La data de 12 aprilie 1989, tovarăşul Nicolae Ceaușescu anunță că România a plătit toată datoria externă, în sumă de 21 miliarde de dolari. Au rămas în istorie cuvintele sale:

„De azi înainte, România nu mai plătește tribut nimănui!”

„La data de 12 aprilie 1989, Nicolae Ceaușescu s-a adresat Plenarei Comitetului Central, unde a făcut publică încheierea plății datoriei externe, ce se ridica la 21 miliarde de dolari, și chiar mai avea de recuperat 2,5 miliarde de dolari. Ce s-a întâmplat cu acești bani, e un mister” – scrie activenews.ro, amintind şi cifrele oficiale din 2018 privind situaţia României capitaliste care a ajuns să fie profund îndatorată: „La 13 aprilie 2018, Banca Națională a României a anunțat că datoria externă a României a depășit 95 de miliarde de euro!”

Discursul lui Ceauşescu, demn de manualele de istorie: viziune şi patriotism!

A rămas în istorie şi a devenit viral pe Internet discursul tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român şi preşedintele Republicii Socialiste România, ţinut la Plenara din 12-14 aprilie 1989. Pentru cei care vor să înţeleagă sacrificiul făcut de întreg poporul roman pentru obţinerea independenţei şi suveranităţii naţionale, cifrele prezentate spun totul: cămătarii lumii capitaliste sperau că vor putea trăi mult şi bine din dobânzile impuse pentru împrumuturile acordate. Şi, totodată, pentru cei care dezinformează spunând că România socialistă era sub „tapla” Moscovei, tot din discursul tovarăşului Nicolae Ceauşescu aflăm că datoria în ruble a fost de mult achitată, în fapt „ruperea” de URSS producându-se în perioada când statul român a fost condus de Gheorghe Gheorghiu-Dej, iar trupele sovietice se retrăseseră din România, ţara noastră fiind singurul stat semnatar al Tratatului de la Varşovia (alternative la NATO pentru ţările socialiste) pe teritoriul căruia nu staţionau şi nu tranzitau trupe străine!

Revenind la plata datoriei externe, iată ce a spus preşedintele Republicii:

„Zilele de 12-14 aprilie marchează, se poate spune, o deplină independență economică și politică a României! Pentru prima dată în istoria sa îndelungată, România nu mai are nicio datorie externă, nu mai plătește tribut nimănui și este cu adevărat independentă și economic, și politic!

            La sfârșitul lunii martie am lichidat datoria externă a țării, care în 1980 reprezenta peste 11 miliarde de dolari. În total, din 1975 până în martie 1989 am plătit circa 21 de miliarde de dolari, din care dobânda reprezintă peste 7 miliarde de dolari. În acestea nu sunt cuprinse datoriile pe care le-am avut în ruble și care, de asemenea, au fost de mult achitate. În prezent, țara noastră are de încasat din creditele pe care le-a acordat diferitelor state peste 2,5 miliarde de dolari.”

Eforturi uriaşe: S-a achitat datoria externă, dar s-a dezvoltat şi economia!

„Plata datoriei externe a cerut, fără nici o îndoială, eforturi mari. A trebuit să acționăm în așa fel încât să asigurăm atât dezvoltarea generală a țării, cât și lichidarea treptată, în această perioadă, a întregii datorii, să luăm totodată măsurile necesare pentru întărirea continuă a ordinii și disciplinei. După cum este cunoscut, din 1980 până în prezent, situația economică mondială a fost foarte complexă și gravă. S-a înrăutățit continuu situația țărilor în curs de dezvoltare, ale căror datorii externe sunt astăzi de peste 1.300 de miliarde de dolari. 

            Adoptând hotărârea de a plăti în acest deceniu întreaga datorie externă, am pornit de la faptul că numai prin lichidarea acesteia vom putea să asigurăm deplina independență economică și politică, să înfăptuim neabătut Programul partidului de făurire a societății socia­liste multilateral dezvoltate și să creăm condițiile necesare înaintării ferme a României spre comunism!

            Totodată, am stabilit să acționăm în așa fel încât să asigurăm dezvoltarea economico-socială a patriei și ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului.

            În anii 1981-1989 am alocat pentru dezvoltare peste 2.000 de miliarde de lei. Calculând la cursul necomercial al dolarului, aceasta înseamnă peste 200 de miliarde de dolari. Producția industrială este în acest an cu peste 50% mai mare față de 1980. Producția agricolă va fi aproape de 1,5 ori mai mare. Volumul de mărfuri vândute populației, în prețuri curente, este cu 40% mai mare. Fondul total de retribuție a crescut în această perioadă cu circa 60%, iar retribuția medie cu circa 50%. După cum este cunoscut, în anii 1981-1989 au fost majorate de două ori re­tribuțiile și pensiile. În acest an, până la 1 august se va încheia cea de-a doua majorare a retribuției și a pensiilor. În același timp, s-au majorat alocațiile pentru copii cu circa 70% și au crescut cheltuielile sociale pe locuitor cu peste 44%.

            În general, în această perioadă s-au realizat vaste lucrări industriale, agricole și de interes național și s-au realizat peste 1 milion de apartamente. În acești ani s-au dat în folosință Canalul Dunăre – Marea Neagră și Canalul Poarta Albă – Midia Năvodari, în lungime totală de circa 100 km, s-a realizat metroul în București, care în acest an va avea o lungime de 60 de km, s-a amenajat râul Dâmbovița și s-au înfăptuit marile lucrări de modernizare și sistematizare a Capitalei, printre care și noul centru administrativ. În general au cunoscut o puternică dezvoltare toate județele, orașele și comunele patriei noastre socialiste. Orice om de bună-credință poate vedea marile transformări care au avut loc în România și care au ridicat nivelul general de civilizație și de trai al întregului nostru popor.”

O hotărâre istorică a rezistat până la Lovitura de Stat: fără împrumuturi la străini!

Preşedintele Nicolae Ceauşescu şi-a încheiat expunerea propunând o măsură extraordinară: România să nu se mai împrumute, iar dezvoltarea României să se realizeze prin eforturi proprii. A fost încă o dovadă a încrederii tovarăşului Nicolae Ceauşescu în capacitatea creatoare şi de muncă a poporului roman: „Propun Comitetului Central al partidului să luăm hotărârea – care să fie adoptată ca lege de Marea Adunare Națională – ca, în viitor, nimeni să nu mai poată să apeleze la credite străine, pentru ca întreaga dezvoltare a țării să o realizăm prin mijloace proprii – desigur, printr-o largă colaborare internațională, dar fără credite!”  

În loc de concluzie, tot o constatare deja celebră făcută de Martin Armstrong, fostul președinte al Princeton Economics International Ltd. Acesta face o declarație surprinzătoare în timpul unei conferințe susținute în Philadelphia, SUA. Ridicând problema politicii împrumuturilor fără sfârșit promovată la nivel global după Al Doilea Război Mondial, un lucru pe care îl consideră foarte straniu, spune următoarele: „Singura țară care și-a plătit datoria a fost România, în anii ’80. Atât. Este singura excepție pe care am găsit-o!”

 

Remus-Florin MĂNOIU

Articol scris de Florin Mănoiu

Vizualizari: 7859 ,

Un răspuns la 30 de ani de când România a fost INDEPENDENTĂ şi SUVERANĂ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *