Articole recente

Pentru o Stângă – Revoluționară, Egalitariană și Democratică!

Europa și întreaga lume se află într-un moment crucial astăzi.

Criza Covid-19 a demonstrat cât de divizată este societatea noastră. Ne-a arătat lipsa de solidaritate și segregarea în interiorul societății între cei săraci și cei privilegiați. În timp ce unii și-au permis confortul de a sta în casă, în carantină, majoritatea celorlalți au trebuit să lupte în continuare pentru a menține societatea funcțională, și nici măcar plătiți pentru un trai decent sau chiar rămași fără surse de venit. Fiecare națiune s-a luptat doar pentru propriul interes și în timp ce statele bogate s-au interesat să-și consolideze puterea, națiunile sărace au fost abandonate să se confrunte singure cu criza. O imagine dezolantă a ceea ce mai înseamnă astăzi solidaritatea și unitatea europeană.

Însă această criză abia începe! Și împreună cu dezastrul ecologic, crizele economice și sociale în creștere, gata să explodeze, pot să arunce omenirea în colaps și să pună în pericol real chiar și existența și supraviețuirea noastră ca specie.

Suntem într-un moment critic care necesită curaj și voință excepționale, pentru o nouă viziune dincolo de Capitalism și dincolo de exploatare și inegalitate. Pentru o societate unde drepturile și demnitatea Umană sunt deasupra drepturilor Pieței, deasupra oricărui privilegiu și discriminare bazată pe rasă, națiune, clasă sau oricare alta care ar limita egalitatea în drepturi și responsabilități a tutor cetățenilor acestei planete.

Este momentul de a ne strânge împreună forțele pentru a face față cu hotărâre misiunii pe care o avem înainte, de a lupta pentru fiecare individ uman și viață pe această planetă.

Este o chemare nu doar pentru forțele de Stânga, ci pentru toți, pentru că numai împreună putem confrunta aceste provocări. Nu mai putem rezolva crizele economice, sociale și de mediu, ca națiuni separate sau grupuri privilegiate, ascunși după granițe și ziduri, după arme și soldați. Vom reuși împreună sau vom eșua împreună ca Umanitate!

Ca parte a acestui apel, vrem să salutăm și să asigurăm solidaritatea și sprijinul nostru pentru forțele Revoluționare din Croația – `Frontul Muncitorilor` (Radnička fronta) și `Green-Left Coalition`.

Pe 5 iulie, ei s-au prezentat la vot în fața poporului croat cu o viziune curajoasă dincolo de Capitalism, pentru un Socialism Democratic care plasează interesul și bunăstarea cetățenilor înaintea pieței-libere și inaintea segregării naționaliste și militarizării.

Împreună pentru OAMENI!

Partidul Socialist Român (membru al Stângii Europene)

 

 

Pentru conformitate, și varianta în engleză a textului

For a – Revolutionary Egalitarian Democratic (RED) Left!

Europe and the entire World is at a cross road today.

The Covid-19 crisis showed us how divided our society is. The lack of solidarity and the divide within our society between the poor and the priviledged. For while some afforded to stay home in quarantine, most others had to provide for society to function further, or been left without their basic means of surviving, losing their jobs. Each nation fought for itself, and while the rich countries fought to preserve their power, the poor nations were left alone to face the slaughter of the pandemic – a sorrow image of what has become of the European solidarity and unity.

Yet this crisis is just unfolding, and together with the Ecological crisis, the economic and social crises that are building up, are ready to explode, throwing Humanity in collapse and avent of our very existence and survival on Planet Earth.

We are in a critical moment that requires extraordinary courage and will for a new vision beyond Capitalism and beyond exploitation and inequality. For a new society where the human rights and dignity are above the rights of the market, above privileges and divide by race, nation, class, or any other that impeds the rights and responsabilities that should be equal for all.

It is this moment that calls us to join forces, to embrace in determination for the mission we have ahead, the fight for every human being and life on this planet.

It is a call not only for the Left, but for everyone, cause we can face this challenges only together. We cannot tackle economic & social crisis and environment collapse as separate nations or separate priviledged groups anymore, hide behind walls and fences, behind guns and armies. We will prevail together or fall together as Humanity!

As part of this call, we want to salute and pledge our solidarity and support to the Revolutionary forces from Croatia – the Workers’ Front and their Green-Left Coalition.

This weekend they will present to the people of Croatia a courageous vision beyond Capitalism, for a Democratic Socialism to place the citizens interests and welbeing above the free market, above national divide and militarization.

Together for the People!

PSR – Romanian Socialist Party (Party of the European Left)

 

 

 

Articol scris de Gheorghiță Zbăganu

Gheorghiță Zbăganu

Gheorghiță Zbăganu este doctor în matematică, profesor universitar, membru în Biroul Executiv al Partidului Socialist Român.

Vizualizari: 6855 ,

Comentariile sunt suspendate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *