numiții ”investitori” . România a fost adusă, pe cale pașnică, la statutul de colonie americano – europeană. Pentru că, după cum se vede azi, UE însuși a fost vasalizată de SUA: liderii europeni nu crîcnesc în fața pretențiilor americane, și acționează chiar împotriva Europei! I se cere să renunțe la primatul Constituției, i se cere ca Parlamentul să dea numai legi aprobate de Comisia Europeană, să renunțe la legăturile economice cu Rusia și China, să participe la sancțiunile ilegale impuse de SUA diverselor țări. Și nu îndrăznește să spună ”nu”!

Colonizarea – de fapt autocolonizarea – a reușit datorită concursului larg al tuturor politicienilor români, indiferent de culoarea proclamată, care, ca să fie siguri că au trecut la capitalism s-au supus comisarilor europeni și ambasadorilor americani și au dat averea țării pe mai nimic, doar pe avantaje personale și de grup.

Esența programului alianței ROMÂNIA SOCIALISTĂ este înlocuirea actualei Uniuni Europene neoliberale cu o Europă socială, o Europă a popoarelor libere și suverane în care Parlamentele lor să nu fie subordonate unor structuri opace și nedemocratice, nealese de nimeni, cum ar fi Comisia Europeană, în care fiecare națiune să fie stăpînă la ea acasă și să se poată dezvolta în pace, împreună cu celelalte națiuni asociate.

Obiectivele majore ale programului nostru sunt:

 • Înlocuirea actualului model de organizare și funcționare al Uniunii Europene cu un model modern și echitabil, bazat pe respectarea intereselor tuturor statelor componente.
 • Remodelarea politicii externe a României, întemeiată pe relații de bună vecinătate, de colaborare, în respectul independenței și suveranității naționale. Prioritatea va fi: în primul rînd să ne avem bine cu vecinii.
 • Extinderea UE cu celelalte state din Europa (Rusia, Belarus, Moldova, Ucraina, republicile iugoslave) fără a li se impune condiționalități care să le încalce sistemele sociale.
 • Partidul Socialist Român, ca membru fondator al Partidului Stânga Europeană militează împreună cu celelalte partidele din PSE pentru refondarea UE, transformarea ei într-o Uniune socială și ecologică, democratică și solidară.
 • Respingem autoritarismul și dictatura birocrației organismelor Uniunii Europene. Nicio directivă a Comisiei nu poate fi deasupra Constituției României.
 • Respingem modelul unic de societate impus de UE. Fiecare stat are tradițiile lui și nu este treaba vreunei structuri a UE să li se impună altele.
 • Susținem corelarea legislației pe principiul adoptării legii celei mai favorabile în toate țările Uniunii: în domeniul electoral cerem adoptarea legii celei mai favorabile care să asigure dispariția pragului electoral, desființarea condiționalităților impuse candidaților.
 • Susținem respectarea dreptului fiecărui stat de a avea politici proprii de dezvoltare economică; politicile neoliberale globale au dovedit neputința „pieței libere” de a micșora inechitățile economice și sociale, șomajul și pauperizarea . Se impune intervenția promptă a societății prin intermediul statului.
 • Respingem politicile de austeritate, sprijinim solidaritatea socială și dezvoltarea ecologică;
 • Milităm împotriva  dependenței față de piețele financiare;
 • Milităm pentru un salariu și o pensie minimă aceeași pentru toate statele Uniunii;
 • Respingem militarismul, de orice fel; milităm pentru desființarea NATO și adoptarea unei strategii europene de apărare.

În caz extrem, dacă structurile conservatoare neoliberale care au acaparat UE și au transformat-o într-o anexă a imperialismului SUA se dovedesc nereformabile, dacă se va dovedi că actuala Europă a multinaționalelor nu se poate schimba într-o Europă a popoarelor într-o viitoare lume multipolară, nu vom avea de ales: vom cere un referendum pentru ieșirea din UE.

Gheorghiță Zbăganu

Gheorghiță Zbăganu este doctor în matematică, profesor universitar, membru în Biroul Executiv al Partidului Socialist Român.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.