• lun. iun. 24th, 2024

SOCIALISTUL.RO

Schimbarea e tot mai aproape!

Discurs susținut de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba și președinte al Republicii, la Summitul privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

ByRedactia

sept. 25, 2023

(New York, 18 septembrie 2023)

(textul este o traducere avand la baza versiunea în limba spaniolă – Președinția Republicii)

Domnul președinte:

Am onoarea să vorbesc în numele Grupului celor 77 + China.

Revizuirea la jumătatea perioadei a Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă are loc într-un moment extrem de critic, în care țările în curs de dezvoltare se confruntă cu provocări multiple și o ordine economică nedreaptă care perpetuează inegalitățile și sărăcia.

Rapoartele întocmite de Secretarul General conțin cifre de nerefuzat care reflectă o realitate destul de sumbră. Chiar înainte de pandemia de COVID-19, lumea a deviat deja de la calea către atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD).

Vom ajunge în 2030 cu 575 de milioane de oameni care trăiesc în condiții de sărăcie extremă. Până atunci, abia o treime dintre țări va reuși să reducă la jumătate nivelul național de sărăcie. Nu vom elimina foamea, așa cum am convenit. Dimpotrivă, în prezent, 735 de milioane de oameni suferă de foamete cronică, o cifră mai mare decât cea înregistrată în 2015. În acest ritm, niciunul dintre cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă nu va fi atins, iar mai mult de jumătate dintre obiectivele convenite nu vor fi îndeplinite.

Conștient de situația actuală, Grupul celor 77 + China au acordat prioritate maximă acestui eveniment, cu scopul de a plasa din nou dezvoltarea durabilă în centrul agendei internaționale și de a oferi impulsul politic necesar pentru a accelera implementarea Agendei 2030.

Tocmai cu acest spirit Grupul s-a angajat în procesul de negociere a unei declarații politice, pentru a crește și accelera implementarea unor acțiuni și măsuri concrete, inovatoare, transformatoare și ambițioase care să garanteze atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

În acest context, Grupul a condus un apel global pentru o reformă urgentă a arhitecturii financiare internaționale, care a fost împărtășită de un număr mare de lideri și personalități din întreaga lume. Acest apel a fost susținut pe scară largă de Secretarul General, care a îndemnat acest Summit să corecteze nedreptățile istorice care stau la baza sistemului financiar internațional, pentru a oferi celor mai vulnerabile țări și oameni oportunități mai bune într-un viitor mai bun.

Trebuie să continuăm să apărăm rolul Adunării Generale în dezbaterea acestor probleme, dacă vrem să ne asigurăm că vocea fiecărei națiuni este auzită și luată în considerare, după caz, în dezbaterea unor probleme atât de importante legate de guvernanța globală.

Acest apel presupune și existența unei mai bune arhitecturi globale a datoriei suverane cu participarea Sudului, care să facă posibilă aplicarea unui tratament echitabil, echilibrat și orientat spre dezvoltare.

Costul ridicat al împrumuturilor împiedică țările în curs de dezvoltare să investească în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. În prezent, 25 de națiuni din Sud dedică peste 20% din veniturile guvernamentale doar pentru serviciul datoriei.

În același timp, este nevoie urgentă de o recapitalizare promptă și considerabilă a Băncilor Multilaterale de Dezvoltare, astfel încât acestea să își poată îmbunătăți radical condițiile de creditare și să poată face față nevoilor financiare ale Sudului.

În acest sens, îndemnăm comunitatea internațională să urmărească și să susțină propunerea Secretarului General de „Stimul pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă” pentru țările în curs de dezvoltare, cu scopul (obiectiv) de a crește pe scară largă un preț accesibil privind finanțarea pe termen lung pentru dezvoltare și alinierea fluxurilor financiare la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

De asemenea, îndemnăm țările dezvoltate să-și onoreze, în sfârșit, angajamentele încă neîndeplinite cu Asistența Oficială pentru Dezvoltare.

Excelentele Voastre:

Agenda privind schimbările climatice trebuie aplicată în întregime, în conformitate cu Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice și Acordul său de la Paris, apărând principiul egalității și responsabilităților comune, dar diferențiate, precum și capacitățile acestora.

Este esențial să stabilim obiective mai ambițioase în domenii precum atenuarea, adaptarea și mijloacele de realizare a acestora, precum și să concretizăm furnizarea și mobilizarea resurselor de către țările dezvoltate, pentru a combate schimbările climatice și, în același timp, pentru a ne confrunta cu provocări privind dezvoltarea. Îndemnăm cu tărie țările dezvoltate să-și îndeplinească promisiunile în acest domeniu.

Eforturile țărilor în curs de dezvoltare de a implementa Agenda 2030 trebuie susținute și prin acțiuni concrete în ceea ce privește transferul de tehnologie și formarea resurselor umane, precum și cooperarea Nord-Sud, pentru a promova industrializarea și investițiile în calitate, fiabilitate, durabilă și infrastructură rezistentă.

Sistemul de comerț internațional trebuie, de asemenea, reformat și trebuie create lanțuri de aprovizionare durabile care să contribuie la realizarea obiectivelor globale prin promovarea creșterii economice orientate spre export în țările în curs de dezvoltare. În acest scop, tratamentul special, dar diferențiat pentru țările în curs de dezvoltare, ca principiu multilateral, trebuie consolidat. Unilateralismul și protecționismul, inclusiv protecția și restricțiile comerciale unilaterale, incompatibile cu Acordurile Organizației Mondiale a Comerțului, trebuie eliminate prompt.

Este cazul țărilor care suferă impunerea unor măsuri coercitive unilaterale, care constituie o încălcare gravă a scopurilor și principiilor Cartei Națiunilor Unite. Aceste măsuri împiedică serios eforturile țărilor afectate de a atinge obiectivele și dezvoltarea durabilă în general. Comunitatea internațională, inclusiv sistemul Națiunilor Unite, trebuie să continue să respingă ferm impunerea unor astfel de măsuri și să lucreze pentru eliminarea lor necondiționată.

Excelentele voastre:

Cererile menționate mai sus au fost formulate de mai multe ori de către liderii din Sud. Lipsa de progres nu trebuie pusă pe seama absenței soluțiilor. Exista acțiuni. De ceea ce este nevoie urgentă este voința politică de a nu lăsa cu adevărat „pe nimeni în urmă” și de a depăși una dintre cele mai complexe crize pe care le-a trecut umanitatea în istoria modernă. Aceasta ar fi cea mai bună contribuție a noastră la viitorul comun pe care trebuie să-l construim împreună!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.