Havana-kairostravel[1]

Declarația Guvernului revoluționar al Republicii Cuba

La 1 iulie 2015, președintele Consiliilor de Stat și de Miniștri al Republicii Cuba, General de Armată Raul Castro Ruz și președintele Statelor Unite ale Americii, Barack Obama au făcut schimb de scrisori prin care confirmă decizia de restabilire a relațiilor diplomatice dintre cele două țări și deschiderea de misiuni diplomatice permanente în respectivele capitale, începând cu data de 20 iulie 2015.

În aceeași zi va avea loc ceremonia oficială de deschidere a Ambasadei Cubei la Washington, în prezența unei delegații cubaneze prezidată de ministrul Relațiilor Externe, Bruno Rodriguez și formată din reprezentanți de frunte ai societății cubaneze.

Făcând acest pas, Cuba și Statele Unite au reafirmat intenția de a dezvolta relații respectuoase și de cooperare între cele două popoare și guverne, bazate pe principiile și obiectivele cosacrate în Carta Națiunilor Unite și Dreptul Internațional, Convențiile de la Viena privitoare la Relațiile Diplomatice și Consulare.

Guvernul Cubei a luat decizia de a restabili relațiile diplomatice cu Statele Unite în deplina exercitare a suveranității sale, invariabil angajat cu idealurile sale de independență, de justiție socială și de solidaritate cu cauzele juste din lume. În felul acesta, reafirmăm fiecare principiu pentru care poporul nostru, în frunte cu Liderul istoric al Revoluției, Fidel Castro Ruz, și-a vărsat sângele și a înfruntat toate amenințările.

Odată cu restabilirea relațiilor diplomatice și deschiderea de ambasade, se încheie prima etapă dintr-un lung și complex proces spre normalizarea legăturilor bilaterale, ca parte din care va trebui soluționat un grup de probleme derivate din politicile trecutului, încă în vigoare, care afectează poporul și națiunea cubaneză.

Restabilirea legăturilor diplomatice cu Statele Unite și normalizarea relațiilor dintre cele două state presupue, printre alte aspecte și în primul rând, ridicarea blocadei.

Nu vor putea exista relații normale între Cuba și Statele Unite atâta timp cât se menține blocada economică, comercială și financiară care se aplică cu toată rigoarea, provoacă daune și lipsuri poporului cubanez, este obstacolul principal în calea dezvoltării economiei noastre, constituie o violare a Dreptului Internațional și afectează interesele tuturor țărilor, inclusiv ale Statelor Unite.

Pentru a ajunge la normalizare uverul america trebuie să retrocedeze teritoriul ilegal ocupat de Baza Navală de la Guantanamo, să înceteze transmisiile de radio și TV către Cuba care încalcă normele internaționale și lezează suveranitatea Cubei, să elimine programele îndreptate spre promovarea subversiunii și destabilizării interne și să compenseze poporul cubanez pentru daunele umane și economice provocate de politicile Statelor Unite.

Amintind problemele care așteaptă soluții între cele două țări, guvernul cubanez recunoaște deciziile adoptate până acum de președintele Obama, de a exclude Cuba de pe lista Statelor care patronează terorismul internațional, de a cere Congresului țării sale să ridice blocada și să înceapă să adopte măsuri de modificare a aplicării aspectelor acestei politici făcând uz de prerogativele sale executive.

Ca parte a procesului de normalizare a relațiilor, la rândul său, va trebui construită baza unor relații care nu au existat între țările noastre în toată istoria lor, în special, de la intervenția militară a Statelor Unite, acum 117 ani, în războiul de independență pe care Cuba l-a purtat timp de aproape 30 de ani contra colonialismului spaniol.

Aceste relații vor trebui să se închege pe baza respectării absolute a independenței noastre și suveranității; dreptul inalienabil al întregii țări de a-și alege sistemul politic, economic, social și cultural, fără nici un fel de amestec; egalitatea suverană și reciprocitate, care constituie principii inalienabile ale Dreptului Internațional.

Guvernul Cubei reiterează disponibilitatea de a menține un dialog respectuos cu Guvernul Statelor Unite și de a dezvolta relații de conviețuire civilizată, bazate pe respectarea diferențelor dintre cele două guverne și cooperarea în domenii reciproc benefice.

Cuba va continua procesul de actualizare a modelului său economic și social, meit să construiiască un socialism prosper și sustenabil, să avanseze pe calea dezvoltării țării și consolidării cuceririlor Revoluției.

Havana, 1 iulie 2015.

Articol scris de Redactia

Vizualizari: 1650 ,

Comentariile sunt suspendate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *