CtinRotaru104.03.2017.

            La ce vă gândiți cand începe această zi? În mod firesc, la comemorarea unei mari tragedii din viața poporului român, la efectul trist al unui fenomen natural, neanticipabil și necontrolabil. De patruzeci de ani trecem cu greu peste această dată și, chiar dacă nu am avut pierderi personale majore, ne identificăm cu suferința generală și ne mândrim cu forța și solidaritatea acestui neam, care împreună și sub o conducere pricepută și curajoasă a reușit să treacă repede și bine peste cea mai mare catastrofă naturală din istoria României.

            Dar conotația lui Patru Martie trebuia totuși schimbată, măcar după patruzeci de ani această zi poate deveni simbolul unei reabilitări necesare, a recunoașterii locului și rolului unei categorii largi de oameni ai muncii care au avut un rol esențial în conceperea, coordonarea și controlul aplicării politicilor și programelor complexe de dezvoltare și modernizare, de afirmare în lume a unei țări puternice și independente. Pentru aceasta, împreună cu Lucia și Dumitru STANCIU, apreciați membri ai conducerii Partidului Socialist Român, am hotărât ca în data de 04.03.2017 să organizăm lansarea lucrării „Și EU am fost activist de partid”, a cărei autoare, Lucia STANCIU, în cel de-al patrulea deceniu al vieții sale, a fost un activist al Partidului Comunist Român, recunoscut și respectat pentru modul în care a coordonat activitatea în domenii importante ale evoluției capitalei, respectiv știința și învățământul.

            Am urmărit cu interes scrierea cărții, am impulsionat asiduu finalizarea și am asigurat editarea ei în condiții grafice cât mai bune, nu numai din prietenie pentru Familia STANCIU, ci mai cu seamă pentru că eram sigur că va constitui încă o lucrare valoaroasă în colecția de literatură socialistă formată din scrierile membrilor și simpatizanților partidului nostru, dacă ar fi să-i numesc aici numai pe Viorel Știrbu, Marin Badea, Dumitru Stanciu, Victor Nițelea, Miluță Bortă, George Rotaru, Silviu Șomâcu și mulți alții.

             „Și EU am fost activist de partid” reprezintă un prim pas pe drumul  ce trebuie obligatoriu parcurs de istoricii care se declară cu insistență „democrați”. Apreciez curajul și, mai ales, obiectivitatea cu care Lucia STANCIU abordează un subiect sensibil, cel al muncii și vieții activiștilor în ultimul deceniu al societății socialiste, până acum prezentat incorect sau chiar condamnat, de către trădătorii și profitorii epocii. Lectura plăcută și ușoară a cărții te face să înțelegi repede că descrierea firească a parcursului său profesional și politic ascunde, in realitate, intenția de a prezenta munca și viața unei categorii importante de truditori pentru dezvoltarea economico-socială a României Moderne, cadre de conducere a activității științifice, educative, productive, administrative și politice, într-un cuvânt a activiștilor Partidului Comunist Român. Este evident că titlul cărții nu a fost ales nici întâmplător, nici din egocentrism sau vanitate, acest „Și EU …” asigură de fapt cadrul necesar de trecere de la particular la general, de prezentare a evoluției unei întregi generații, o generație care, cu puține excepții, a învățat, a muncit și a crezut în dreptul poporului român de a trăi din ce în ce mai bine, mai liber și mai independent față de intențiile permanente ale marilor puteri de a-i distruge sau exploata valorile naționale.

            Cartea, într-o admirabilă realizare literară, este un autentic document pentru reabilitarea celor care au făcut, muncind pe brânci, România Modernă, cea care,  iată!, este, astăzi, ciopârțită și vândută pe tarabe de lichelele nației. Pentru Lucia Stanciu a fi activist de partid nu a fost o meserie ci sfidarea vieții ei pe care a abordat-o din toate perspectivele cu scopul, de necontestat, de a-și sluji patria și poporul. Pe vremea aceea noi aveam  patrie și făceam parte dintr-un popor. În acele condiții, o tânără cu o educație aleasă și cu studii superioare de excepție a ales în loc să trăiască pentru „a mânca și a se răsfăța cu varii desfătări” să se răsfețe muncind zi și noapte, de cele mai multe ori gratis, pentru România. Astăzi, când totul este de vânzare, când singura obsesie a membrilor societății este banul, pare de neconceput o asemenea filozofie a vieții și, poate, din acest motiv, mare parte dintre  contemporanii noștri, cei care s-au născut după perioada aceea și cei care nu au realizat  nimic notabil pentru România, se spetesc aruncând cu noroi în ceea ce a fost. În aceste condiții cartea este o veritabilă proteză morală pentru cei a căror perioadă de evoluție este considerată de impostorii postdecembriști o paranteză în istorie.

            Lansarea s-a bucurat de o participare deosebită și a confirmat intențiile autoarei, interesul și satisfacția celor peste o sută de invitați față de problematica abordată mi-au întărit convingerea că astfel de restituiri sunt absolut necesare. Îmi este greu să nominalizez toate personalitățile reunite la invitația gazdelor, au fost peste douăzeci de profesori universitari și importanți cercetători științifici (miniștri, rectori sau decani), inspectori școlari și directori de școli, alti conducători ai activității economico-sociale și științifice, într-un cuvânt adevărații activiști de partid. Nu pot totuși să nu remarc intervențiile substanțiale ale unor cunoscuți profesori  universitari și am să amintesc numai ultima dintre demnitățile avute de aceștia – Florin Teodor Tănăsescu, de peste 60 de ani una dintre stelele științei românești și conducător al acesteia la cel mai înalt nivel, ministru al cercetării științifice; Constantin Răduți, decan al Facultății de Electrotehnică din Universitatea Politehnica București; Radu Pârlog, decan al Facultății de Pompieri; Marin Badea, cercetător în istorie etc. Dacă curiozitatea celor deveniți eroi ai acestei scrieri era firească, ceea ce mi-a atras atenția a fost atitudinea celor tineri, celor formați în condițiile unui „adevăr istoric” deformat, creat în laboratoarele mass media și nu numai. Atenția cu care urmăreau desfășurarea evenimentului și întrebările ce au urmat, îmi hrănesc speranța că nu este totul pierdut, că o parte dintre cei ce ne urmează vor să cunoască adevărata noastră istorie, au capacitatea să distingă adevărul de minciună și sunt hotărâți să învețe și să muncească aici, cu și pentru români. Multe concluzii au fost evidente, dar am să mă refer la una singură, și anume la aprecierea tuturor participanților privind necesitatea scrierii unei adevărate istorii naționale, incluzând și perioada cea mai rodnică a sa, perioada socialistă; o istorie scrisă cât mai riguros științific, doar istoria se definește ca fiind o știință, și nu o înșiruire de păreri subiective ale unor așa ziși istorici sau analiști politici plătiți tocmai pentru a macula tot ceea ce s-a petrecut și era, de fapt, în favoarea poporului român.

            Cât despre autoare, ceea ce continuă să mă impresioneze este consecvența gândirii și comportamentului său, faptul că a rămas un autentic OM de STÂNGA și un  autentic activist de partid, că nu poate privi cu detașare situația dramatică în care au ajuns românii, că se angajează cu întreaga sa experiență politică în eforturile celor care speră să păstreze încă aprinsă candela dreptății și echității pentru cei mulți.

            Îi doresc să-și păstreze forța și atitudinea politică, să continue evocarea unor personalități, evenimente și realizări marcante ale istoriei noastre recente. În același timp, îi invit să i se alăture pe toți cei care încă mai cunosc adevărata față a ROMÂNIEI SOCIALISTE.

            Și așa ziua de Patru Martie s-a transformat dintr-o zi de comemorare, într-o zi de bucurie, pe de o parte bucuria celor care au curajul să-și prezinte viața așa cum a fost, cu bune și mai puțin bune, care au ce arăta – munca și rezultatele ei dedicate dezvoltării și modernizării capitalei și țării – și, pe de altă parte, bucuria celor care au posibilitatea să cunoască adevărul de la făuritorii lui.

Dr. Ec. Constantin ROTARU

Președintele Partidului Socialist Român

Articol scris de dr. ec. Constantin Rotaru

Vizualizari: 3897 ,

Comentariile sunt suspendate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  • Valea Jiului în agonie

    În volumul lui David Kideckel România postsocialistă. Munca, trupul și cultura clasei muncitoare, tradus în […]