Întrebare: Recent, la Beijing, a avut loc cea de-a șasea sesiune plenară a celui de-al 19-lea Comitet Central al Partidului Comunist Chinez. Care sunt principalele conținuturi și rezultate ale acestei întâlniri?

Răspuns: Am observat că mulți prieteni români sunt foarte preocupațde această ședință plenară. Da, între 8 și 11 noiembrie 2021, au avut loc, la Beijing, lucrările celei de-a șasea sesiuni plenare a celui de-al 19-lea Comitet Central al Partidului Comunist Chinez, plenară care a revizuit și adoptat „Rezoluția Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez privind importantele realizări și experiența istorică a partidului din ultimul secol”. Rezoluția plenarei cuprinde realizările majore și experiența istorică aPartidului Comunist Chinez din ultimul secol, în special, istoricele realizări înregistrate, schimbările istorice aduse și experiențele noi dobândite în ultimul secol de socialismul cu caracteristici chinezești. Rezoluția a stabilit poziția centrală a Secretarului General XIJINPING în cadrul Comitetului Centralal Partidului și al întregului partid, stabilind poziția călăuzitoare a gândireii lui XI JINPING asupra socialismului cu caracteristici chineze în noua eră. Cele „două stabiliri” clarifică coloana vertebrală a avansării poporului chinez în noua eră și exprimă aspirațiile comune ale întregului popor chinez.

Această rezoluție este foarte importantă pentru că a dezvăluit, la modul cel mai profund, cum a reușit în trecut Partidul Comunist Chinez, a răspuns la întrebarea cum trebuie să acționeze pentru a avea succes succes și în viitor și a oferit un ghid eficient pentru ca oamenii din întreaga lume să înțeleagă China și Partidul Comunist Chinez. Această rezoluție conține rețeta câștigătoare pentru realizarea dezvoltării rapide a Chinei.

Întrebare: De ce Partidul Comunist Chinez a convocat această reuniune concentrându-se pe realizările majore ale partidului și experiența istorică în ultimul secol? Care este sensul acesteia?

Răspuns: Există un proverb românesc „Știința este putere”, iar rezumatul este o sursă importantă de învățare. Partidul Comunist Chinez este un partid politic care acordă o mare importanță a prezentării experienței istorice și este, de asemenea, bun la rezumarea acesteia. La fiecare moment important de cotitură istorică, Partidul Comunist Chinez, pentru a obține înțelepciunea și puterea necesare ca să meargă mai departe cu succes, se bazează întotdeauna pe revizuirea cuprinzătoare și rezumatul aprofundat al istoriei.

Istoria de 100 de ani a Partidului Comunist Chinez a permis poporului chinez să se elibereze de destinul de a fi hărțuit și asuprit și să devină încrezător în sine, autonom și independent; a ajutat națiunea chineză să supraviețuiască crizei profunde a fragmentării, bătăliilor pasive, sărăciei și slăbiciunii, și să devină unită, independentă, prosperă și puternică; a făcut ca adaptarea marxismului la contextul chinezesc să continue cu succes și să radieze cu o vitalitate puternică; a făcut ca Partidul Comunist Chinez, printr-o muncă asiduă, să devină cel mai mare partid politic din lume, care conduce o populație de peste 1,4 miliarde de oameni și exercită o influență globală semnificativă. Partidul Comunist Chinez promovează construirea unei comunități umane cu un viitor comun și contribuie cu înțelepciunea chineză, cu soluțiile chineze și cu puterea chineză la rezolvarea problemelor comune cu care se confruntă omenirea.

Pentru a ști încotro să mergi, trebuie să știi de unde vii. Istoria Partidului Comunist Chinez în ultimul secol nu numai că a deschis calea cea corectă pentru marea întinerire a națiunii chineze, ci a și influențat profund cursul istoriei lumii, și ne-a oferit tuturor o experiență valoroasă pentru a continua să mergem mai departe, fapt demn de această rezumare profundă.

Întrebare: Ce experiență importantă a acumulat Partidul Comunist Chinez în cei o sută de ani de istorie?

Răspuns: Rezoluția a rezumat în mod cuprinzător și sistematic marea experiență a Partidului Comunist Chinez din ultimul secol. Există zece aspecte principale, și anume: să se unească la conducerea partidului, să mențină supremația poporului, să persiste inovația teoretică, să persiste pentru independență, să persiste pentru calea chineză, să țină cont de întreaga lume, să persiste în inovația de pionierat, să persiste pentru curajul de a lupta, să persiste pentru frontul unit și pentru auto-revoluție.

Aceste experiențe sunt și rezumatul Partidului Comunist Chinez în sine, de asemenea recunoscute de mai multe țări. La o întâlnire desfășurată la Beijing în urmă cu câteva zile la care au participat peste 500 de partide și organizații politice din peste 160 de țări din întreaga lume, reprezentanții din toate țările au considerat că „aderarea la supremația poporului” este cheia succesului Partidul Comunist Chinez, care este întruchipată în mod concentrat de cele două evenimente majore pentru eliminarea sărăciei și lupta împotriva pandemiei de COVID-19. Partidul Comunist Chinez a considerat întotdeauna sprijinul și fericirea poporului drept punctul de plecare și destinație a elaborării politicilor și a luat în considerare interesele oamenilor drept considerent fundamental și va continua să urmeze neclintit calea prosperității comune pentru toți oamenii, îndeplinind în mod continuu noile așteptări ale poporului pentru o viață mai bună, astfel încât poporul să se poată bucura de rezultate tot mai tangibile de dezvoltare.

Întrebare: Unii oameni cred că extinderea influenței internaționale a Chinei este o provocare strategică. Care este comentariul Dumneavoastră la acest aspect? Cum își va dezvolta Partidul Comunist Chinez relațiile externe și ce rol va juca acesta în afacerile internaționale?

Răspuns: Timp de 100 de ani, Partidul Comunist Chinez a condus poporul chinez fără să urmărească hegemonia, în schimb a urmărit și a apărat pacea. Nu a fost un drum străbătut pentru colonizare și agresiune, ci un drum care a fost deschis care s-a bizuit pe propriile noastre forțe și pe munca grea a poporului chinez, un drum care nu numai că promovează propria dezvoltare, dar contribuie și la pacea și dezvoltarea mondială. China participă în mod constructiv la soluționarea politică a problemelor internaționale și regionale de tip hot-spot și joacă un rol activ în domeniile schimbărilor climatice, în reducerea sărăciei și menținerea păcii. China promovează construirea comună a „Belt and Road”, se angajează activ să construiască o economie mondială deschisă și să împartă

beneficiile dezvoltării cu alte țări. De la izbucnirea pandemiei COVID-19, China a donat provizii de urgență pentru peste 150 de țări și mai mult de 10 organizații internaționale, a furnizat aproximativ 1,8 miliardede doze de vaccinuri altor țări, iar în prezent se depun forturi pentru furnizarea altor 2 miliarde de doze în acest an. Faptele au dovedit pe deplin că Partidul Comunist Chinez este un partid iubitor de pace, iar China a fost întotdeauna un constructor al păcii mondiale, un contribuitor la dezvoltarea globală și un apărător al ordinii internaționale.

China va urma întotdeauna o politică externă pentrunindependență și pace și o cale de dezvoltare pașnică, va promova în mod activ construirea unui nou tip de relații internaționale și a unei comunități umane cu un viitor comun, va adera la deschidere, nu la închidere, va susține beneficiul reciproc și cooperarea pentru câștigul comun și nu va participa la jocuri cu sumă zero. Aflându-se într-un nou punct de plecare istorică, China este dispusă să colaboreze cu alte țări din lume, inclusiv cu România, pentru a face față riscurilor și provocărilor, pentru a înțelege marea tendință de dezvoltare, pentru a aprofunda integrarea intereselor și pentru a contribui la marea cauză a construcției unei comunități umane cu un viitor comun.

 

Articol scris de Redactia

Vizualizari: 12339 ,

Comentariile sunt suspendate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *