Lucrările congresului s-au ţinut la Doneţc, unde există o importantă opoziţie faţă de guvernul semifascist rezultat în urma loviturii de stat de la 22 februarie. Ştim că acum comuniştii sunt persecutaţi în Ucraina. De aceea am selectat fragmente din cuvîntarea lui Petro Simonenco, preşedintele partidului, pentru a înţelege cum vor să acţioneze în continuare tovarăşii nostrii ucrainieni. Eu nu credeam că se vor înscrie în cursa alegerilor prezidenţiale – sindajele de opinie nu îi menţionează. Cel puţin cele pe care le ştiu.
Titlul cuvîntării este “Вставай, страна огромная!” şi face referire la un cîntec celebru din perioada celui de al doilea război mondial (îl puteţi asculta aici http://www.youtube.com/watch?v=yCQ0V85qvi0 sau, într-o interpretare modernă a Elenei Vaenga
aici http://www.youtube.com/watch?v=8Y4_2Qa0QQs )

TOVARĂŞI

Scopul congresului este de a stabili tactica noastră de rezistenţă în faţa regimului naţional fascist şi în vederea alegerilor prezidenţiale din 25 mai. Activăm în condiţiile grele ale unei propagande totale împotriva noastră şi de aceea trebuie să nu ne pierdem sîngele rece şi să dăm o evaluare în termeni de clasă a evenimentelor care au dus contrarevoluţi colorată din perioada noiembrie 2013 – februarie 2014 .

Evenimentele au loc pe fondul unei crize profunde a sistemului capitalist modern, însoțit de supraproducție pe o scară globală, formarea de ” bule ” în piețele globale de capital, de schimb valutar și bule care duc în mod legic la intensificarea luptei pentru resurse , piețe și sfere de influență în relațiile internaționale .
Putem observa în mod clar două tendințe .

În primul rând , creșterea rândurile șomerilor în Occident, o ofensivă pe scară largă împotriva statului social ,al drepturilor sociale şi civile ale clasei muncitoare din aceste țări .

În al doilea rând, consolidarea politicii neo-colonialiste agresive a SUA și a sateliților săi europeni pentru a stabili controlul asupra resurselor naturale , financiare și umane în țările în curs de dezvoltare .

Implantarea a ceea ce ei numesc „Democrație” şi incitarea la „revoluţii colorate „, „primăveri arabe” şi lovituri de stat se înscriu în a doua tendinţă. În acest scop al doilea „Maidan” din Ucraina a primit de la Statele Unite ale Americii și sateliții săi sprijin complet financiar, organizatoric şi politic. Spre deosebire de politica de SUA și UE din vremea primului „Maidan” din 2004, azi ei nu se mai ascund, îşi permit încălcare flagrantă a normelor diplomatice, iar politica lor intervenţionistă este sunsţinută fără ruşine de naționaliștii ucraineni ultra – radicali. Ei au fost trupele de şoc ale neocolonialismului.

Dar cauza principală a revoltei populare nu este externă, ci internă. Înrăutăţirea condiţiilor economice, politica agresiv antisocială, încălcarea drepturilor civile. Acestea au provocat nemulțumirea maselor şi nu renunţarea la „drumul spre UE”.

Direcţia „proeuropeană” atît a Partidului Regiunilor, cît şi a fostei opoziţii – „Svoboda”, „Udar” si „Batkivşcina” – a însemnat un nou val de reforme liberale care în practică s-au dovedit a duce la exproprierea a drepturilor economice și sociale ale populației. Reforma sistemului de pensii , sănătate , educație, legislația muncii au avut ca scop dezmembrarea statului social, revizuirea garanțiilor constituționale și uzurparea puterii în Ucraina de capitalul oligarhic naţional şi internaţional. La aceasta s-a adăugat şi guvernarea ineptă a Partidului Regiunilor,avariția și corupţia. Toate acestea au condus la prăbușirea efectivă a economiei naționale , a adus la pre – default de stat , a pus Ucraina în pericol de dezintegrare şi pierdere a suveranității. S-a ajuns la situaţia în care clasele defavorizate nu pot să mai trăiască aşa iar cele privilegiate nu mai sunt în stare să guverneze.

Indignarea cetățenilor a fost cauzată de corupție, fuziunea dintre afacerişti și guvern , paralizia completă a sistemului judiciar și de aplicare a legii. Cetățenii au fost ipsiți de toate drepturile și nu au putut vedea nici o modalitate legală de a şi le recăpăta. La acestea s-a adăugat războiul nemilos dintre oligarhi pentru putere și avere, recesiune prelungită, declinul producției industriale, creșterea datoriei externe . nu se mai putea. Oamenii au cerut schimbare. Pînă în noiembrie 2013, nemulțumirea maselor era neorganizată, stihinică. Cetăţenii făceau proteste spontane şi cereau schimbarea sistemului.

Tragedia loviturii de stat din februarie a constat în iluzia că noii veniţi la putere vor face schimbări revoluționare în interesul maselor. Sub influența propagandei burgheze, oamenii, din păcate, au luat de bune sloganurile democrației liberale europene . Sloganuri evident utopice. De ele au beneficiat imediat forțele politice care reprezintă interesele burgheziei compradore, ale capitalului oligarhică-interlop – adică exact ale duşmanului lor de clasă. Masele exploatate s-au lăsat folosite ca figuranți în lupta dintre diferitele clanuri de oligarhi: cei care au fost la putere, și cei care s-au grabit la averea publică.

Astfel, lovitura de stat nu a dus la o schimbare în sistemul socio – politic . Mai rău, vechiul regim îşi ţinea miliardarii” în spatele scenei „; noul regim şi-i pune în capul mesei. Unii dintre ei – finanţatori ai Maidanului au fost puşi să conducă administraşia de stat în Dnepropetrovsk, Donetsk, Odesa .

Oligarhii sprijiniţi de Vest au fost finanţatorii loviturii de stat. de la provocări contra forţelor de ordine s-a ajuns la măcel. Contrarevoluția din februarie în Ucraina s-a încheiat în înfrângere muncitorimii. Pe umerii militanților naționaliști şi ai grupărilor paramilitare s-au cocoţat la putere aceleași oligarhi. Şi aşa, în Ucraina a fost stabilit regimul național- fascist .Un regim care duce o luptă brutală cu disidența , care a stabilit o cenzură totală în mass-media, un rregim care asasinează demonstrativ jurnaliști care li se opun, regim care a înlocuit forţa dreptului cu dreptul forţei, regim care a împărţit societtea în ” drepţi ” și „eretici „. Un regim pentru care prioritatea a fost să dea afară în masă funcţionari publici şi să îşi pună oamenii lor. Un regim în care poliţia nu mai apără legea şi în care înfloresc bandele criminale și jefuitorii. Un regim care foloseşte structurile de putere pentru redistribuire proprietății şi a bugetului de stat.

[…]

Regimul naţional fascist ucrainian are următoarele caracteristici
– exprimă interesele celor mai reacţionare cercuri ale burgheziei compradore pro-occidental și are un caracter pronunțată dictatorial şi represiv;
– în practica politic se bazează pe pretenţii de supremaţie totală a naţiunii ucrainiene, șovinism militant, anticomunism zoologic în ideea de a spăla cît mai mulţi oameni pe creier şi a le abate atenţia de la problemele urgente ale vieții şi de la jaful pe care îl fac;
– încearcă să-și consolideze dominația apelînd la mica burghezie şi la burghezia mijlocie căreia îi serveşte sloganuri de un populism cinic, pseudo-socialiste ;
– deşi paraziteaza sloganuri patriotice, regimul are o politică internă antinațională, se subordonează făţiş ordinelor venite de la SUA, UE, NAT, FMI şi extinde atacul asupra drepturilor socio – economice ale cetățenilor săi.

Discuţiile asupra Constituției, formarea guvernului, primele acte legislative adoptate de noua coaliție în parlament ne dau un motiv să credem că Ucraina este pe punctul de colaps al statului și război civil. Deja primele decizii ale regimului a arătat în slujba căror interese vor acționa . Primii pași care vizează punerea în aplicare a recomandărilor Consensul de la Washington: planul anti – criză o versiune cinică a reformelor liberale antinaţionale.

Prima măsură avută în vedere este privarea statului ca subiect al economiei. Privatizarea totală se efectuează sub sloganul de „demonopolizarea”. S-au anulat toate programele guvernamentale de investiții de capital şi s-a redus bugetul pentru ştiință, sănătate și educație. Se batjocoresc cu cinism interesele naționale, se dicriminează producătorul ucrainian, nu se mai finanțeazî programele sociale, se acceptă toate cerințele FMI. Adică se face o politică antisocială. Pentru muncitorii ucraineni se prevede creșterea vîrstei de pensionare şiînghețarea salariilor, pensiilor, burselor și ajutoarelor sociale.

Va creşte preţul utilităţilor publice, se va privatiza sănătatea şi educația iar sistemul de securitate socială va fi distrus. Se vor anula subvențiile guvernamentale pentru producători. Acest lucru va duce la o scădere a producției, la șomaj și la preponderenţa importurilor pe piața internă. Pământul va fi transformat într-o marfă şi se va accelera luarea forțată a terenurilor de la țăranii ucraineni de companii străine. S-a văzut că aşa a fost în Grecia, Spania, Portugalia, Italia. Nu există nici un motiv să spunem că în Ucraina nu va fi aşa. Actualul guvern , ca şi cele anterioare , are în vedere doar interesele marelui capital.

De aici trebuie să plecăm în stabilirea obiectivelor noastre. Evenimentele din iarna au fost o lovitură de stat. Semnificație sa majoră este colapsul politicii burgheze și a regimului burghez corupt. Urmarea este încurajarea şi înarmarea organizații de dreapta făţiş fasciste. Ucraina este atrasă în conflictele geopolitice şi devine un poligon de încercare a forţelor oligarhiei mondiale. Datorită unor circumstanțe specifice, după distrugerea URSS Ucraina nu s-a atașat la nici unul din blocurile militaro-politice existente. Ca atare a rămas zona de confruntare între forțe puternice – SUA, UE , NATO, pe de o parte , și Rusia – pe de altă parte . Fiecare dintre aceste forțe tinde să aibă țara noastră în orbita sa de influență.

Imperialismul vestic vrea să rupă echilibrul geostrategic format pe continent. Concret, vrea să rupă Ucraina de la aliații săi naturali din est, pentru a o atrage în NATO şi a consolida frontul anti – rus. Dacă Ucraina va intra în NATO, acesta va ajunge la 1300 km de centrul Rusiei.

Pentru a atinge acest obiectiv în SUA s-au cheltuit deja peste 5 miliarde dolari. De aceea Vestul sprijină făţiş regimul de dreapta – naționalist – adică îi sprijină pe fascişti. Trebuie să subliniem faptul că acum Occidentul şi-a atins în mare măsură planurile sale de tarnsformare a Ucrainei într-un stat ostil Rusiei. Este un mare succes al imperialismului mondial, mai ales american.

Având în vedere modul în care merg lucrurile , există toate motivele să spunem că viitorul Ucrainei este plină de pericole grave. Politica internă și externă a Ucrainei va fi chiar mai subordonată dictatelor din Vest și țara va deveni marioneta lui, o colonie. Aceasta este adevărata consecinţă a aderării Ucrainei la NATO.

Ideologia național șovinistă devine publică, cu caracter obligatoriu şi este însoțită de creșterea rusofobiei şi de psihoza anticomunistă. Să recunoaștem : suntem amenințaţi cu interzicerea. Deja în regiunile vestice suntem interzişi de facto.
Astăzi , principalul lucru – pentru a păstra partidul și structurile sale este să consolidăm legăturile cu masele şi să demacăm adevărata natură a loviturii de stat. Avem datoria să respectăm Constituţia şi legile ţării pentru a apăra interesele oamenilor muncii, pentru a proteja interesele naționale ale Ucrainei.

Acum trebuie să facem totul pentru a asigura restabilirea statului de drept, pentru a asigura unitatea și integrității teritoriale a patriei noastre. Dictatura fascistă este o amenințare reală.

Marea provocare globală pentru Partidul Comunist este să convingă societatea să respingă lovitura de stat la care a dus dreapta radicală dictatura burgheză. Avem nevoie ca organele de aplicare a legii să îşi reintre în drepturi şi să cerceteze toate crimele făcute în timpul contrarevoluţiei. Să fie pedepsiţi toţi cei vinovaţi de încălcarea legilor şi pierderi de vieți omenești indiferent de care parte au fost. […] Autoritățile sunt obligate să se dezarmeze imediat milițiile ilegale și să interzică activitățile lor.

[…]

Programul anticriză propus de PCU poate şi trebuie să fie o bază pentru normalizarea situaţiei, mai ales că a fost ignorat de guvernul anterior.

Unul dintre primele acte de cu care noua putere şi-a provocat poporul a fost anulare demonstrativă a legii limbilor. A fost un din cauzele de ostilitate faţă de noua putere mai ales în est și de sud a țării . De-a lungul ultimelor două decenii s-a impus ideologia naționalistă, glorificarea complicilor ucrainieni ai fascismului german. Şi aceata a dus deja la consecinţe grave – trecerea Crimeei de la noi la Federaţia Rusă. NE place sau nu, cetăţenii Crimeei au decis deja într-un referendum. Trecerea sub jurisdicția Federației Ruse a Crimeei a fost datorată politicii iresponsabile a regimului național – fascist. În loc să tragă concluziile care se impun, în loc să îşi asculte poporul, noii guvernanţi toarnă gaz peste foc într-o orgie de isterie naţionalistă. EI nu văd că se luptă cu propriul popor.

Evenimentele confirmă teza clasică: de fiecare dată cînd într-o ţară este o criză, burghezia recurge al ciuma brună a fascismului şi anticomunismului. Acum anticomunismul a depăşit agresivitatea cu care earm obişnuiţi. Se recurge la teroare psihologică și fizică împotriva activiștilor noştri, la membrii lor de familie, la distrugerea sediilor noastre, ale monumentelor noastre. Am explicat acestea şi am şi fost auziţi în rezoluţia De altfel , toate acest lucru a fost deja testat în țările afectate din Europa . Aceste experimente în Grecia , Spania , Portugalia , Italia , a condus la un singur – sărăcie și declin neîntreruptă a economiilor naționale , care a durat mai mult de 5 ani.

Nu există nici un motiv să spunem că Ucraina va fi diferit . Deoarece actualul guvern , cum ar fi cele anterioare , are în vedere doar interesele naționale și interesele marelui capital.

Definirea obiectivelor lor pentru viitorul apropiat , noi Comuniștilor din Ucraina , pornind de la faptul că evenimentele de iarna au fost, în esență, o lovitură de stat . Semnificație sa totală și majore istoric – într-un colaps aparent a politicii burgheze și a regimului burghez corupt.

Cu toate acestea, ar trebui să notăm că vărsat în anarhia din stradă și fărădelegii . Cu depunerea de capital conflictelor etno – culturale și religioase umflate . Înarmarea organizații de dreapta deschis fascist . Ucraina este atras în conflictele geopolitice globale în curs de dezvoltare coliziune poligon mondial a intereselor oligarhiei.

Sentiment de ceea ce sa întâmplat și se întâmplă în țara noastră , nu poate fi înțeleasă fără a lua în considerare procesele de ordin geopolitice asociate cu poziția țării noastre în lumea modernă . Din cauza unor circumstanțe Ucraina după distrugerea Uniunii Sovietice , nu atașat la oricare dintre blocurile – militare politice existente , a fost în centrul de confruntare între forțe puternice – West ( SUA, UE , NATO ) , pe de o parte , și Rusia – pe de altă parte . Fiecare dintre aceste forțe tinde să aibă țara noastră în orbita sa de influență .

Imperialismul SUA și aliații săi europeni scop – de a rupe echilibrul geostrategic , format pe continent , rupe Ucraina de la aliați naturali din est , pentru a forța să renunțe la statutul său neutru și de a atrage NATO consolida anti – rus , sa mutat mai mult de 1300 km de centrul Rusiei puterii sale militare , potențial sporit de Ucraina .

Pentru a atinge acest obiectiv în Statele Unite a cheltuit , potrivit oficialilor Departamentului de Stat oficiale , sume imense de bani – 5 miliarde dolari. West deschis sprijină instalat în Ucraina dreapta – naționalist , în fapt , regimul nazist .

Trebuie să subliniem faptul că în această etapă în Occident atins în mare măsură planurile sale de la separarea de Ucraina de la aliații săi din est , transformând-o într -o stare rusesc ostil . Acesta este un succes gravă a imperialismului mondial , mai ales american .

Având în vedere modul în care merg lucrurile , există toate motivele să spunem că consolidarea în continuare a noului regim din Ucraina este plină de pericole grave .

Politica internă și externă a Ucrainei va fi chiar mai subordonate dictează Vest , și țara noastră sa transformat în cele din urmă în marioneta lui , teritoriu mandatat . Acest lucru va contribui la semna un acord de asociere și o zonă de liber schimb cu UE , relațiile cu Rusia pliante , acesta este un adevărat aderarea Ucrainei la NATO .

Țara este câștigă putere și scară de la noul represiunii regimului fascist împotriva oponenților politici .

Ideologia național șovinist de fapt transformat într-o publică , cu caracter obligatoriu pe toate , care este însoțită de creșterea rusofobie psihoza anticomunistă .

Să ne recunoaștem : acolo – amenințarea de interzicere a Partidului Comunist din Ucraina . Mai mult decât atât , în regiunile vestice ale activităților organizațiilor noastre de partid , de fapt deja interzis .

Situația actuală din țară necesită partidului nostru suspendat acțiune , de înaltă vigilență , măsuri serioase .

Astăzi , principalul lucru – pentru a păstra partidul și structurile sale , personal , să consolideze legăturile cu masele , pentru a dezvălui adevărul despre natura lovitura de stat a avut loc .

Ca o forță politică responsabilă , pentru care există milioane de oameni , și vom continua în mod constructiv și consecvent aderarea la Constituția și legile țării de a apăra interesele oamenilor muncii , pentru a proteja interesele naționale ale Ucrainei , de a solicita restabilirea păcii civile , a statului de drept , de a face totul pentru a asigura unitatea și integrității teritoriale a patriei noastre .

Evident, din punct de vedere sărăcire total, nivel cultural se încadrează Ucraina intenționat presiuni pentru stabilirea unei dictaturi fasciste . Și aceasta este o amenințare reală . Acesta este un verdict pentru întreaga societate ucraineană .

Provocare globală pentru Partidul Comunist – să rupă inerțiaoligarhic escaladarea lovitura de stat a eșuat în dreapta radicală dictatura burgheză .

Avem nevoie de agențiile de aplicare a legii să efectueze o , minuțioasă , imparțială adânc în evenimentele tragice care au avut loc în ultimele luni , pentru a le da aprecierea juridică fundamentală . Vinovați de încălcarea legilor , pierderi de vieți omenești , ar trebui să fie pedepsit , indiferent de care parte au fost .

Astăzi , este important să se întoarcă imediat la situația din țară , în toate regiunile sale în domeniul juridic , restabilirea funcționării normale a tuturor organelor de putere și de guvern , pentru a suprima orice manifestare a tiraniei , arbitrar și jafuri , pentru a împiedica persecuția de oameni pentru convingerile lor politice , opiniile ideologice , în siguranță apăra Constituția Ucrainei a declarat drepturile și libertățile cetățenilor .

Autoritățile sunt obligate să se dezarmeze imediat milițiile ilegale și interzice activitățile lor .

Situația critică din țară cere să se concentreze în primul rând pe prevenirea și prevenirea prăbușirea a crizei economice , abordarea problemelor prioritare în sfera socială .

Bază reală pentru discuții de afaceri și deciziile de aceste probleme pot și ar trebui să fie de program anti – criză , propusă de partidul nostru , dar ignorat de guvernul anterior .

Unul dintre primele acte de provocare putere nou – vechi a devenit anulare lege demonstrativ ASU la politica lingvistică adoptată în vederea punerii în aplicare a cerințelor Cartei Europene pentru Limbile Regionale sau Minoritare . Acesta a explodat la situația din țară cauzate de emisiile de nemulțumire acumulate la om , mai ales în est și de sud a țării . De-a lungul ultimelor două decenii impuse ideologie naționalistă , glorificare complici fascismului german sa întâmplat încălcare a drepturilor cetățenilor în domeniul limbii . Acest lucru a dus deja la consecințe grave , inclusiv tranziția reală și Sevastopol autonomia Crimeea în Federația Rusă – tranziția , a confirmat – fie că ne dorim sau nu – cea mai mare parte a cetățenilor ucraineni care locuiesc în această regiune într-un referendum .

Pentru o fracțiune de reală din Ucraina , Crimeea trecerea sub jurisdicția Federației Ruse a dus la politica iresponsabilă a regimului național – fascist curent . Și în schimb , pentru a trage concluzii , pentru a auzi vocea propriului popor , ei pompa de isterie militarist , sunt război informații la scară largă împotriva propriului popor ucrainean .

Avem încă să înțeleagă de ce a maselor a adus la o situație disperată , permite demagogi și escroci , servind interesele de oameni bogați , prostule te pas cu pas pe aceeași greblă .

Evenimente legate de lovitura de stat a avut loc pentru a confirma că de fiecare dată în țară exacerbat criza , în creștere nemulțumire în masă , autoritățile burgheze exhuma ” maro ” și ridica un nou val de anti – comunism . În acest moment , nu este numai o scară foarte mare și cinism , dar, de asemenea, agresivitate fără precedent , care , cu complicitatea a șoviniști anterioare de guvern și de sprijin fățiș naționale , care s-au confiscat pe la putere , însoțite de teroare psihologică și fizică împotriva activiștilor de rang noastre de partid și de fișier Comuniștilor , membrii de familie ai acestora , acte flagrante de vandalism ( de distrugere a monumentelor lui Lenin , alți lideri ai Partidului Comunist și a statului sovietic , câștigătorii asupra fascismului în al doilea război mondial ; banditism și spații de captare a Comitetului Central , un număr de comitete regionale și locale ale partidului nostru ) , care a găsit drumul reflectate în rezoluția Parlamentului European pe 27 februarie 2014.

[…]

Este nevoie să oprim flecăreala despre inevitabilitatea „reformelor nepopulare” și de a face reforme populare. Trebuie să oprim speculațiile la „interesul național” și să explicăm foarte car ce înseamnă el: interesele maselor muncitoare. Adică:

– Lupta nu doar împotriva corupției în general, ci a deturnării de fonduri și risipei de fonduri de la bugetul de stat. Nu este vorba de a minimiza punerea în aplicare a programelor guvernamentale importante, ci de a pedepsi cu asprime deturnarea de fonduri bugetare şi de a asigura utilizarea eficientă a acestora . Nu poate fi vorba despre umanizarea a legii cu privire la infracțiuni economice . Delapidatorilor ar trebui să le fie confiscate în favoarea statului toate averile, indiferent de dimensiunea de furtului;
– Adoptarea legii privind conflictul de interese, care va închide drumul de la servicii publicela afaceri de familie;
– Analizarea tuturor contractelor de privatizare și punerea în aplicare de către proprietar a obligațiilor de investiții . Moratoriu cu privire la privatizare, care a devenit un loc comun în jefuirea poporului ucrainean . Amenzi și naționalizare – asta e ceea ce ar trebui să vadă proprietarii fără scrupule;
– Închiderea tuturor canalelor de scurgere a banilor spre paradisuri fiscale. Urmărirea unei politici de reinvestire a profitului prin creșterea poverii fiscale pe profitul care nu este orientat spre dezvoltarea. Proditul ar trebui să meargă la proiecte de modernizare a activelor de producție ale întreprinderilor și a proiectelor de infrastructură ;
– Deplasarea sarcinii fiscale de la producția primară la consum . Necesitatea de a reveni la o scară progresivă de impozitare a veniturilor . Impunerea imediată a taxei pe lux;
– Monitorizarea respectării standardelor sanitare și fitosanitare a produselor agricole importate în Ucraina;
– Intensificarea politicilor de substituție de import. În loc de a deschide piețele externe pentru bunuri de larg consum, mai bine să extindem sprijin de stat pentru producătorii ucraineni în industria ușoară, alimentară sau de prelucrare ;
– Cooperare echitabilă de producție cu Rusia și țările din Uniunea vamală, în contrast cu subordonarea slugarnică faţă de Occident . Punerea în aplicare a proiectelor comune în sectoare promițătoare ale economiei – rachete , avioane , complex militar – industrial , inginerie , medicina si agroalimentar;
– Retragerea imediată a reformei sistemului de pensii şi ignborarea oricări recomandări de la FMI;
– Calcularea corectă a pensiilor în funcție de vechimea în muncă şi contribuţia la stat; satisfacerea drepturilor constituționale la educație, sănătate, şi culturale ale populaţiei ; creșterea investițiilor publice în cercetarea de noi surse de energie și de modalități de a reduce producția de energie, utilizarea surselor regenerabile de energie a crescut.
Cu toată răspunderea vă spun că nici una dintre părțile burgheze care se luptă în Ucraina – nici liberalii , nici naționaliști , nici conservatorii și cu atît mai mult neofasciștii nu iau în calcul şi posibilitatea de a face şi ceva bun pentru mase. Toate sunt sortite numai să facă guverne ale trădării naţionale. Doar Partidul Comunist poate forma un guvern patriotic, pentru popor.

[…]
Lovitura de stat nu a dus şi nu poate duce la rezolvarea unei crize sistemice profundă. Criza a trecut într-o nouă etapă caracterizată prin creşterea represiunii şi incapacitatea guvernanţilor de a preveni dezintegrarea țării. Pe de altă parte ne bucură creşterea mişcării de rezistenţă populară împotriva neofasciştilor – mai ales estul și sudul țării. Deja populaţia a trecut la cereri radicale: să sepună capăt terorii grupărilor armate ilegale, să se asigure drepturile și libertățile , protecția vieții și proprietății şi să se asigure cetățenilor dreptul de a organiza referendumuri asupra problemelor cheie de interes pentru poporul nostru . Asemenea cereri apar într-o serie de regiuni de est și de sud ,unde populația a fost mult timp pasivă. Sunt zeci de mii de oameni care protestează iar protestul este îndreptată împotriva fascismului şi pentru dreptul la referendumuri , atît locale, cît și la nivel național cu privire la statutul limbii ruse şi la federalizarea Ucraina . Comuniștii iau parte în mod activ la proteste şi susțin cerințele participanților . Este important să nu dăm răspuns la provocări pentru a nu oferi un motiv oficial de interzicere a partidului nostru . Amenințarea tot mai mare de stat fascist impune transformarea protestelor spontane într-o adevărată mișcare antifascistă de masă.

Acesta ar trebui să conducă organizația de partid ! De asemenea, este important să se consolideze rolul de organizare și de unificare a reprezentanților partidului nostru în cadrul Comitetului Anti – fascist din Ucraina unde s-au adunat toate forțelor patriotice care se opun amenințării fascismului. Acest subiect poate și ar trebui să fie în centrul activității noastre în acest moment .

În aceste condiții , participarea partidului nostru în campania electorală devine crucială . Oamenii trebuie să știe că, în ciuda persecuția și reprimarea , teroarea morală și fizică Partidului Comunist există şi nu se dă bătur.Participarea noastră în campania electorală este un test serios pentru partid, militanţii săi şi pentru toți comuniștii , verifica gradul de influență în societate și găseşte noi oportunități de consolidare a prezenţei noastre în mase, acestui efect , crește conștiința de clasă , de organizare și de activitate a clasei muncitoare.

În timpul campaniei electorale să ne concentrăm pe:
– Clarificarea cauzele și consecințele loviturii de stat, criticarea activității guvernamentale incompetentea Partidul Regiunilor
– Demascarea interferenței cinice şi brutale a țărilor din Europa de Vest și Statele Unite în afacerile interne ale Ucrainei , sprijinirea de către ei a neofasciştilor;
– Acoperirea de pe poziția partidului nostru a evenimentelor legate de ” Maidan ” , ceea ce este deosebit de important într-un mediu în care oligarhii controlează mass-media în scopul de a ascunde adevărul şi de a spăla creierele oamenilor , de a aţîţa isteria anti – comunistă ;
– Clarificarea esenței de clasă clasa a regimul fascist burghezo- naționalist stabilit în țara într-o lovitură de stat

[…]

Ştim că va fi greu. Este necesar să se evaluăm în mod realist capacitățile noastre.

[…]

Motive de optimism avem . Într-un timp scurt, noul regim şi-a arătat natura anti – populară şi incompetența. Deteriorarea inevitabilă a situației lmuncitorilor ca urmare a cerințelor autorităților FMI va duce inevitabil la o creștere a revoltelor. Există premisele pentru a învinge la alegeri. Este important pentru a ajuta păturile largi de alegători să înţeleagă că singurii care sunt de partea poporului suntem noi, comuniştii. Cu cît vom fi mai mulţi în Rada Supremă, cu atît vom putea apăra mai bine interesele ucrainienilor.
Este greu, ştiu. Evenimentele pot lua o turnură periculoasă. Să fim fermi și principiali şi să credem în victorie. DA aceea există Partidul Comuniștilor pentru a activa, a lupta și de a cîștiga !

— traducere de Gh. Zbăganu

Articol scris de Redactia

Vizualizari: 1202 ,

Comentariile sunt suspendate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *