• vin. iul. 12th, 2024

SOCIALISTUL.RO

Schimbarea e tot mai aproape!

Acord de colaborare electorală. Alianța Socialiștilor și Comuniștilor, ROMÂNIA SOCIALISTĂ, garanția stabilității și progresului economico-social al României

„Dacă nu știi încotro mergi, uită-te înapoi de unde ai venit!”
          Istoria recentă demonstrează că ROMÂNIA SOCIALISTĂ, în cele patru decenii în care a condus România, valorificând resursele materiale și umane numai în interesul poporului român, a construit mult și de calitate reușind, într-o perioadă scurtă de timp să transforme o țară eminamente agrară într-o țară industrial-agrară, mediu dezvoltată, independentă și suverană, capabilă să construiască de la ac la avion, de la centrale nuclearoelectrice și vapoare de mare capacitate la componente microelectronice și robotică și să devină, în aprilie 1989,  singura țară din lume fără datorii externe.
          De 34 de ani Stânga românească este marginalizată de factori politici interni și externi și de mass-media aservită acestora, fapt pentru care, în Registrul Partidelor Politice din România, sunt înregistrate doar trei partide de stânga:
Partidul Socialist Român (PSR),
Partidul Comunist Român-Secolul XXI(PCR-XXI) și
Partidul Social Democrat al Muncitorilor (PSDM).
          Pe parcursul activității lor, fiecare dintre aceste partide a militat pentru realizarea unei Reconcilieri Naționale între toate forțele politice din țară, astfel încât să se poată elabora un Program de Dezvoltare Economico-Socială a României, pe termen Mediu si Lung, ale cărui prevederi să fie respectate  de toate partidele ajunse la guvernare.
          Lipsa de receptivitate a celorlalte  partide privind o posibilă Reconciliere Națională, pe de o parte, și schimbările geo-politice care se petrec cu rapiditate în plan Regional și Mondial, pe de altă parte, impun unitatea de organizare și acțiune a partidelor  de stânga, care activează legal pe eșichierul politic românesc, pentru a se asigura, în plan extern, continuitatea politicii tradiționale de  prietenie și cooperare reciproc avantajoasă cu toate țările lumii, indiferent de regimul lor politic și social și, în plan intern, de oprire a declinului economico-social al țării.
          Dezvoltarea sectoarelor strategice și a infrastructurii, dezvoltarea și modernizarea agriculturii, protejarea fermierilor români în fața concurenței străine neloiale, blocarea vânzării pământului către străini, recuperarea proprietăților restituite sau înstrăinate în mod abuziv și cu încălcarea celor mai elementare prevederi legale, interzicerea exportului de resurse naturale neprelucrate, terminarea Canalului Dunăre-București, a microcentralelor aflate în diferite stadii de construcție, terminarea unităților 3 si 4 ale Centralei nuclearoelectrice Cernavodă, aducerea transportului rutier, feroviar și naval la nivelul cerințelor Secolului XXI, sunt obiectivele principale ale ROMÂNIEI SOCIALISTE.
          În ceea ce privește apartenența României la Uniunea Europeană,  ROMÂNIA SOCIALISTĂ militează pentru o Europă fără dublu standard, formată din state independente și suverane, în care popoarele pot să-și hotărască singure soarta.
          Întrucât nu poate exista suveranitate și naționalism fără independență, ROMÂNIA SOCIALISTĂ acționează pentru promovarea unei politici de Neutralitate a țării, de realizare a unei zone denuclearizate la Marea Neagră și în Balcani, pentru transformarea parteneriatelor strategice militare în parteneriate strategice economice și includerea țării noastre în marele program economic Drumul Mătăsii, inițiat și promovat de peste 10 ani, pe plan mondial, cu rezultate deosebite, de către China.
          Concretizarea începerii cooperării între PSR, PCR-XXI și PSMD, în plan electoral și în perspectivă în activitatea pe plan intern internațional, s-a făcut în data de 26 Ianuarie 2024, când conducerile celor trei partide, întrunite în ședință comună, au hotărât  ca participarea la Alegerile din anul 2024 să se facă în cadrul unei Alianțe Electorale sub sigla Alianței ROMÂNIA SOCIALISTĂ, înregistrată la Tribunalul București, în anul 2022, de către PSR și PSDM.
          Cu această ocazie conducerile celor trei partide au mandatat conducerea PSR să întreprindă măsurile care se impun pentru înregistrarea alianței Electorale a PSR, PCR-XXI și PSDM la Autoritatea Electorală Permanentă și să coordoneze activitatea Alianței Electorale „România Socialistă” pe perioada alegerilor.
          Coordonarea activităților comune, pe perioada alegerilor și în continuare, la nivel central și zonal, se va face în baza unor instrucțiuni stabilite de conducerile celor trei partide.  
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN (PSR)
PARTIDUL COMUNIST ROMÂN-SECOLUL XXI (PCR-XXI)
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MUNCITORESC ROMÂN (PSDMR)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.