M-am gândit mult, pânã sã mã hotãrãsc dacã sã fac eu acest “monetar” al (i)realizãrilor din ultimii ani, (i)realizãri ce pot fi puse, fãrã putere de tãgadã, în cârca acestor “lipitori/hoţi/geambaşi/hiene/hoitari/trãdãtori de neam şi ţarã” care populeazã spaţiul public din România şi pe care cineva – din motive doar de … „bunã-creştere” – îi gratuleazã cu apelativul … „demnitari români” !!!

         Bunã ziua, doamnelor şi domnilor !!!

Pardon de expresie !!! …

Forma corectã de salut ar fi, „Vai de zilele noastre !!! …

Ce-aţi fãcut din noi, neisprãviţilor ???”

Pentru cã ne-aţi sigilat destinele în zodia perdanţilor, voi face un salt peste cuvenitele formule de politeţe şi vã întreb abrupt : Dacã fostul comandant al Penitenciarului Rîmnicu Sãrat, Alexandru Vişinescu, a fost trimis în judecatã pentru crime împotriva umanitãţii şi drept urmare a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, urmând să fie şi degradat militar, voi, cei care în ultimii ani, pretinzînd cã aţi condus România, aţi devastat-o, aţi vîndut-o, aţi pustiit-o, ce meritaţi? Chiar dacã decizia nu este definitivã, putînd fi atacatã, fie şi dupã o jumãtate de secol, aceastã vişinatã expiratã, va plãti pentru ororile comise.

Torţionarul Vişinescu se face vinovat de moartea şi de maltratarea a zeci, poate sute de detinuţi politici. Voi, cei care vã faceţi vinovaţi de distrugerea, fãrã precedent, a României, a unui popor, ce pedepse meritaţi?

– guvernele post-decembriste care s-au perindat la conducerea ţãrii în ultimii 26 de ani, au distrus, au falimentat, au privatizat defectuos ori au vîndut la fier vechi, peste 3.000 de mari întreprinderi româneşti. Drept urmare, peste jumãtate din forţa aptã de muncã a plecat în Italia, Germania, Spania, Franţa … Unii muncesc pentru ei şi pentru familiile abandonate în ţarã, alţii furã, cerşesc, ucid în numele supravieţuirii;

– în anul 1989, România nu numai cã nu avea datorii externe, ci dispunea de 18 miliarde de dolari, care se constituiau din lichiditãţi bancare sub formã de rezerve valutare şi de creanţe generate de exporturi. Unde au dispãrut aceste sume ?

– ne-aţi minţit, ne-aţi furat, ne-aţi devastat ţara, aţi creat condiţii optime reducerii populaţiei „pe cãi naturale”. Natalitatea scade îngrijorãtor.   Tinerii   sînt ignoraţi;

– aţi pierdut (cedat) cu acte, moştenirea Gojdu;

– aţi pierdut pentru totdeauna tezaurul României încredinţat spre pãstrare Moscovei;

– tot sub … conducerea voastrã, România a fost scosã de pe lista producãtorilor de aur, pierzînd astfel dreptul de a folosi poansonul BNR.

În aceste condiţii, orice producãtor de aur din România trebuie sã apeleze  la un laborator acreditat, ceea ce înseamnã costuri suplimentare pentru inscripţionarea lingourilor;

– tot la pierderi se încadreazã şi Pavilionul naţional – simbolul care indicã naţionalitatea navei. Cu alte cuvinte, dacã am rãmas fãrã flotã, la ce i-ar mai folosi Autoritãţii Navale Române, Pavilionul românesc ?!

– unde sînt sumele enorme care constituiau fondul de pensii în 1989?

– unde sînt banii Fondului Solidaritatea ?

– ce s-a întîmplat cu fondurile U.T.C., P.C.R. şi ale Sindicatului socialist? … Dar cu patrimoniul acestora, ce aţi fãcut? … „În spatele fiecãrei mari averi se aflã o fãrã-de-lege.” – aprecia Honore de Balzac. Voi cum veţi justifica traiul regesc şi averile colosale pe care vi le-aţi permis?

– aţi pritocit legi cu dedicaţie pentru grupuri de interese, legi care nu au  nicio legătură cu poporul român, cu interesele ţãrii;

– prin complicitate, aţi contribuit la distrugerea fondului forestier, la înstrãinarea tuturor resurselor României;

– sub pretextul retrocedãrilor, aţi înstrãinat clãdiri monumente istorice, numeroase sedii de muzee, de şcoli, licee, grãdiniţe, clinici medicale, dar   şi terenuri;

– sînteţi devoratori nativi, aţi acceptat liberalizarea vînzãrii terenurilor, care va conduce la pierderea definitivã a României. Dupã cum aflãm din scrierile domnului Eminescu, ţara a mai fost devoratã dar „Matei Basarab rãscumpãra cu bani din visterie, pãmînturi încãpute pe mîini strãine; astãzi trei din patru pãrţi ale acestor pãmînturi sînt în asemenea mîini. Se înţelege cã, odatã cu pãmântul trec drepturile publice, cu acestea Parlamentul, cu Parlamentul puterea” …  Vom mai avea un Basarab care sã rãscumpere ceea ce aţi înstrãinat voi ? … Greu de crezut !

– actul de justiţie se face esenţialmente, pe baza interceptãrilor convorbirilor, a iscoadelor, a trãdãrilor, a turnãtoriilor numite parşiv, „denunţuri”, pe şantaj. Toate acestea, cu acordul sau la comanda voastrã;

– Academia Românã asistã fãrã nicio reacţie, la mutilarea Limbii române, care este memoria neamului. Desigur, şi primii demnitari ai ţãrii fac excepţie de limba românã.

A vorbi la întîlniri cu protocol de grad zero, în limba poporului pe care pretinzi cã îl conduci, reprezintã o formã de respect faţã de acesta. De ce oare, Angela Merkel, François Hollande, Vladimir Putin, Sergio Mattarella şi alţi lideri vorbesc exclusiv în limbile oficiale ale ţãrilor ai cãror conducãtori sînt? … Pot fi bãnuiţi aceştia cã sînt doar vorbitori ai unei singure limbi? …

În mod evident, nu!

– dominaţi de instincte primitive, de interese private ori de grupuri infracţionale, aţi procedat astfel încît funcţiile cele mai importante în stat au fost ocupate exclusiv, de indivizi numiţi pe cu totul alte criterii decît cele ale competenţei. De aici, dezastrul;

Histrionici, cu o ereditate fisuratã, defectuoasã, ne-aţi amputat încrederea. Sub pretextul libertãţii de exprimare, aţi mutilat adevãrul, astfel încît, adesea, viaţa pare mai dureroasã decît moartea.

– aţi contribuit la distrugerea agriculturii, astfel încît românii consumã furaje chimice de import. Drept consecinţã, România este pe locuri fruntaşe în Europa, chiar şi în lume, la numeroase afecţiuni cronice;

– aţi instrumentat complicitãţi pentru a vã însuşi tone de bani din licitaţii organizate în folosul vostru;

– sînteţi abstracţi, aţi banalizat declinul. Dupã 25 de ani de „reformã” a învãţãmîntului, cei mai mulţi au diplome şi din ce în ce mai puţini, au studii. Nenumãraţi semianalfabeţi cu diplome, deţin funcţii importante în stat, de aici, consenciţele dezastruoase;

– sistemul sanitar, de asemeni, l-aţi reformat astfel încît, s-au înmulţit/umplut cimitirele;

– o devastatoare inflaţie a rãului devoreazã ceea ce a mai rãmas din noi. „România apare ca o ţarã devastatã de frici şi de percepţia unor pericole care pîndesc individul, comunitãţile sau chiar ţara în totalitatea ei, la tot pasul. Universul social al românului pare populat de nesiguranţã şi incertitudini, de spaime şi viitoare pericole care îl determinã la acţiuni sau reprezentãri fataliste sau pesimiste cu privire la viitor” – se aratã în analiza datelor unui studiu I.R.E.S., realizat în luna mai 2015. „Riscuri precum nesiguranţa locului de muncã sau cel legat de şomaj sînt cele cu care ne-am obişnuit în ultimele decenii, dar la ele se adaugã, mai nou, terorismul, riscurile alimentare, poluarea, accidentele nucleare. Românii sînt tot mai speriaţi de traficul şi consumul de droguri sau de riscul unui rãzboi în zonã” – se mai aratã în acelaşi studiu.

– Un popor este un organism viu, care nu poate supravieţui la nesfîrşit cu demnitatea amputatã !

Întorcîndu-mã la victimele criminalului Vişinescu, care trãiau în condiţii inumane, înspãimîntate, umilite, fãrã hranã suficientã, fãrã medicamente, vin şi vã întreb, victimele regimurilor voastre nu au fost tratate în mod similar ? … Torturaţi psihic, nu şi fizic, numeroşi români s-au sinucis pentru cã nu au putut suporta lipsurile, spaimele. Alţii, au plecat în veşnicie la vîrste tinere, din aceleaşi cauze.

Legendara „generaţie-n blugi şi-n adidaşi”, care a îndurat multe lipsuri, condiţii grele, care a fost exploatatã pentru ca România sã achite datoria externã şi pe spatele cãreia Ceauşescu a reclãdit România, pentru ca sã aveţi voi ce fura, sînt pensionarii de astãzi, cãrora nu vreți să le mai asigurați o existenţã decentã, binemeritatã, determinîndu-i sã se simtã vinovaţi pentru cã nu au murit înainte de împlinirea vîrstei de pensionare.

Cei mai mulţi dintre seniorii de astãzi, şi-au riscat vieţile, participînd inconștient și necondiţionat la lovitura de stat din decembrie 1989, majoritatea, fãrã a pretinde titluri de revoluţionari şi recompense consistente.

Morţii din decembrie ’89, victimele mineriadelor, vor rãmîne îngropate şi la propriu şi la figurat ?

Ce-aţi fãcut din ţara lor, din truda lor, din vieţile şi din morţile lor ? …

Credeţi cã veţi pãcãli soarta şi cã nu veţi plãti ? … Poate cã unii veţi avea „şansa” sã nu prindeţi acele vremuri, dar vã asigur cã cel puţin unii dintre voi, mai devreme sau mai tîrziu, veţi avea soarta torţionarului Vişinescu, pe care, paradoxal, statul român l-a recompensat onorabil, pînã la vîrsta de 90 de ani.

Conform hotãrîrii Curţii de Apel Bucureşti, Vişinescu trebuie sã plãteascã urmaşilor victimelor sale, 300.000 de euro, cu titlu de despãgubiri. În solidar cu Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul de Interne şi Administraţia Naţionalã a Penitenciarelor. Chiar dacã instanţa a menţinut sechestru asigurator pe imobilul în care locuieşte Alexandru Vişinescu, cît şi pe o serie de acţiuni pe care acesta le-ar deţine la SIF, o parte din suma stabilitã pentru despãgubiri, va fi suportatã de stat prin instituţiile amintite, adicã de noi, implicit de cãtre urmaşii victimelor Vişinescului cel cumplit.

Ar fi multe de adãugat – distrugerea C.F.R., a Loteriei şi a Poştei Române, desfiinţarea cinematografelor şi implicit devastarea Patrimoniului imobiliar al România Film, deturnarea fondurilor europene şi de aici consecinţele etc, etc.

Cum eu nu am autoritatea de a judeca şi de a pedepsi conform legislaţiei româneşti în vigoare, aceste fapte care au condus la distrugerea României, am semnalat doar, apreciind cã toate acestea şi multe altele, pot fi catalogate ca fiind cel puţin crime împotriva umanitãţii.

Vã întrebaţi poate cum îmi permit sã nu folosesc pronumele de politeţe cînd mã adresez unor foşti şi actuali demnitari ? … Explicaţia este simplã şi de bun-simţ. De vreme ce sînt la per tu cu Dumnezeu, cum credeţi cã aş putea  sã mã adresez unor mincinoşi, unor trãdãtori, unor hoţi, unor vînzãtori de ţarã?

Cu mari rezerve, admit cã nu toţi vã încadraţi în aceste categorii.

Maxim 1÷2 la sutã, se exclud poate, dar şi aceia deliranţi, aroganţi, duplicitari …

Felicia POPA

 

Motto:

“Ca sã înţelegi cã eşti prost, trebuie totuşi sã-ţi meargã mintea !!! ”

(Georges Brassens)

Articol scris de Redactia

Vizualizari: 3178 ,

Comentariile sunt suspendate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *