1. Învăţământul

În toată istoria spaţiului românesc nu a existat o altă perioadă când, pe parcursul a doar două generaţii, societatea în ansamblul său să acumuleze o atâ de mare cantitate de valori civilizaţionale. Priviţi, constataţi şi analizaţi!

Tab.1. Ştiinţa de carte în diverse ţări conform Statistique de la Societé de Nations 1931-1932, Geneva 1932

Ţara

Recensământ

%

 

 

 

Franţa

1926

94,1

Cehoslovacia

1921

92,6

Belgia

1920

92,5

Estonia

1922

89,2

Ungaria

1920

84,8

Letonia

1930

81,2

Italia

1921

73,2

Polonia

1921

67,3

Lituania

1923

67,3

Bulgaria

1926

60,3

Rusia

1926

51,3

ROMANIA

1930

57,1

Spania

1920

57,0

Grecia

1928

56,7

Portugalia

1920

34,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.2. Evoluţia învăţământului preşcolar

An şcolar

1938/39

1965/66

1979/80

Grădiniţe

1.577

7.627

13.536

Educatoare

1.819

13.579

37.770

Copii de 5-6 ani

750.000 (estimat)

674.000

1.149.082 (4-6 ani)

Copii înscrişi

90.787

353.721

911.746

Procent înscriere

12%

52%

79,35%

Anuar statistic al RSR

 

 

 

 

 

Tab.3. Structura populaţiei după nivelul şcolii absolvite

RECENSĂMÂNT 1930- 7 ani şi peste

12 ani şi peste- RECENSĂMÂNT 1966

1992

Trepte sociale

Nivel instrucţie

Număr persoane

%

Nivel instrucţie

Număr persoane

%

Număr persoane

%

A

Superior

133.682

0,92

Superior

328.000

2,2

968.000

5,1

B

Secundar V-XI

708.581

4,88

Liceal,postlic., tehnic maiştri

1.012.000

6,6

3.842.000

20,4

C

Profesional +ucenici

263.579

1,81

Gimnazial prof. V-VIII-X

2.410.000

15,9

8.675.000

46,2

D

Primar I-IV

7.144.341

49,19

Primar I-IV

9.800.000

64,5

4.439.000

23,6

E

Analfabeţi+nedecl

6.274.695

43,20

Analfabeţi+nedecl

1.641.000

10,8

878.000

4,7

 

TOTAL

14.524.879

100

TOTAL

15.191.000

100

18.802.000

100

 

Tab.4. Evoluţia învăţământului

An şcolar

Elevi înscrişi

Absolvenţi

Cadre didactice

Cl. I-IV

Cl. V-VIII

Cl. VIII-XI

Cl. a IV-a

Cl. a VII-a

Cl. a XI-a

Cl.I-IV

Cl. V-XI

1938/39

1.456.367

119.110

29.004

236.991

17.225

4.200

36.665

8.694

1964/65

1.575.623

1.415.989

329.816

361.263

306.625

68.877

56.536

78.753

1978/79

Cl.I-VIII

Cl. IX-XII

Cl. a VIII-a (a X-a)

Cl. a XII-a

Cl.I-VIII

Cl. IX-XII

3.423.135

1.055.009

526.923

152.208

150.415

52.617

SURSE –pentru conformitate şi detalii:

Enciclopedia României 1938

Anuare statistice RPR, RSR

Recensămintele României– Ion Alexandrescu- 2007

Repere statistice– Adrian Rusu- www.socialistul.ro                                                                             ADRIAN RUSU- mai 2015

 

 

2. Sănătatea

În toată istoria spaţiului românesc nu a existat o altă perioadă când, pe parcursul a doar două generaţii, societatea în ansamblul său să acumuleze o atât de mare cantitate de valori civilizaţionale. Citiţi, constataţi şi analizaţi!

În „Enciclopedia României” din 1938, vol. I pag. 513, se afirmă că: „În 1935, dintr-un total de 511.901 copii născuţi în comunele rurale, numai 36,6% naşteri erau asistate de moaşe cu diplomă şi 0,7% de medic, restul fiind îngrijite de moaşe empirice.” Din analiza buletinelor de deces s-a constatat că: „(…) dintre copiii până la vârsta de 1 an, morţi în cursul anului 1936, în întreaga ţară, numai 22,2% au fost văzuţi de medic. Ceilalţi, adică 77,8%, au murit fără cea mai elementară asistenţă medicală. În mediul rural, numărul copiilor până la 1 an morţi fără îngrijire medicală se ridică în 1936 la 84,8% din totalul copiilor morţi.” Pag. 514: „Pentru totalul morţilor, copii şi adulţi în 1936 în mediul rural, de-abia 31,7% au beneficiat de asistenţă medicală, restul de 68,3% mor fără să fi fost văzuţi vreodată de un medic sau de personal medical auxiliar.

Tab.5. Mortalitatea infantilă în diverse ţări în 1933

Nr.Crt.

Ţara

Decese sub 1 an la 1000 născuţi vii

1

România

174

2

Iugoslavia 1932

167

3

Bulgaria

144

4

Ungaria

136

5

Grecia 1932

129

6

Polonia

128

7

Cehoslovacia

127

8

Japonia

121

9

Letonia

121

10

Spania

112

11

Italia

93

12

Belgia

86

13

Scoţia

81

14

Germania

76

15

Finlanda

76

16

Franţa

75

17

Irlanda

69

18

Danemarca

68

19

Anglia

64

20

Suedia

50

21

Elveţia

48

22

Norvegia 1932

46

23

Olanda

44

24

Austria

39

 

Tab.6.  Paturi de asistenţă medicală

 

1938

1948

1955

1965

1975

1986

Total

33.763

47.758

111.503

144.054

196.236

213.560

Dintre care spitale

30.812

40.501

83.234

114.338

174.696

204.193

 

Tab.7. Numărul medicilor şi al personalului mediu sanitar

 

 

1938

1948

1955

1965

1975

1985

Total medici

8.234

12.650

21.141

27.900

34.055

47.390

Dintre care stomatologi

570

948

998

2.025

6.051

7.340

Personal mediu

11.360

24.691

60.040

77.819

121.322

133.932

 

Tab.8.  Naşteri asistate în unităţile sanitare

1938

1948

1955

1965

1975

1985

Născuţi vii in unit. sanitare

10.047

24.648

236.205

230.101

406.128

355.416

Procent din total născuţi vii

2,2

6,5

53,3

82,7

97,1

99,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.9.  Case de naşteri

1938

1948

1950

1955

1960

1963

1965

1975

Case de naşteri

370

918

1.390

1.851

2.043

1.957

L.D.

Paturi

1.527

4.873

6.483

8.558

9.388

8.927

7.307

Sursa: Anuar statistic al RSR

Casele de naştere sunt unităţi sanitare pe lângă circumscripţiile medico-sanitare care asigură asistenţă calificată la naştere, dispunând de o cameră de travaliu, o cameră cu cel puţin 3 paturi pentru lăuze, precum şi de anexele necesare. Ele funcţionează în localităţile unde nu sunt maternităţi, cu deosebire în mediul rural. De reţinut: La 1.000 născuţi vii s-au înregistrat născuţi morţi, respectiv decese sub 1 an, astfel: 1938-  60-179; 1965- 15-44; 1989- 7-27.

                                                                                                 ADRIAN RUSU– mai 2015

 

Articol scris de Adrian Rusu

Vizualizari: 952 ,

Comentariile sunt suspendate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *