• lun. feb. 26th, 2024

SOCIALISTUL.RO

Schimbarea e tot mai aproape!

Principii și propuneri ale Partidului Stânga Europeană

ByRedactia

ian. 10, 2024

Viitoarele alegeri pentru Parlamentul European au loc în circumstanțele excepționale ale războaielor purtate pe teritoriul european și în vecinătatea acestuia. Astfel, acestea nu sunt alegeri de ordinul doi. Facem apel la muncitorii, la tineri, la toți cei care sunt activi în mișcările sociale, ecologice, feministe și de pace să-și facă auzită vocea și să voteze la alegerile europene.

Dreapta radicală, naționalistă și neofascistă, care guvernează deja în unele țări și bate la ușile puterii în altele, trebuie și poate fi oprită. Combaterea  fascismului, sub orice formă apărută, este o componentă de bază a programului și istoriei Partidului Stângii Europene (EL). Neofascismul, rasismul, ura față de musulmani, antisemitismul, misoginismul, autoritarismul și ura față de migranți nu trebuie să devină noul normal; cu ei nu poate exista nici o cooperare și nici un compromis. Ele trebuie dezrădăcinate și combătute. Și această luptă poate fi câștigată dacă este legată de dorința europenilor de justiție socială, securitate ecologică și pace.

Partidul nostru vrea să fie un instrument pentru unitatea stângii în Europa peste liniile de partid. Oferim manifestul nostru electoral pentru discuții și dezbateri tuturor celor care doresc să lucreze pentru o Europă mai bună, mai umană, mai prietenoasă și mai fericită.

Victoria noastră este pacea!

Războiul este doar în interesul capitalului financiar care culege profituri din el. Războiul este cea mai înaltă expresie a erodării democrației.

Partidul Stângii Europene condamnă din toată inima agresiunea Federației Ruse în Ucraina și recunoaștem, în fiecare zi, că dacă acest război continuă, mai mulți civili nevinovați vor muri. Cerem o încetare a focului – încetarea crimei – acum. Trebuie să existe negocieri pentru a aduce o pace durabilă în Ucraina, iar Rusia trebuie să-și retragă trupele.

Partidul Stângii Europene a condamnat oribilul atac terorist al Hamas împotriva cetățenilor israelieni din 7 octombrie. Ea condamnă, nu mai puțin ferm, atacul fără discernământ al Israelului asupra Gaza, care, sub pretextul luptei cu Hamas, are ca rezultat moartea a mii de civili palestinieni. Cerem o încetare imediată a focului și facilitarea ajutorului umanitar pentru oamenii din Gaza. Palestinienilor trebuie să li se acorde dreptul la autodeterminare într-un stat independent viabil alături de Israel, în conformitate cu Rezoluțiile ONU 242 (1967) și 338 (1973) și Rezoluția Parlamentului European din decembrie 2014.

Pe lângă suferințele din Ucraina și Palestina, nu trebuie să pierdem din vedere cele 22 de războaie care au loc în întreaga lume, în Kurdistan, Yemen, Siria, Sudan, Somalia, Sahara de Vest și în alte părți. Ceea ce trăim este un „război mondial în rate”, care poate escalada rapid într-un război nuclear mondial.

Prevenirea acestui lucru este cea mai importantă sarcină a stângii.

Ne dorim ca Europa să nu devină nici o parte a noului Război Rece, nici o arenă a acestuia. Vrem să vedem Europa emancipată de dictatele SUA și NATO și determinându-și în mod autonom politica de securitate pe baza coexistenței pașnice în casa comună a Europei și a lumii.

Luptăm pentru o Europă a păcii și a solidarității și susținem constant o perspectivă de pace și soluții diplomatice.

Trebuie să vedem o nouă abordare a securității care se bazează pe recunoașterea faptului că niciun stat sau comunitate nu poate fi în siguranță fără ca alții să aibă același nivel de securitate. Așadar, susținem crearea unei noi politici internaționale care să se concentreze pe pace, diplomație și soluționarea conflictelor.

Ne opunem ferm noii curse înarmărilor pe pământ european la care NATO și UE s-au alăturat.

Neutralitatea și nealinierea pot deveni modele pentru o ordine de securitate europeană pașnică. Acum, mai mult ca niciodată, trebuie să adoptăm un concept larg de securitate care să abordeze cele două amenințări existențiale cu care ne confruntăm – schimbările climatice și războiul nuclear.

Propunerile noastre de acțiune imediată:

 • Încheiați războiul din Ucraina – solicitați încetarea focului, negocieri și retragerea trupelor ruse – și lucrați pentru o rezoluție justă și securitate pentru toate comunitățile, adică o abordare comună de securitate.
 • Opriți războiul din Gaza, puneți capăt ocupației Palestinei și puneți în aplicare toate rezoluțiile ONU care cer o soluție cu două state și o Palestină liberă și suverană alături de Israel în limitele granițele lui 1967.
 • Opriți politica de apartheid dusă de guvernul Netanyahu.
 • Încheierea militarizării tot mai mari a Europei, cu înlăturarea tuturor armelor nucleare americane și rusești; sprijinirea Tratatului de interzicere a armelor nucleare (TPNW) și reducerea procentului din PIB destinat cheltuielilor militare.
 • Respectați „Clauza irlandeză” (articolele 24 și 42 din Tratatul privind Uniunea Europeană): Politica de securitate și apărare comună a Uniunii „nu va aduce atingere caracterului specific al politicii de securitate și apărare a anumitor state membre”.

Transformare ecologică și socială: nu poți avea una fără cealaltă!

Stânga europeană recunoaște criza climatică ca o urgență și se angajează să transforme economia departe de paradigma carbonului, asigurând crearea de locuri de muncă, o distribuție echitabilă a bogăției, servicii publice robuste și universale și proprietatea publică a bunurilor comune pentru o societate mai echitabilă, participativă și planificată democratic.

Acesta este deceniul pentru a răspunde la urgența climatică și stânga este cea care este capabilă să conceptualizeze această transformare ecologică, energetică și industrială. În timp ce tehnologia va juca un rol important în tranziția ecologică și energetică, această tranziție este mai presus de toate o transformare societală a modului de producere și consum.

Niciun muncitor nu ar trebui să fie șomer din cauza tranziției ecologice și energetice. Prin urmare, cerem un plan european masiv de investiții pentru a crea locuri de muncă verzi și pentru a pregăti oameni pentru acestea. Susținem conceptele sindicatelor despre o tranziție justă concepută democratic către o nouă economie digitalizată și ecologică, care nu lasă pe nimeni în urmă.

Atingerea obiectivelor climatice de la Paris și a Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU este imperativă. 

Acordul ecologic european al Comisiei Europene, împreună cu majoritatea partidelor verzi, urmărește reconcilierea imperativului ecologic cu capitalismul. Respingem această alegere iluzorie. Dimpotrivă, dorim să contribuim la apariția unei mișcări progresiste cu vocație majoritară de a depăși sistemul capitalist care exploatează natura, femeile și bărbații.

Căutăm să schimbăm Politica Agricolă Comună a UE cu scopul de a elimina progresiv sistemul de alocare a fondurilor pe suprafață și de a redirecționa fondurile către o agricultură durabilă ecologică și o agricultură intensivă în muncă.

Identificăm războaiele în desfășurare și cursa mondială a înarmărilor ca fiind motorii principali ai crizei de mediu. Prin urmare, pacea și democrația sunt cheia transformării socio-ecologice. 

Proprietatea publică și controlul bunurilor comune, cu planificarea democratică și participativă a economiei, sunt esențiale pentru salvarea umanității și a planetei și pentru a pune capăt inegalității sociale. 

Femeile tind să fie cele mai preocupate de amenințarea la adresa ecosistemului și a bunurilor comune și au o percepție mai mare a riscului decât bărbații. Prin urmare, responsabilizarea și conducerea femeilor și accesul acestora la luarea deciziilor în condiții egale sunt esențiale.

Propunerile noastre de acțiune imediată:

 • Creșterea obiectivului Uniunii Europene de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de la 55% la 65% în 2030 și avansarea datei pentru neutralitatea climatică a Uniunii Europene din 2050 până în 2045.
 • Stabilirea controlului public asupra bunurilor comune precum apa, canalizarea și serviciile care le furnizează; de hidrocarburi și alte surse de energie; și a serviciilor de producție și distribuție a energiei.
 • Stabilirea unui model de politică agroecologică pentru Politica Agricolă Comună (PAC) bazat pe o agricultură durabilă din punct de vedere ecologic, asigurând venituri echitabile fermierilor și oferind hrană de calitate și suveranitate alimentară, precum și atenuarea schimbărilor climatice.
 • Crearea de fonduri europene pentru construirea de rețele de transport public decarbonizate naționale și supranaționale.
 • Demontarea economiei SUV-urilor, cu reguli pentru producția de mașini care să garanteze decarbonizarea, un consum mai mic și un design compatibil cu cei mai vulnerabili utilizatori ai drumului.

Luptă cu sărăcia, nu cu săracii!

Nu ne vom resemna cu creșterea sărăciei în Europa. Solicităm adoptarea unei strategii integrate împotriva sărăciei care să abordeze problema multidimensională a sărăciei și excluziunii sociale.

Creșterea gentrificării și extinderea rapidă a AirBnB i-au lipsit pe tineri de dreptul lor la locuințe decente și la prețuri accesibile. În plus, numărul actual de persoane fără adăpost este alarmant de mare, în timp ce mii de clădiri rămân libere, în special în orașele mari. 

Locuințele decente, accesibile și adecvate climatului trebuie să devină un drept și nu să fie privite ca o marfă.

Acoperirea asigurărilor sociale pentru sănătate, pensii și șomaj trebuie să fie universală, adică un drept aplicat tuturor în UE.

Susținem accesul universal și gratuit la îngrijire și consolidarea sistemelor publice de sănătate pentru a reduce inegalitățile sociale.

Facem apel la securitatea energetică de bază, adică dreptul legal al tuturor oamenilor de a fi furnizate în mod gratuit cu cantitatea de energie de care au nevoie pentru încălzire și pentru uz casnic.

Economia feministă și egalitatea de gen sunt fundamentale pentru o economie umană; ele sunt o componentă de bază a noii economii mai echitabile și umane pe care dorim să o realizăm. Acum este timpul să abordăm și să recunoaștem pe deplin rolul muncii de îngrijire neremunerată și neplătită.

Societatea trebuie să investească în sistemele naționale de îngrijire pentru a aborda responsabilitatea disproporționată pentru munca de îngrijire asumată de femei și fete.

Solicităm servicii publice moderne, cu personal suficient, debirocratizate, gestionate participativ și receptive la nevoile utilizatorilor.

În locul cheltuielilor cu armamentul, UE trebuie să promoveze investițiile în asistență medicală, educație, transport și telecomunicații gratuite și accesibile.

Propunerile noastre de acțiune imediată:

 • Dreptul la locuințe decente și la prețuri accesibile pentru toți oamenii din Europa să fie consacrat în dreptul primar al UE;
 • Planuri naționale și europene de investiții pentru locuințe sociale și reconstrucția infrastructurii publice;
 • O directivă a UE care obligă statele membre să introducă plafoane legale ale chiriei și să interzică închirierile pe termen determinat și evacuările forțate;
 • Împrumuturi directe, fără dobândă, de la Banca Centrală Europeană (BCE) pentru finanțarea locuințelor sociale de către autoritățile locale, dezvoltatorii non-profit și cooperativele;
 • Scutirea finanțării publice pentru locuințe de la regulile pieței interne și ale concurenței;
 • O directivă UE care limitează chiriile și obligă autoritățile locale să ofere locuințe elevilor și studenților; Un cadru de reglementare pentru Airbnb în marile zone urbane, cuplat cu cheltuieli publice și fonduri europene pentru dezvoltarea de noi locuințe;
 • Adoptarea unei directive UE împotriva inegalităților sociale și a discriminării în educație pe criterii de clasă, sex, naționalitate, statut de reședință și credință religioasă;
 • Oprirea privatizării învăţământului, învăţământului superior şi cercetării; bani publici numai pentru instituțiile publice;
 • 5% din PIB-ul UE trebuie rezervat educației, cercetării și inovației.
 • Eliminarea taxelor de școlarizare (inclusiv pentru studenții care nu sunt cetățeni ai UE și studenții non-europeni);
 • Desființarea testelor de admitere, în special în științele vieții precum medicina, munca de îngrijire, și pentru moașe, psihologi etc.;
 • Granturi europene de studiu și cercetare bazate pe criterii sociale care promovează schimbul european în cursuri de formare de la nivel secundar până la nivel universitar;
 • Asigurarea accesului universal și gratuit la sistemele de îngrijire și sănătate publică, inclusiv serviciile contraceptive și avortul în condiții de siguranță în întreaga UE, garantat de dreptul primar al UE;
 • Socializarea, sub control democratic, a industriilor farmaceutice; crearea unui centru european de medicamente/droguri;
 • 2% din PIB-ul UE alocat sprijinirii culturii;
 • Un statut european de bază pentru artiștii intermitenți.

Bani pentru oameni și planetă!

Pentru a proteja serviciile publice și pentru a permite o tranziție justă către o economie digitalizată și verde, trebuie mai întâi să prevenim reintroducerea austerității. Cerem un plan masiv de investiții pentru crearea de locuri de muncă verzi bazat pe relansarea serviciilor publice esențiale, a economiei de îngrijire și reindustrializarea energiei și a transporturilor în conformitate cu reabilitarea ecologică.

Acest lucru necesită mobilizarea resurselor financiare care depășesc bugetul UE și fondul de dezvoltare NextGenerationEU de mai multe ori. Aceste fonduri ar putea fi puse la dispoziție dacă ar exista voință politică.

Bugetele publice trebuie eliberate de stăpânirea piețelor financiare.

Solicităm o redistribuire a unei mari părți din cele 460 de miliarde de euro pe care Europa le cheltuiește astăzi pe armament pentru proiecte de transformare socială și ecologică. 

Companiile energetice au obținut profituri uriașe din creșterile de preț din cauza războiului din Ucraina, care trebuie socializate.

Solicităm eliminarea paradisurilor fiscale în UE, împreună cu o standardizare a impozitării profiturilor și a activelor mari în UE.

Propunerea noastră de acțiune imediată:

 • Pactul de stabilitate și creștere trebuie abolit și înlocuit cu un pact de reconstrucție socială și ecologică.
 • Tranzacțiile financiare trebuie să fie impozitate, iar evaziunea fiscală și frauda trebuie să fie combătute prin crearea unei liste precise a paradisurilor fiscale, inclusiv a celor din UE, și prin instituirea unei rețineri la sursă pe câștigurile multinaționalelor și băncilor.
 • O taxă excepțională pe profiturile excedentare din sectorul energetic și din celelalte industrii care profită de pe urma războiului, în special băncile și industria de apărare;
 • O taxă progresivă cloud asupra veniturilor platformei digitale, inclusiv milioanele cheltuite de corporații și partide politice pe rețelele sociale;
 • Trebuie creat un fond european pentru locuințe, servicii publice și ocuparea forței de muncă, care să fie finanțat prin crearea de bani de către BCE și prin împrumuturi statelor, municipalităților, cooperativelor și instituțiilor non-profit la dobânzi zero sau negative. Fondul trebuie gestionat cu participarea societății civile, în special a sindicatelor, asociațiilor de femei, asociațiilor de locatari și mișcărilor ecologiste.

Transformarea muncii.

Dorim să creăm un front de stânga unit în Europa care să fie capabil să schimbe relațiile de putere actuale, dând putere muncitorilor și sindicatelor să modeleze viitoarea UE. Căutăm un nou contract social adecvat provocărilor secolului XXI. Împreună cu sindicaliştii de stânga am elaborat 16 revendicări (disponibile aici) ca bază pentru acţiunea comună.

Scopul nostru politic este desfășurarea productivității extrem de crescute a muncii, care vizează îmbunătățirea vieții oamenilor prin reducerea timpului de muncă fără pierderea salariului, precum și reorientarea producției către nevoile sociale și ecologice.

Cerem ca UE să abordeze criza costului vieții. UE are nevoie de o creștere a salariilor și de a elimina diferența de remunerare între femei și bărbați. Acest lucru necesită sindicate puternice. Susținem dreptul universal de organizare, negociere colectivă și acțiuni industriale, inclusiv greve, la nivel european.

Salariații, muncitorii și clasele muncitoare trebuie să fie împuternicite să devină protagoniști în crearea noii Europe justă, din punct de vedere social, și responsabil, din punct de vedere ecologic. Democrația economică este cheia pentru a permite muncitorilor să aibă un cuvânt de spus în ceea ce și cum produc.

Împreună cu sindicatele luptăm pentru o tranziție justă către digitalizarea centrată pe om. Lucrătorii au dreptul de a participa la definirea obiectivelor sociale și ecologice ale întreprinderilor și serviciilor publice.

Lucrătorii din economia platformelor sunt muncitori. Luptăm împotriva muncii precare și pentru dreptul fiecărui muncitor la un contract permanent și un loc de muncă cu normă întreagă.

Majoritatea lucrătorilor din economia îngrijirii sunt femei. EL se angajează să lupte împreună cu sindicatele și mișcarea femeilor pentru recunoașterea socială și financiară a acestei activități.

Propunerile noastre de acțiune imediată:

 • Gata cu muncitorii săraci! O directivă europeană privind salariul de trai care obligă statele membre să garanteze în mod legal fiecărei persoane un venit minim care să acopere nevoile de bază pentru o viață decentă (hrană, locuință, energie, acces la cultură, fonduri pentru situații de urgență etc.);
 • Un cadru juridic al UE pentru tranziția echitabilă în lumea muncii prin anticiparea și gestionarea schimbării bazate pe negocierea colectivă și implicarea sindicatelor;
 • Un regulament UE care garantează dreptul legal la contracte permanente și la muncă cu normă întreagă și interzice stagiile neremunerate. Drepturile sociale și drepturile muncii trebuie aplicate pe deplin în munca pe platformă și munca la distanță.
 • Lucrătorii migranți sunt bineveniți în condiții egale.
 • UE trebuie să stabilească un protocol de progres social în cadrul dreptului primar, care acordă prioritate drepturilor lucrătorilor și celor sociale față de libertatea pieței interne.

Salutăm încercarea Parlamentului European de a reglementa utilizarea inteligenței artificiale (AI) și susținem interzicerea supravegherii biometrice, recunoașterii emoțiilor și a poliției predictive de către sistemele AI. Cu toate acestea, proiectul PE se concentrează pe reglementările bazate pe piață și, prin urmare, ratează problema esențială: necesitatea controlului democratic și social al inovației tehnologice în ceea ce privește efectele sale sociale și ecologice.

Propunerea noastră:

 • Reglementarea eficientă a IA cu principiul controlului uman trebuie încorporată în legislația UE.
 • Orice reglementare a IA de către UE trebuie să țină cont de impactul AI asupra lumii muncii și sistemelor sociale.
 • Introducerea IA în zonele cu risc ridicat trebuie identificată și interzisă.
 • Utilizarea AI în sistemele de arme trebuie interzisă.
 • Este necesară introducerea controlată a tehnologiei digitale în educație care să respecte munca și statutul profesorilor, să evite exacerbarea inegalităților sociale și să limiteze impactul negativ asupra mediului.

Perspectiva feministă.

Partidul Stângii Europene consideră feminismul fundamental pentru proiectarea și crearea unei Europe a păcii, a autodeterminarii, a libertății și a egalității.

În război vedem cea mai extremă expresie a violenței patriarhale. Prin urmare, idealul feminist este antiteza logică a oricărui fel de militarism.

Feminismul de stânga aduce o critică profundă a societății capitaliste și patriarhale propunând o alternativă la economia bazată pe exploatarea ființelor umane și a naturii, și anume o economie bazată pe grija pentru viață.

Stânga Europeană cere șanse egale pentru femei. Acesta urmărește să pună capăt inegalității pe care o suferă femeile pentru că sunt femei care lucrează în Europa.

Denunțăm diferența de salarii și pensii de gen încă existentă și luptăm pentru recunoașterea și redistribuirea muncii de îngrijire, care se află încă aproape exclusiv pe umerii femeilor.

Feminismul de stânga se opune oricărui tip de opresiune, inclusiv opresiune bazată pe clasă, gen, etnie, culoarea pielii, identitate sexuală, orientare sexuală, dizabilitate și vârstă. Această perspectivă emancipatoare este cea care o deosebește de feminismul liberal care predomină în prezent în instituțiile europene.

Stânga Europeană apără dreptul femeilor de a lua decizii cu privire la maternitate și la corpul lor în mod autonom. Ea solicită ca dreptul la servicii contraceptive accesibile universal și la avort sigur în toată Europa să fie garantat prin tratatele europene.

Împreună cu mișcările feministe, combate violența sexistă și machismo pe care femeile le suportă de-a lungul vieții și solicită o legislație cuprinzătoare și un cadru politic pentru a face față violenței bazate pe gen.

EL dorește să facă din perspectiva feminină criteriul pentru politicile economice, ecologice și sociale ale UE, precum și în domeniul sănătății, educației și culturii.

Propunerile noastre de acțiune imediată includ solicitarea:

 • Aderarea UE la Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice; solicităm un cadru politic cuprinzător al UE pentru a elimina orice violență bazată pe gen.
 • Recunoașterea termenului „femicid” în legislația UE și a statelor membre și adoptarea unei definiții comune a violului în UE;
 • Muncă decentă garantată pentru femei – politici direcționate pentru a garanta șanse egale pentru bărbați și femei;
 • Adoptarea imediată a Directivei UE privind egalitatea salariilor în legislația națională a tuturor statelor membre;
 • Pensii majorate și garantate pentru femei;
 • O directivă UE care angajează statele membre UE să ofere acces la servicii de asistență medicală prenatală și maternă, planificare familială voluntară și avort gratuit, sigur și legal.

Pentru sfârșitul discriminării și pentru includerea deplină a persoanelor LGBTQIA+:

 • Susținem drepturile esențiale la căsătorie și la calitatea de părinte pentru toate cuplurile.
 • Recunoașterea legală a identităților LGBTQ+I trebuie inclusă ca temei de azil.
 • Legile anti-discriminare trebuie promovate și definite discursurile instigatoare la ură.

Co-dezvoltare în loc de dominație capitalistă și neo-colonialistă.

Lumea globalizată de astăzi arată clar că egoismele naționale și  izolaționismul european sunt iluzii. Pandemia de Covid-19, cu 6 milioane de decese în întreaga lume, a arătat importanța acțiunii internaționale în fața crizelor de astăzi. EL, împreună cu guvernele din Sudul Global, sindicatele, ONG-urile și organizațiile bisericești, au cerut cooperarea la nivel mondial în lupta împotriva pandemiilor și pentru declararea vaccinurilor drept comun al umanității.

Uniunea Europeană trebuie să-și definească locul în lumea multipolară în curs de dezvoltare și să lupte pentru neutilizarea forței în relațiile internaționale. Trebuie să caute/încurajeze cooperarea între statele suverane bazată pe egalitate și renunțarea la hegemonie. Ne dorim ca UE să lucreze pentru o democratizare a instituțiilor internaționale: Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional,  Organizația Mondială a Comerțului și în special Națiunile Unite (ONU), prin îmbunătățirea puterilor Adunării Generale în interesul majorității, a statelor.

Facem apel la UE să rupă stilul său neo-colonialist de dominare și să-și repornească relațiile comerciale și financiare cu Sudul Global. Dorim ca acesta să se opună utilizării abuzive a sistemului financiar internațional ca armă în noul Război Rece și să sprijine în schimb dedolarizarea comerțului internațional și crearea unei monede comune pentru a pune capăt dominației unilaterale a SUA.

Solicităm UE să își bazeze exclusiv politica internațională pe Carta ONU și pe rezoluțiile ONU, în loc să construiască capacitatea militară pentru intervenții la nivel mondial.

Politica de migrație a UE trebuie să respecte dreptul internațional. Susținem crearea unor canale de migrație sigure, legale și regulate și îmbunătățirea protecției, drepturilor și sprijinului pentru migranți și solicitanții de azil.

Propunerile noastre de acțiune imediată:

 • Facem apel la ruperea cu „Fortăreața Europei” – susținem o politică de azil care respectă Declarația Universală a Drepturilor Omului și Convenția de la Geneva privind Statutul Refugiaților. Cerem abrogarea tuturor acordurilor și declarațiilor privind migrația și problemele refugiaților care încalcă aceste drepturi fundamentale.
  • Cerem abolirea Acordului de la Dublin și dizolvarea Frontex.
  • Cerem abrogarea acordurilor de liber schimb (ALS) ale UE cu țările din Sudul Global și înlocuirea lor cu noi tratate internaționale care respectă suveranitatea industrială și agricolă, comerțul echitabil și dezvoltarea socială și ecologică.
  • Facem apel la statele membre ale UE să anuleze datoriile legate de Covid ale țărilor din Sudul Global.
  • Diplomația UE trebuie să lucreze pentru o pace justă și durabilă între popoarele Israelului și Palestinei. Palestinienilor trebuie să li se acorde dreptul la autodeterminare într-un stat independent, viabil, în conformitate cu Rezoluția ONU 338 (1973).
  • Lumea trebuie să recunoască pericolul care amenință poporul armean. Cerem anularea contractului de gaze dintre UE și Azerbaidjan.
  • În conformitate cu votul anual al Adunării Generale a ONU din ultimii 30 de ani, solicităm UE să ia măsuri împotriva embargoului economic, financiar și comercial al SUA împotriva Cubei.
  • UE trebuie să ceară Turciei să pună capăt agresiunii împotriva poporului kurd. Trebuie să condamne intervenția militară a Marocului în Sahara de Vest și să sprijine un referendum privind autodeterminarea poporului sahrawi.

