Articole recente

JAF LA DRUMUL MARE!

După 30 de ani de restituiri și retrocedări, „guvernul meu” și „parlamentul meu” constată că au mai rămas destul de multe imobile în proprietatea statului. Da, dar de ce ale statului și nu ale lor, ale „românilor mei”? De acord, dar „românii mei” nu au niciun fel de act justificativ.

Pentru că se mai întâmplă, în zilele noastre(!?), să mai existe și judecători care au tupeul să nu legalizeze acte de însușire ilegală a imobilelor și proprietăților statului, „guvernul meu” și „parlamentul meu” au hotărât să rezolve această problemă de „interes național” prin lege(?).

Ca urmare, „parlamentul meu” a adoptat Legea nr. 22/2020 în care a prevăzut că:  În cazul în care pentru imobilul solicitat nu se poate face dovada formală a preluării abuzive de către stat în perioada de referință, iar imobilul respectiv se regăsește sau s-a regăsit în patrimoniul statului, se prezumă că imobilul a fost preluat abuziv”.

Mai avem nevoie de alte argumente?

Fără nicio reținere și pe față, JAF LA DRUMUL MARE și, culmea, TOATĂ NAȚIA TACE!

 

Dr. ec. Constantin ROTARU

 

 

Pentru conformitate vă prezint Legea nr. 22/2020 

publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 221 din 18.03.2020

Parlamentul României

Legea nr. 22/2020 pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și pentru completarea articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România

În vigoare de la 21 martie 2020.  Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 221 din 18 martie 2020. 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

                  Art. I. – Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  1. La articolul 3, punctul 7 va avea următorul cuprins:

                  „7. grila notarială – studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici, conținând informații privind valorile minime consemnate pe piața imobiliară specifică în anul precedent, întocmit și actualizat în condițiile art. 111 alin. (4) și (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.”

  1. La articolul 21, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

                  „(6) Evaluarea imobilului care face obiectul deciziei se face prin utilizarea grilei notariale valabile la data emiterii deciziei de către Comisia Națională și se exprimă în puncte. Un punct are valoarea de un leu.”

                  Art. II. – La articolul 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

                  „(6) În cazul în care pentru imobilul solicitat nu se poate face dovada formală a preluării abuzive de către stat în perioada de referință, iar imobilul respectiv se regăsește sau s-a regăsit în patrimoniul statului, se prezumă că imobilul a fost preluat abuziv; prezumția preluării abuzive poate fi înlăturată de deținătorul imobilului, prin orice mijloc de probă, în fața instanței de judecată, în condițiile art. 3 alin. (7). Aplicarea prezentului alineat se realizează cu îndeplinirea dispozițiilor alin. (2).”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR                    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ION-MARCEL CIOLACU                                                TITUS CORLĂȚEAN

 

București, 18 martie 2020.

Nr. 22.

 

N.B.      INIȚIATORII acestei legi: 14 deputati și senatori UDMR (Apjok Norbert, Bende Sandor, Csep Eva-Andrea, Csoma Botod, Erdei Doloczki Istvan, Farago Petru, Marton Arpad-Francisc, Seres Denes, Vass Levente, Antal Istvan-Lorant, Csaszar Karoly Zsolt, Cseke Attila-Zoltan, Novak Csaba-Zoltan, Turos Lorand)

Articol scris de dr. ec. Constantin Rotaru

Vizualizari: 4232 ,

Comentariile sunt suspendate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *