Democrația reprezintă o realizare importantă a umanității în avansarea civilizației politice și a dezvoltării eterne de-a lungul istoriei omenirii. Oameni din diferite ţări şi regiuni, prezentând, prin explorările lor neîntrerupte, un spectacol magnific de civilizații umane înfloritoare, au adus forme variate de democrație și căi de dezvoltare. Partidele politice, care și-au dorit să construiască, să păstreze și să dezvolte democrația, și-au asumat importanta misiune de a realiza democrația și de a promova dezvoltarea. Având în vedere cele de mai sus, noi, cele 355 de partide politice și organizații sociale din 140 de țări, emitem o declarație comună către întreaga lume, după cum urmează:

I. Suntem de părere că lumea în care trăim este una diversă şi diferit colorată. Diversitatea este ceea ce definește caracteristica fascinantă a civilizațiilor umane și într-adevăr sursa de vitalitate și dinamism pentru dezvoltarea lumii. Căile și mijloacele de realizare a democrației sunt variate. Din moment ce diferite țări nu împărtășeasc neapărat aceeași istorie, cultură, sistem social și stadiu de dezvoltare, nu există niciun sistem de democrație sau un model de dezvoltare care să fie aplicabil tuturor țărilor. Practica de a judeca bogata varietate a sistemelor politice din întreaga lume printr-un singur criteriu sau de a nu observa că există diferite civilizații politice ale umanității este în sine nedemocratică. În asemenea condiții nu este posibilă nici dezvoltarea.

II. Suntem de părere că cea mai bună modalitate de a evalua dacă sistemul politic al unei țări este democratic și eficient este să observăm dacă succesiunea corpului său conducător este ordonată și în conformitate cu legea, dacă toți oamenii participă la gestionarea treburilor statului și a afacerilor sociale, economice și culturale în conformitate cu prevederile legislative, dacă publicul își poate exprima cerințele fără piedici, dacă participarea la treburile politice ale țării este eficientă, dacă deciziile naționale pot fi realizate într-un mod rațional, democratic, atât în condițiile în care sunt profesioniști în diferite domenii care pot face parte din echipa de conducere la nivel național și a sistemelor administrative prin concurență loială, cât și în condițiile în care partidul de guvernământ slujește ca lider în treburile statului în conformitate cu Constituția și legile țării, și dacă exercitarea puterii este ținută sub o supraveghere eficientă de către popor.

III. Suntem de părere că o țara este democratică dacă oamenii sunt adevărații stăpâni ai țării. Este necesar să observăm dacă oamenii se bucură de dreptul lor la vot și, mult mai important, să observăm dacă dreptul lor de participare extinsă este garantat. În același timp este foarte important să observăm dacă promisiunile pe care oamenii le fac în timpul campaniilor electorale, sunt îndeplinite după alegeri. Trebuie să observăm și ce proceduri și reguli politice sunt stipulate în actele și normele legislative și dacă aceste reglementări sunt aplicate riguros. În timp, este necesar să observăm dacă exercitarea puterii urmează reguli și proceduri democratice și, mai important de observat, dacă exercitarea puterii este cu adevărat supusă supravegherii și controlului oamenilor.

IV. Suntem de părere că democrația este, mai degrabă, un drept al tuturor popoarelor și nu un privilegiu exclusiv al câtorva. Judecarea unei țări dacă este democratică sau nu trebuie făcută de oamenii din țara respectivă. Ne opunem actelor și entităților care, în numele democrației, se interferează în treburile interne ale altor țări.

V. Suntem de părere că punctul de plecare în dezvoltarea societății umane trebuie să fie îmbunătățirea bunăstării tuturor oamenilor. Promovarea democrației trebuie să se concentreze pe realizarea continuă a aspirației oamenilor pentru o viață mai bună și pe ridicarea nivelului sentimentului lor de împlinire, fericire și securitate. În prezent, țările ar trebui să-și consolideze, în special, cooperarea în toate domeniile pentru atenuarea sărăciei, securitatea alimentară, răspunsul la COVID-19 și vaccinuri, finanțare pentru dezvoltare, schimbări climatice și dezvoltarea verde, industrializare, economie digitală și conectivitate și să accelereze punerea în aplicare a Agendei ONU 2030 pentru Dezvoltare durabilă, astfel încât concentrarea eforturilor să fie dedicate rezolvării celor mai mari și imediate probleme ale oamenilor. Toate țările și toate popoarele lumii merită oportunitatea și dreptul la dezvoltare. Trebuie să depunem eforturi pentru promovarea dezvoltării incluzive și pentru a ne asigura că nicio țară nu este lăsată în urmă.

VII. Suntem de părere că relațiile internaționale pot fi mai democratice numai dacă vom reuși să punem în practică adevăratul multilateralism. Omenirea, care se confruntă cu diverse provocări și cu diverse probleme globale, poate găsi un răspuns eficient la aceasta doar printr-o politică de guvernanță globală mai incluzivă, printr-un mecanism multilateral mai eficient și printr-o cooperare regională mai proactivă. O performanță mai bună în practica multilateralismului duce întotdeauna la răspunsuri mai bune la

VII. Suntem de părere că eforturile de a construi o comunitate cu un viitor comun mai bun pentru oameni trebuie orientate în direcția dezvoltarii și progresului civilizației. Omul care împărtășește valorile păcii, dezvoltării, corectitudinii, justiției, democrației și libertății trebuie să servească drept exemplu în efortul de a construi o astfel de comunitate cu un puternic simț al responsabilității pentru viitorul omenirii, astfel încât țările cu sisteme sociale diferite, cu ideologii, istorii, culturi și niveluri de dezvoltare diferite pot împărtăși interese, drepturi și responsabilități în afacerile internaționale și trebuie să lucreze împreună pentru a construi o lume mai bună. Conștientizând la modul cel mai profund importanța misiunii comune pusă pe umerii noștri, ne angajăm să promovăm democrația și să îmbunătățim mijloacele de trai ale oamenilor, să lucrăm mână în mână pentru a ne ridica deasupra tuturor tipurilor de diferențe, pentru promovarea schimburilor și învățăturilor reciproce, înțelegerii și construirii unui consens larg, astfel încât să continuăm să ne aducem contribuția cuvenită la bunăstarea oamenilor, la dezvoltarea națională și internațională, la pace mondială și la progres uman.

 

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN 

este semnatar al acestei DECLARAȚII

Decembrie 2021

Articol scris de Redactia

Vizualizari: 4804 ,

Comentariile sunt suspendate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *