La Craiova la a 77 a aniversare a lui 23 August 1944 – Ziua Eliberării

Comitetul Judeţean Dolj al Partidului Socialist Român şi Comitetul Judeţean Dolj al Uniunii Tineretului Socialist au organizat o serie de activităţi dedicate aniversării Insurecţiei Naţionale Antifasciste şi Antiimperialiste din 1944.
Programul manifestărilor a inclus :ceremonialul depunerii de jerbe şi coroane de flori la « Monumentul şi mormintele ostaşilor români şi sovietic i- Cimitirul Sineasca », o expoziţie de fotografii şi cărţi, legate de razboiul antihitlerist, filmul documentar “23 August: Evocare-Paradă-Sărbătoare” – prezentînd această sărbătoare în anii 70 într-un mare centru muncitoresc – urmată de o dezbatere .
La programul din ziua de 23 August –desfaşurat în condiţiile limitărilor impuse regulile de protecţie sanitară – au participat şi membri ai Asociaţiei pentru Emanciparea Muncitorilor, ai Asociaţiei „Critica Socială”, ai Asociaţiei de Studii Sociale, reprezentanţi ai Federaţiei Naţionale a Muncii, militanţi pentru drepturile omului şi alţi invitaţi.
În cadrul dezbaterii organizate la clubul socialist s-a evidenţiat că prin insurecţia militară de la 23 August 1944 în România a fost răsturnată dictatura militaro-fascistă a lui Ion Antonescu şi a fost anulată alianţa cu Germania hitleristă, iar din cursul noptii de 23/24 august 1944, România s-a alăturat Naţiunilor Unite.
În intervenţia sa ing. Ilie Rotaru- preşedintele Comitetului Judeţean Dolj al P.S.R. a prezentat date semnificative privind sacrificiul militarilor români şi al celor sovietici, pentru eliberarea pământului românesc de sub controlul armatelor germano-hitleriste şi maghiaro-horthyste iar mai apoi pentru eliberarea unor teritorii din Ungaria, Austria şi Cehoslovacia.
Dr. Ing. Ghiorghe Ghiţă -preşedintele Comitetului Municipal Dolj al P.S.R.-a subliniat că acţiunea insurecţională a fost posibilă datorită unui larg consens naţional la care au ajuns forţele politice,c u un rol decisiv acţionînd Partidul Comunist Român, având sprijinul armatei şi chiar al instituţiei monarhice.
Prin expunerea sa prof.dr. Silviu Şomîcu a stăruit asupra faptului că 23 August a făcut posibilă declanşarea procesului de înlăturare a măsurilor antidemocratice, de tip fascist, prin care au fost edificate regimurile dictatoriale anterioare,
adoptatându-se şi legi reparatorii pentru victimele acelor regimuri, dar şi de condamnare a criminalilor de război, a celor vinovaţi de dezastrul ţării.
În cursul dezbaterilor au fost omagiate forţele rezistenţei antifasciste din perioada războiului sau din perioada interbelică, în cadrul cărora rolul esenţial l-a avut mişcarea muncitorească, împreună cu alte forţe politice de orientare democratică.
În intervenţiile lor , evocând sărbătorirea acestei date anterior Contrarevoluţiei din Decembrie 89, au evocat şi realizările poporui nostu după 23 August 1944 în domeniul economic, social şi cultural.
În încheierea reuniunii s-a concluzionat asupra necesităţii de acţiune împotriva tendinţelor de renaştere a ideilor fasciste dar şi împotriva acţiunilor războinice de factură neocolonială purtate de puterile occidentale în lume sau a noii curse a înarmărilor declanşate de S.U.A. în care a fost târâtă şi România.
Biroul de Presa-PSR -Dolj

Articol scris de Silviu Somicu

Vizualizari: 424 ,

Comentariile sunt suspendate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *