• sâm. sept. 30th, 2023

SOCIALISTUL.RO

Schimbarea e tot mai aproape!

Coaliția PSD-PNL – ultimului „TUN”

ByRedactia

mai 20, 2023

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN și Alianța Politică ROMÂNIA SOCIALISTĂ, din care face parte, apreciază că ziua de miercuri, 10 mai 2023, va rămâne marcată cu negru în istoria României ca ziua în care poporul român pierde ultima parte din avuția națională, cea moștenită sau creată prin muncă și sacrificii în cei 45 de ani postbelici. Este ziua în care Camera Deputaților, camera decizională, a adoptat Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cunoscută, în faza de proiect, ca PL-x 143. Contrar contestărilor și comentariilor unor politicieni sau profesioniști de marcă, actuala coaliție de guvernare, pe care o numim, fără rezerve, cel mai sadic dictator al istoriei noastre, a hotărât să predea stăpânilor săi tot ce a mai rămas neprivatizat și neruinat din economia românească.

             Învocând o singură justificare, după părerea noastră o justificare puerilă, care exprimă probabil puterea lor de înțelegere sau doar umilirea puterii noastre de înțelegere, liderii coaliției PSD-PNL-UDMR, încearcă să ne lămurească asupra necesității adoptării acestei legi, ca cerință obligatorie pentru accederea României în Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare (OCDE) și respectarea altor acorduri încheiate cu organisme financiare internaționale.

             În realitate, sub masca unor prevederi referitoare la perfecționarea guvernanței corporative a întreprinderilor publice, care înseamnă un „ansamblu de reguli, proceduri și procese pentru administrarea și conducerea întreprinderilor publice… în concordanță cu standardele de bună guvernanță corporativă cuprinse în Principiile Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), precum și cu Ghidul OCDE privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice”, conform Art.2, alin.1 din Lege, se legiferează înstrăinarea a tot ce a mai rămas în proprietatea statului.

             Cu toate că textul legii este elaborat dezlânat și neprofesionist, voit sau numai din neînțelegerea specificităților de către traducători, atenționăm, în mod sintetic, asupra a două mari aspecte care rezultă direct sau implicit.

             Primul, se referă la transformarea tuturor unităților la care statul este acționar unic, majoritar sau deține controlul – regii autonome,  companii naționale, societăți naționale – în „Întreprinderi publice”… „De regulă, întreprinderile publice se constituie în societăți pe acțiuni, constituirea în societăți cu răspundere limitată fiind o excepție.”, conform Art. 2, alin.2. Coordonarea, exercitarea, în numele statului sau a unei unități administrative, a calității de acționar… revine Autorității publice tutelare, conform Art.2, alin.3, care, în conformitate cu Art.3, lit.f, exercită dreptul de proprietate asupra acțiunilor/părților sociale, după caz, deținute în întreprinderea publică, prin:… „adoptarea deciziilor privind înstrăinarea participațiilor la întreprinderile publice aflate sub controlul său direct sau indirect, precum și listarea pe piețele reglementate, cu informarea prealabilă a Guvernului;”

Al doilea, aspect cu caracter de noutate al legii, care va avea grave urmări , constă în constituirea unei Agenții, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului, denumită Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), care are ca principale atribuții: organizarea și gestionarea Corpului administratorilor de întreprinderi publice; avizarea diverselor etape ale procesului de  selecție, încheiere și monitorizare a contractelor de mandat cu administratori de către autoritățile publice tutelare; crearea Listei administratorilor de întreprinderi publice; gestionarea Tabloului de bord care va permite colectarea de date exacte și fiabile de la întreprinderile publice, precum și analizarea și monitorizarea continuă a indicatorilor de performanță ai acestora… elaborarea Politicii de proprietate a statului, ce se va aproba  de către Guvern și monitorizarea implementării acesteia (Art.2, Art. 2²).

             Dar, și mai clar, se introduce Art.2´, alin.3 „Guvernul poate delega exercitarea drepturilor de proprietate de la autoritățile publice tutelare la nivel central către AMEPIP sau poate încredința direct AMEPIP exercitarea drepturilor de proprietate în cazul unor întreprinderi publice existente sau nou înființate.”

             Întrebat de către jurnalistul Victor Ciutacu, care cunoaște bine procesul de privatizare și consecințele lui, despre rolul acestei Agenții, viitorul prim-ministru, Marcel Ciolacu, a răspuns laconic, chiar în seara zilei în care a fost aprobată această lege – „o agenție care monitorizează managementul companiilor”. După atâtea zile de discuții și confruntări, inclusiv în Parlament, atâta poate sau are voie să transmită poporului român Președintele Camerei Deputaților?

Nu, nu puteți să prostiți chiar pe toată lumea cu vorbe fără substrat, vorbe care ascund, pentru noi, ultimul mare jaf, pentru voi, Marele „TUN”, acela de a privatiza tot ceea ce a mai rămas în proprietatea poporului român, numai din voința prim-ministrului.

             Nu este așa de discret ceea ce ați făcut pentru că mulți cunoscători au recunoscut în această Agenție, crearea unei instituții similare Fondului Proprietății de Stat (FPS), este adevărat ceva mai evoluată, în sensul că o parte dintre atribuțiile aceleia sunt delegate așa ziselor autorități publice tutelare, numai că în conformitate cu Art.2´, alin.3, când va fi nevoie Guvernul poate să le ia acestora tocmai exercitarea drepturilor de proprietate. Amintim că FPS a fost, în primii ani de funcționare, în subordinea Parlamentului, ceea ce conferea o minimă garanție asupra posibilității de dezbatere a programelor și strategiilor de privatizare. După trecerea acestuia în subordinea prim-ministrului s-au multiplicat și căile de „influență”.

             Printr-un scurt recurs la istorie, când vorbim despre averea poporului român, incorect numită „averea statului sau unităților administrativ-teritoriale”, trebuie să revenim la momentul promovării Legii nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităților economice ca regii autonome și societăți comerciale, moment în care (deci după șase luni de haos) s-a stabilit ca 55,71% din capitalul social total (al cca. 320 de întreprinderi, considerate la acel moment strategice) să devină capitalul social al regiilor autonome și 44,29% din capitalul social (al cca. 6000 de întreprinderi) să revină societăților comerciale, deci să fie destinat din start privatizării. (Ulterior, prin modificarea legislației, s-a permis și privatizarea unei  părți a capitalului social al regiilor, astăzi nici nu se mai știe – cât, cum și cui). Acesta a fost momentul teoretic al declanșării amplului proces de diminuare a rolului statului în economie și pregătirii etapei ulterioare, trecerea efectivă a proprietății din sectorul de stat în cel privat.

             Atunci, reformele structurale și privatizarea au fost stabilite în acordurile speciale convenite cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) componentă a Băncii Mondiale (BM), preluate în acordurile încheiate cu Fondul Monetar Internațional (FMI) și condiționau accederea României în NATO și Uniunea Europeană.

             Constatăm că și acum ordinele vin din afară și  trebuie să le „înghițim” pentru a fi primiți în OCDE. Merită oare acest imens sacrificiu?

             Dacă Fondul Proprietății de Stat și Fondurile Proprietății Private au privatizat mai puțin de jumătate din participațiile statului în societățile comerciale și s-a distrus întreaga economie, unde vom ajunge după ce vor fi „predate” multinaționalelor, așa zișilor investitori străini, toate resursele și tot ce mai funcționează și produce în România?

             Alianța politică ROMÂNIA SOCIALISTĂ atenționează toate partidele parlamentare, toți factorii decizionali și de influență asupra gravelor derapaje de la constituția țării introduse de această lege prin transformarea bunurilor proprietate publică în bunuri transmisibile, prin crearea condițiilor de înstrăinare a peste 240 de regii autonome și 1000 de întreprinderi cu capital de stat.

             Suntem convinși că acreditarea ideii că PRIVATIZAREA ESTE SINGURA SOLUȚIE PENTRU MAI BUNA DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A ȚĂRII a fost și rămâne O CACEALMA deoarece constituie O INDUCERE ÎN EROARE INTENȚIONATĂ A POPULAȚIEI.

             Cerem Președintelui României, Domnului Klaus Werner Iohannis, să nu promulge legea și să organizeze un REFERENDUM prin care POPORUL ROMÂN să poată hotărâ asupra modalităților de administrare și valorificare a proprietății, ce îi revine de drept.

Constantin ROTARU,

Constantin IONESCU,

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT al MUNCITORILOR

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.