Democrație mai îndrăzneață!

Suntem în favoarea unei dezbateri publice aprofundate, care să implice parlamentele naționale, Parlamentul European și societatea civilă, cu privire la viitorul UE.

Deși luptăm pentru reforme în cadrul legal al UE, a devenit clar că tratatele UE înseși sunt cele care stau în calea transformării sociale și ecologice radicale și a suveranității oamenilor.

Luptăm pentru o nouă UE care să acorde prioritate unei economii durabile din punct de vedere ecologic, ocupării forței de muncă, statului bunăstării, depășirii disparităților economice și sociale dintre regiunile europene și egalității între bărbați și femei – în locul pieței unice și așa-numita „stabilitate monetară”.

Statul de drept, drepturile femeilor și democrația sunt valori care trebuie să se aplice și să fie puse în aplicare în întreaga UE. Apărăm însă dreptul parlamentelor și guvernelor statelor membre de a respinge măsurile antisociale, neoliberale pe care instituțiile UE doresc să le impună.

Noua UE trebuie să respecte autodeterminarea popoarelor europene care cooperează între ele în calitate de egali. Domeniile de politică de competență partajată trebuie democratizate, Parlamentul European ales direct și parlamentele naționale jucând rolul central.

Europa este mai mult decât UE. Securitatea și cooperarea europeană necesită consolidarea instituțiilor paneuropene precum Consiliul Europei și OSCE.

Solicităm o politică de extindere a UE care să contribuie la relaxarea politicii europene de securitate și să ia în considerare în mod realist efectele sociale și economice în statele membre și în aderare.

Suntem împotriva extinderii pe baze neoliberale, care înseamnă atribuirea țărilor candidate a rolului de furnizori de materii prime ieftine, produse agricole și forță de muncă ieftină. Acest lucru nu este bun nici pentru oamenii care lucrează din țările candidate, nici pentru cei din statele membre.

Europa este formată din mai multe națiuni decât state. Respectăm drepturile tuturor popoarelor Europei, inclusiv ale națiunilor fără stat. Cu toate acestea, forma în care își exercită drepturile este o alegere politică care este legitimă dacă este aprobată democratic de majoritatea națiunii în cauză.

Credem că dreptul la vot universal poate permite imigranților să participe activ în comun, iar dreptul de vot de la vârsta de 16 ani poate fi un prim pas pentru consolidarea democrației și a participării.

Pozițiile noastre:

 • Ne opunem construirii unei armate europene si abolirii principiului unanimitații în materie de politică externă si de aparare in Consiliul European. În loc să militarizeze UE, Europa are nevoie de o agendă politică pentru pace, securitate și dezarmare.
  • Parlamentului European ales direct trebuie să i se acorde dreptul de a propune legi, de a alege Comisia Europeană, de a propune și de a decide asupra bugetului UE și de a controla Banca Centrală Europeană.
  • Susținem un cadru juridic european pentru a proteja suveranitatea și drepturile fiecărei națiuni europene și pentru a stabili standarde pentru modul în care acestea ar putea fi realizate.
  • Susținem aspirațiile poporului irlandez de a-și reuni națiunea divizată de colonialismul britanic.
  • Solicităm încetarea ocupației turcești a Ciprului și reunificarea țării conform rezoluțiilor ONU.
  • UE a stabilit criterii clare pentru politica sa de extindere, care nu trebuie diluate: statele pot deveni membre ale UE numai dacă respectă drepturile omului, respectă statul de drept și susțin drepturile minorităților.
 • Stânga noastră este înrădăcinată în lupta împotriva războiului și fascismului. Chiar și astăzi suntem hotărâți să ne opunem atât războaielor, cât și extremei drepte. Suntem împotriva neofascismului, rasismului, urii față de musulmani, antisemitismului, misoginiei, autoritarismului și incitației împotriva migranților.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.