„Românii mei” putem să ne declarăm fericiți!

            În sfârșit, „guvernul meu” a început executarea marilor investiții în România.

Una dintre primele și cele mai mari investiții, „relocarea unui cuib de barză”, realizată în baza Ordinului nr. 944/2020 din 3.04.2020, a fost începută.

Iată că, chiar și în plină pandemie, „guvernul meu” ne demonstrează că are capacitatea și îndrăzneala să-și propună realizarea unor asemenea investiții care vor duce, cu siguranță, la bunăstare pentru fiecare român și la „restructurarea economică în contextul integrării și globalizării piețelor”.

Așteptăm cu nerăbdare finalizarea acestei minunate și grandioase lucrări și invitația la manifestările care se vor organiza cu această ocazie.

Convinși fiind că realizarea a cât mai multor lucrări de o asemenea anvergură ne îndreptățește să spunem din toată inima,

Felictări „guvernul meu”!

Dr. ec. Constantin ROTARU

 

 

Pentru conformitate vă prezint și Ordinul nr. 944/2020

publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 300 din 09.04.2020

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ordinul nr. 944/2020 pentru aprobarea relocării

unui cuib de barză (Ciconia ciconia) de pe raza localității Turia

 

În vigoare de la 09 aprilie 2020

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 300 din 09 aprilie 2020. Formă aplicabilă la 22 aprilie 2020.

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 116.108 din 3.02.2020 al Direcției biodiversitate,

ținând seama de Avizul Academiei Române nr. 4/CJ din 30.01.2020,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecție a speciilor de floră și de faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,

ținând cont de prevederile art. 38 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în temeiul art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

               Art. 1. – Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă relocarea unui cuib de barză (Ciconia ciconia) din satul Turia, județul Covasna, la aproximativ 30 de metri distanță, pe o platformă artificială construită de RENEL Covasna.

               Art. 2. – Relocarea cuibului de barză prevăzut la art. 1 se va face cu personal tehnic de specialitate.

               Art. 3. – (1) Derogarea se stabilește de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 aprilie 2020.

               (2) Pentru activitatea prevăzută la art. 2 se va solicita și obține autorizația de mediu pentru recoltare/capturare.

               Art. 4. – (1) În termen de cel mult 7 zile de la efectuarea derogării, beneficiarul are obligația să transmită agenției județene pentru protecția mediului de pe raza administrativ- teritorială unde s-a desfășurat acțiunea de relocare un raport asupra acțiunii derulate în baza derogării obținute.

               (2) Modelul raportului asupra acțiunii derulate în baza derogării obținute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

               (3) Agenția județeană pentru protecția mediului transmite Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în maximum 30 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).

               Art. 5. – Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităților teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului.

               Art. 6. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Costel Alexe

București, 3 aprilie 2020.

Nr. 944.

 

 

Articol scris de dr. ec. Constantin Rotaru

Vizualizari: 2250 ,

Comentariile sunt suspendate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *